Store løft i arbejdet ved Elle Sø

Der skulle to enorme mobilkraner til at lægge buffertanke i jorden. Arbejdet forventes færdigt i juli.

Hver af tankene er næsten 40 meter lange og vejer 12,5 tons. Foto: Jan Refsing.

Torsdag i denne uge sørgede to enorme BMS-kraner for at arbejdet ved den nye Elle Sø, hvor det gamle rensningsanlæg lå, fik et par store løft fremad. Kranerne lagde nænsomt to 12,5 tons tunge buffertanke på plads i et hul i jorden. Tankene skal i spidsperioder bruges til kortvarig opbevaring af spildevand fra Malling, Beder og Mårslet inden det bliver pumpet videre til rensningsanlægget i Viby. En tredje tank skal lægges på plads torsdag i den kommende uge.

Lavet af plast
Tankene er lavet af PE plast som ikke eroderes af den ætsende svovlbrinte der dannes i spildevandet. Ifølge Thomas Mogensen, som er projektleder i entreprenørfirmaet VAM, der udfører arbejdet for Aarhus Vand, måler hver af de rørformede buffertanke 39,5 meter i længden. Med en diameter på 2,6 meter kan hver tank rumme cirka 210 kubikmeter spildevand.

Forventes færdigt i juli
Efter flere forsinkelser forventer Thomas Mogensen nu at arbejdet ved Elle Sø bliver endeligt færdigt i løbet af juli. Den nye lille sø fungerer som buffer for regnvand i perioder med store mængder nedbør. Fra søen ledes regnvandet ud i Giber Å.
Det underjordiske anlæg som de rørformede tanke er en del af, er pumpestation for spildevand der skal til Viby. Et nyt filter med muslingeskaller sørger for at fjerne den lugt fra spildevandet der tidligere var i området.
PerH.

Fotograf Jan Refsing var på pletten da de to rørformede tanke blev lagt på rette plads.

Foto: Jan Refsing

Skriv kommentar

Your email address will not be published.