Stort solcelleanlæg kan komme i gang i 2024

Initiativtageren Poul Hakon Poulsen havde håbet det ville blive i år der kunne komme 3000 kvadratmeter solceller op på hans gamle gartneri på Bedervej. Men kommunen vil lave en lokalplan for anlægget, og den proces tager tid. Det er muligt at naboer vil koble sig på og gøre anlægget endnu større.

Poul Hakon Poulsen på det sted hvor der skal være 3000 kvadratmeter solceller. Tidligere har her stået et 4000 kvadratmeter stort drivhus.

Det bliver ikke som håbet i år, men først op til sommeren næste år at der kan komme gang i produktion af strøm fra 3000 kvadratmeter solceller på den grund på Bedervej 136 hvor der tidligere blev drevet gartneri.

– Jeg havde håbet at kommunen kunne nøjes med at give en såkaldt landzonetilladelse, for så kunne vi være kommet i gang allerede i år. Men de siger at det er nødvendigt med en lokalplan, og sådan en varer det et år at lave, fra begyndelsen og frem til den endelige vedtagelse, siger Poul Hakon Poulsen.

Forening på vej
Han ejer det tidligere gartneri og har taget initiativ til dannelse af en forening der skal eje og drive selve solcelleanlægget. Et stiftende møde vil blive holdt i løbet af de kommende uger. Dernæst skal foreningen søge Energistyrelsen om garanti for dækning af udgifterne til forundersøgelse og myndighedsproces, og der skal sendes en anmodning til kommunen om at sætte arbejdet med en lokalplan i gang.

Mindst 80 interesserede
Da der før jul blev holdt et møde om sagen i Multihallen, mødte der 90 deltagere op. Af dem har mindst 80 sagt at de er interesserede i at være med i foreningen som kommer til at høre ind under en ny lov om VE Fællesskaber, hvor VE står for Vedvarende Energi.
Loven bestemmer at medlemmerne kan købe strøm fra anlægget til kostprisen. Den forventes at blive omkring 50 øre per kWh, altså under det halve af den aktuelle markedspris for el.

Ikke synligt udefra
Ifølge Poul Hakon Poulsen kan 3000 kvadratmeter solceller producere 325.000 kWh om året. Det svarer til 80 gennemsnitlige husstandes elforbrug på årsbasis. Solcellerne skal stå på et areal hvor der tidligere har ligget et 4000 kvadratmeter stort drivhus.
Solcellerne vil ikke blive synlige fra Bedervej, fra andre veje eller fra boliger i nærheden, fortæller han. Der vil altså ikke komme de landskabelige eller æstetiske gener som andre steder har vakt protester mod solcelleanlæg.

Inhabil i Fællesrådets FU
I sin fritid er Poul Hakon Poulsen medlem af Forretningsudvalget (FU) for Mårslet Fællesråd som får forslag til nye lokalplaner til høring fra kommunen, og som kommunen opfatter som talerør for lokalsamfundet.
– Det er klart at jeg er inhabil når FU skal tage stilling til lokalplanen for solcelleanlægget, så det møde kommer jeg ikke til at deltage i, siger han.

Anlæg kan blive endnu større

Teknisk set er der ikke noget til hinder for at naboer til det tidligere gartneri selv kan sætte solceller op og koble sig på det anlæg der planlægges på gartnerigrunden.
Det viser en screening som rådgivningsselskabet Velas har lavet. Velas hjælper Poul Hakon Poulsen med hele processen med at planlægge og søge de nødvendige tilladelser til solcelleanlægget.

Kan blive markant større
Det gamle gartneri grænser op til et par landejendomme med adresse på Nymarksvej. Hvis ejerne af disse ejendomme vil koble sig på projektet, kan solcelleanlægget blive markant større end de 3000 kvadratmeter der er blevet talt om indtil nu.

Muligt at skjule anlægget
Det vil dog ikke nødvendigvis betyde at arealerne omkring det gamle gartneri vil blive skæmmet af store flader af spejlblanke sorte solpaneler.
For det første er der en del bevoksning i området som kan skjule solcellerne. For det andet må der ikke laves solcelleprojekter nærmere end 200 meter fra naboers boliger, med mindre ejerne af disse boliger får mulighed for at sælge dem til projektmagerne. Og for det tredje vil den kommende lokalplan kunne stille krav til hvordan anlægget udformes, herunder at det skal skjules af beplantning.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.