Støjramte beboere får ingen adgang til politikerne

Teknisk udvalg har udsat støjdebatten for at få flere oplysninger.

Især støjen fra lastbiler generer vejens naboer.

Det bliver et nej til de beboere der ønsker at tale med politikerne om støj fra tunge lastbiler på Giber Ringvej.
Aarhus Kommune afviser at give Giber Ringvej Gruppen foretræde for Teknisk Udvalg som skal diskutere beboernes ønske om mere støjdæmpning.
– Reglen er at borgere kan få foretræde når byrådet har henvist en sag til et udvalg, og det er ikke tilfældet her, oplyser Cathrine Hedegaard fra byrådssekretariatet.

Formanden: Jeg har ikke lovet foretræde
Giber Ringvej Gruppen har tidligere sagt at den har fået løfte om foretræde for politikerne, men det afviser udvalgets formand, Solveig Munk fra Enhedslisten.
– Jeg mener ikke at have givet et løfte, men jeg har måske forsømt at sige man kun kan få foretræde i sager der er henvist fra Byrådet, siger hun.

Sagen udsat til mandag
På sit møde onsdag besluttede Teknisk Udvalg at udsætte sagen om støjmålinger langs ringvejen.
– Vi har brug for mere viden om hvad vi kan gøre for at dæmpe støjen selv om kommunen ikke er forpligtet til at gøre mere. Hvor langt kan vi f.eks. komme med lavere hastighed eller mere støjreducerende asfalt, siger Solveig Munk.
Teknisk Udvalg har sagen på dagsordenen for et møde på mandag. Giber Ringvej Gruppens næstformand, Henrik Breyen fra Mårslet, siger at gruppen ikke vil kommentere sagen før det møde.

Tidligere artikler om sagen:
Embedsmænd anbefaler nej til flere støjskærme ved Giber Ringvej (21. august 2023)
Fællesrådet har tillid til kommunens støjmålinger (13. august 2023)
Radikal politiker vil udfordre støjgrænsen (13. august 2023)
Naboer ved Giber Ringvej fortsætter kampen (7. juli 2023)
Naboer til Giber Ringvej danner forening imod støj (10. marts 2023)
Naboer til ringvej kan ikke hente hjælp i WHO-rapport om støj (8. februar 2022)
Nærmeste naboer frygter støj fra Giber Ringvej (26. januar 2022)

Johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.