Vejbyggeri følger tidsplan og sprænger budgettet

Giber Ringvej kommer som planlagt til at åbne inden udgangen af 2022, viser en ny statusrapport. Dog bliver den tilhørende cykelsti rundt om det centrale Mårslet først helt færdig næste år. Store prisstigninger på asfalt og andre materialer gør vejen flere millioner kr. dyrere end forventet.

Byggeriet af Giber Ringvej går frem efter planen, men bliver dyrere end forventet.

Byggeriet af Giber Ringvej skrider frem som planlagt. Det betyder at hele vejstrækningen kommer til at åbne for biler inden nytårsaften i år, som det hele tiden har været planen.

Dog er der forsinkelser på en del af den nye cykelsti rundt om det centrale Mårslet som er en del af hele Giber Ringvej projektet. Først næste år bliver cykelstien helt færdig.

Det fremgår alt sammen af et statusnotat som kommunens Teknik og Miljø forvaltning har afleveret til byrådet samt af kommunens website om vejen.

Budgettet holder ikke
Statusnotatet fortæller også at vejen bliver væsentligt dyrere end de 441,2 millioner kr. der er budgetteret med. Sprængningen af budgettet med et endnu ukendt antal millioner kr. skyldes den seneste tids store prisstigninger på asfalt og andre byggematerialer.

Da sagen blev diskuteret på byrådsmødet onsdag i denne uge, fremgik det at merudgiften vil blive taget fra en reserve som det ellers var planen at bruge på andre anlægsprojekter. Hvilke projekter der så skal udskydes eller skæres væk, er endnu ikke afgjort.

Cykelsti ved boldbanerne forsinket
Den del af cykelstien der først kan bygges næste år, kaldes delstrækning 3 og skal gå fra Testrupvej til Obstrupvej, rundt om skolen og boldbanerne. Her skal der købes eller eksproprieres jord fra private lodsejere, og det er der endnu ikke blevet.

Der er også fortsat usikkerhed om hvordan cykelstien præcist skal forløbe på delstrækning 2 som går ind gennem bebyggelserne på Mustrupvej og Ovesdal, langs Damgårdbæk. Trods denne uvished håber kommunens planlæggere at delstrækning 2 bliver færdigbygget i den kommende vinter.

Fra Nymarksvej til Tranbjerg
Cykelstiens delstrækning 1 skal gå fra Nymarksvej til Mustrupvej, umiddelbart syd for bebyggelsen på Nymarks Alle og parallelt med Giber Ringvej.
Delstrækning 4 skal gå fra Obstrupvej og følge den østlige kant af bebyggelsen i Frøkærparken frem til den eksisterende sti lang Letbanens skinner mod Tranbjerg.
En nærmere beskrivelse af de fire delstrækninger, inklusiv kort, kan ses her.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.