Underskud truer Mårslet Bladet

Selv støtten fra bladets venner kan ikke kompensere for stigende udgifter til trykning. Nu bliver de faste brugere bedt om at yde et større bidrag til driften.

Mårslet Bladet er i fare for at lukke hvis der ikke kommer flere penge i kassen.

Voldsomt stigende udgifter til trykning er skyld i et stadig større underskud på at udgive byens og egnens lokale månedsblad, Mårslet Bladet.

Problemet blev drøftet på repræsentantskabsmødet i Mårslet Fællesråd, hvor bladets kasserer, Ivan Dybvad´, ikke lagde skjul på at situationen er alvorlig. Underskuddet har været voksende i de seneste fire år, og sidste år blev der et minus på 20.500 kr.

Underskudsgaranti fra fællesrådet
Bladet satser på en underskudsgaranti på 15.000 kroner for indeværende år fra fællesrådet, men det er ikke nogen langsigtet løsning.
– Vi vil invitere bladets faste brugere til møde for at tale om et større bidrag til bladets drift. Hvis vi ikke gør noget nu, lukker bladet i 2024, siger Ivan Dybvad.

Højere bidrag fra brugerne
Problemet kan nemt løses med et højere bidrag fra brugerne, fortalte bladets nye skribent, Hans Petersen, der er tidligere chefredaktør på Århus Stiftstidende. De store brugere er bl.a. Mårslet Kirke, skolen og TMG.
– Flere af brugerne betaler langt mindre til driften end det ville koste for dem hvis de skulle udgive deres eget blad, sagde han på repræsentantskabsmødet.

Fællesrådet håber at bevare trykt blad
I årsberetningen skriver fællesrådets forretningsudvalg, at der arbejdes på at vende udviklingen:
“Lykkes det ikke, må vi se på alternativer til den trykte udgave indenfor en kortere årrække. FU håber så afgjort på, at dette kan undgås”.

Venner er stor hjælp
Bladets regnskab viser også at problemet ville have været endnu større hvis ikke bladets venner, især enkeltpersoner, frivilligt havde støttet med tilskud. Alene den post gav sidste år en indtægt på 14.710 kr.
Det er især udgifterne til trykning, der er årsag til underskuddet. For to år siden kostede det 123.025 kr at få bladet trykt, men sidste år var prisen 150.330 kr, og i år ventes udgiften at blive over 163.000 kr

Kasserer Ivan Dybvad har indhentet tilbud fra et andet trykkeri, men den vej var ikke farbar. Det viste sig at være endnu dyrere.

johs

Mere fra årets repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd: Foreninger ønsker mere åbenhed om fællesrådet.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.