Udvalgsformand holder alle muligheder åbne i forhold til udstykninger

Endnu er intet besluttet om eventuel udstykning til 220 boliger nord for Tranbjerggårdsvej eller om forskellige projektmageres forslag til nybyggeri andre steder. Det fastslår formanden for byrådets tekniske udvalg, Viggo Jonasen (Enhedslisten).

Viggo Jonasen: Måske er der mere fornuft i at anlægge en ny by vest for Malling frem for at bygge nye løgringe rundt om eksisterende byer. Foto: Aarhus Kommune.

Selv om rådmand Bünyamin Simsek (V) og hans embedsmænd i Teknik og Miljø har sagt ja tak til forslaget fra Tranbjerggård ApS om at tage 220 nye boliger på gårdens jorde med i kommuneplanen, og i samme ombæring har sagt nej til seks andre forslag til udstykninger omkring Mårslet, så er intet afgjort endnu.
Det understreger Viggo Jonasen som er medlem af byrådet for Enhedslisten og siden februar har været formand for Teknisk Udvalg.

Helt ny by også en mulighed
Ifølge Viggo Jonasen er det forsat muligt at byrådet siger nej til mere byggeri ved Tranbjerggård end der allerede er planlagt, og ja til nogle af de andre seks forslag. Det er også en mulighed at byrådet helt afviser mere såkaldt løgringsudbygning af Mårslet og andre byer i den sydlige del af Aarhus Kommune for i stedet at anlægge en helt ny by vest for Malling.

Plan for alle mulige boformer
– Simsek har fået til opgave at komme med et planforslag til hvor der kan bygges til alle mulige boformer rundt omkring i kommunen, og det er han så kommet med. Det eneste vi har taget stilling til i Teknisk Udvalg og i byrådet, det er at forslaget nu skal i offentlig høring i otte uger. Simseks forslag er et udmærket debatoplæg, men det er mildt sagt ikke det samme som at det er vedtaget, siger Jonasen.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) siger ja til forslaget fra Tranbjerggård ApS om at tillade 220 byggegrunde i området inden for de røde streger. Der er i forvejen planlagt byggeri af omkring 145 boliger på det grå areal syd for Tranbjerggård.

Ganske stort areal ved Tranbjerggård
Hvordan ser du selv på forslaget om at inddrage 23 hektar landbrugsjord nord for Tranbjerggårdsvej til boligbyggeri?
– Det er et ganske stort areal, og hvis der skal bygges på det hele, så har det nogle konsekvenser. Blandt andet bliver det antageligt nødvendigt at lave en omfartsvej rundt om Mårslet. Men det må vi se på.
Kan nødvendigheden af en ny vej forhindre at arealet bliver inddraget til byudvikling?
– Det kan det sagtens. Det kan også føre til at man siger at kun en del arealet skal bebygges, eller man siger at der først må bygges når vejforholdene er kommet i orden.

Ny by kan være fornuftig
I den gældende kommuneplan fra 2017 bliver der talt om at anlægge en helt ny by vest for Malling med plads til op til 17.000 beboere. Hvorfor ikke holde fast i den ide og koncentrere byvæksten i den sydlige del af kommunen der og så droppe nye løgringe omkring de eksisterende byer?
– Det er også meget muligt at det vil være den mest fornuftige løsning, og at det ender med det.

Har ikke lagt sig fast
Et argument imod sådan en ny by er at det vil blive meget dyrt fordi der skal laves helt nye vejsystem, helt ny skole og så videre?
– Ja; men det er ikke anderledes end hvad man gjorde da man besluttede at lave byen Nye ved Elev i den anden ende af kommunen. Det er en kortsigtet betragtning at sige nej fordi det er dyrere i anlægsudgifter.
Hvad er din egen holdning til sådan en ny by?
– Det har jeg ikke lagt mig fast på endnu. Jeg kom først ind i Teknisk Udvalg i februar som suppleant, og jeg har endnu ikke fået læst op på alle sagerne.

Et af de seks forslag til byudvikling som Simsek og hans embedsmænd har sagt nej til, drejer sig om 14 ha bag Møbelgården på Langballevej 29 og naboejendommen i nr. 33.

Fornuftigt forslag fra fællesrådet
Mårslet Fællesråds ser gerne at der bliver holdt et møde hvor alle projektmagere med forslag til byudvikling omkring Mårslet præsenterer deres forslag for kommunale embedsmænd og fællesrådet er med som observatører. Hvad siger du til det?
– Det er et fornuftigt forslag, og det kan sagtens lade sig gennemføre inden for den køreplan der er for høringsfasen.

Intet er udelukket
Er der nogle af projektmagernes forslag du vil afvise? For eksempel dem der drejer sig om byggeri i et bevaringsværdigt landskab eller på arealer med særlig sårbart grundvand?
– Jeg vil ikke udelukke noget på forhånd, men vil se på dem alle med et åbent sind. Der er bestemt nogle af forslagene som indeholder nogle interessante tanker om byudvikling og samspil med omgivelserne, siger Viggo Jonasen.
PerH.

Rundt om det politiske spektrum

Interviewet med Viggo Jonasen er det sidste af foreløbig fem politikerinterviews om de mere langsigtede forslag til udbygning af Mårslet. Dermed har vi været rundt hos alle de partier der er repræsenteret i byrådets tekniske udvalg, som er det udvalg der arbejder med byplansager.
De tidligere interviews har været med rådmand Bünyamin Simsek (V), Ango Winther fra Det Konservative Folkeparti, Steen Bording Andersen fra Socialdemokraterne og Jan Ravn Christensen fra SF.

Tidligere artikler om forslaget til temaplan for nye boliger

Fællesrådet vil se på kasserede forslag til udstykninger
Konservative: Måske bedre at udbygge andre steder end ved Tranbjerggård
SF ser skeptisk på forslag om 220 nye boliger i Mårslet
Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området
S-byrådsmedlem: 220 nye boliger kræver anlæg af vej vest om Mårslet
Simsek: Ønsker afgørelse om 220 boliger før valget i november
Fællesrådet vil have Mårslet med på råd om rådmands forslag
Rådmand vil udbygge Mårslet med 220 boliger på bar mark

Skriv kommentar

Your email address will not be published.