Små møl gør stor skade på kastanjetræerne

Bladene visnede tidligt på mange kastanjetræer i år, blandt andet på Hørretløkken og Bedervej. Årsagen er formentlig larver af kastanje-minérmøl der æder bladene indefra.

Mange af de kastanjetræer der står langs Hørretløkken, har mistet bladene tidligt i år. Billedet er taget 9. oktober.

Store brune pletter på bladene allerede midt på sommeren og store tab af blade før efteråret satte ind. Sådan har skæbnen i år været for mange af de hestekastanje-træer der pryder Mårslet og omegn; mange steder enkeltvis, andre steder som allétræer, for eksempel på Hørretløkken og på Bedervej nær Vilhelmsborg.
Ifølge projektleder og anlægsteknikker Martin Højholt fra Teknik og Miljø under Aarhus Kommune er forklaringen efter al sandsynlighed angreb af insektet kastanje-minérmøl.

Larver borer sid ind i bladene
Det kun få millimeter lange insekt har fået sit navn fordi dets larver er specialiseret i at bore sig ind i bladene på netop hestekastanje. Inde i bladet laver larverne gange – miner – mens de guffer løs af bladets indre.
I minerne er larverne delvist beskyttede mod fjender. Dog ikke mere end at sultne fugle og rovinsekter får fat på nogle af dem, men langt fra alle.

Til Danmark for 21 år siden
Et vidensblad fra Københavns Universitet fortæller at kastanje-minérmøllet ikke var kendt før 1984, hvor det dukkede på på hestekastanjetræer i Makedonien.
I 2002 blev arten første gang fundet i Danmark, øst for Storebælt. Siden har møllet bredt sig til hele landet, og nu er det tilsyneladende også kommet til Mårslet.

Slår næppe træerne ihjel
Vidensbladet er skrevet i 2004; og det oplyser at angreb af minermøl flere år i træk kan svække træerne så meget at de dør.
Men i dag, 19 års erfaringer rigere, er hovedskribenten bag vidensbladet, lektor emeritus Hans Peter Ravn, ikke helt så urolig på træernes vegne.
I en mail til Mårslet Avis skriver han:
“Jeg mener ikke at træerne dør af angreb af kastanje-minérmøl, hverken unge eller ældre træer. De kan muligvis svækkes af gentagne afløvninger. Men hvis de dør, er det af andre årsager”.
Andre årsager kan der være et par stykker af. Se den grå boks forneden.

Kun døde træer fjernes
Martin Højholt fra Aarhus Kommune oplyser at kastanjetræer på kommunale arealer ikke bliver fældet så længe der er liv i dem. På den anden side er minérmøllets fremgang gået ud over lysten til at bruge hestekastanje som prydtræ langs kommunens veje.
– Vi vil ikke længere plante nye alléer med hestekastanje. Men hvis enkelte træer i en nuværende allé går ud, kan vi plante nye i deres sted, siger Martin Højholt.

Svampe og bakterier angriber kastanjetræer

To sygdomme er værre for kastanjetræer end minérmøllet er. Det oplyser foreningen Skovdyrkerne på dens hjemmeside.
* Skimmelsvampen Phytophthora – som er slægtning til kartoffelskimmelen – kan ramme en lang række løvtræer, deriblandt altså hestekastanje.
* Bakteriekræft kan slå træerne ihjel ved standse saftstrømmen mellem top og rod. Som navnet siger, skyldes sygdommen en bakterie.

Ifølge det citerede vidensblad fra Københavns Universitet en en særlig bladpletsvamp uhyre almindelig på kastanjetræer, men ikke dræbende. Bladpletsvampen giver hvert år brune pletter på bladene fra midsommer til løvfald.

Kastanjetræer på Bedervej, på strækningen mellem letbanens overskæring og Vilhelmsborg.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.