Spærring af Testrupvej udskudt

Forårets store mængder regn har givet mindre forsinkelser på byggeriet af Bering-Bedervejen. Men den overordnede tidsplan med åbning af den nye vej inden udgangen af 2022 holder, oplyser projektleder Carsten Thomsen.

Testrupvej vil blive spærret i et par uger når vejen skal flyttes hen under den nye bro til Bering-Bedervejen. Som det kan ses på billedet, er selve broen bygget.

Ifølge tidsplanen for anlægget af Bering-Bedervejen skulle Testrupvej have været spærret i en eller to uger i juni i år. Men nu, hvor vi er godt inde i sidste halvdel af måneden, har vejen endnu ikke været lukket. Årsagen er at de store mængder regn der faldt i foråret har givet mindre forsinkelser på byggeriet af den nye vej, oplyser kommunens projektleder Carsten Thomsen.
Trods forsinkelserne bliver den overordnede tidsplan fulgt, og Carsten Thomsen forventer forsat åbning af hele Bering-Bedervejen inden udgangen af 2022.

Lukninger varsles to uger i forvejen
“Jeg har dog endnu ikke modtaget en revideret tidsplan, så jeg kan desværre ikke sige præcist hvornår de enkelte arbejder forventes opstartet. Vi varsler dog eventuelle vejlukninger mindst 14 dage forinden. Når Testrupvej lukkes, vil vi forsøge at minimere det mest muligt, men vi regner alligevel med, at vi kommer op på de forventede 14 dage”, skriver han i en mail til Mårslet Avis.
Den midlertidige lukning af Testrupvej kommer når vejen og den tilhørende cykelsti skal rykkes hen under den nye bro som Bering-Bedervejen skal gå henover.

Mustrupvej åbnes om ca. fem uger
Planerne for Mustrupvej og Tandervej ser indtil videre ud til at holde. Det vil sige at den for tiden lukkede Mustrupvej vil blive genåbnet i slutningen af juli; og Tandervej spærres fra begyndelsen af august til slutningen af september.
“Men det er med et stort forbehold, også da vi gerne vil sikre at det er muligt at komme til/fra Mårslet fra syd, så det kan blive nødvendigt med justeringer”, tilføjer Carsten Thomsen.
Udover Bering-Bedervejens hjemmeside driver Aarhus Kommune også en gruppe på Facebook med nyt om vejen.
PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.