Skolens elevtal falder

Der er plads nok til børn fra nye udstykninger mindst fem år frem i tiden, vurderer skoleleder Inge Pedersen.

Skoleleder Inge Pedersen vurderer at der vil være plads nok på skolen, selv om Mårslet de kommende fem år forventes at vokse med mellem 200 og 250 boliger.

Efter en række år med vandreklasser og mangel på plads til et stigende antal elever går udviklingen på Mårslet Skole nu den modsatte vej.
– Vi er blevet udbygget til at være en fire-sporet skole, men nu viser prognoserne at vi på vej til at have lige mange årgange med tre og fire spor, siger skoleleder Inge Pedersen.

Deler ikke bekymring for pladsmangel
I debatten om de aktuelle planer for nye udstykninger i Mårslet har flere debattører været bekymrede for om skolen kan rumme de elever som følger med når der bygges nyt i byen. Men det er ikke en bekymring som Inge Pedersen umiddelbart deler.
– Vi skal nok få plads til de børn, og vi vil gerne have dem ind, siger hun.

Tre 0. klasser efter sommerferien
Efter sommerferien begynder 78 børn i tre 0. klasser. Det er 21 færre end sidste år hvor 99 børn havde deres første skoledag på Mårslet Skole. Det førte til oprettelse af fire klasser til de mindste elever.
En helt ny prognose fra Aarhus Kommune siger at der i alt vil være 852 elever på Mårslet Skole når kalenderen kommer frem til 5. september 2021. Det er 11 færre end de 863 elever der var skrevet ind på skolen samme dato i 2020.

Fem år med lidt fald og stigning
Prognosen går fem år frem i tiden med skiftevis lidt fald og stigning. Tallene er inklusive de børn som forventes at komme med de byggeprojekter som er under planlægning. Aktuelt er der byggeplaner for mellem 200 og 250 nye boliger i Mårslet de kommende fem år.
Antallet af elever forventes at blive sådan her per 5. september i de pågældende år:

  • 2022: 838
  • 2023: 827
  • 2024: 837
  • 2025: 837
  • 2026: 824

Kan have syv årgange med fire spor
Efter den seneste tilbygning i 2017 råder skolen nu over 36 almindelige undervisningslokaler og to mindre lokaler som må bruges til klasselokaler. Derudover har skolen faglokaler til eksempelvis biologi, billedkunst og fysik/kemi. Det giver ifølge Inge Pedersen plads nok til fire spor på syv ud af de ti årgange der er på skolen.
– Kun hvis vi får fire spor på otte eller flere årgange, bliver det nødvendigt med vandreklasser. Men det er der ikke udsigt til, tilføjer hun.
I indeværende skoleår er der fire spor på seks årgange, og efter sommerferien vil kun fem årgange være fire-sporede.
PerH.

Uvis konsekvens af 220 nye boliger ekstra

Det er endnu uvist hvordan det nye forslag om udbygning af Mårslet med 220 boliger nord for Tranbjerggårdsvej på længere sigt vil påvirke børnetallet og dermed elevtallet på skolen.
– Frem til 2028 -29 vil der ikke være behov for udbygning af skolen, viser vores tal. Men det er uvist hvordan det ser ud derefter, siger Lars Høeberg, kommuneplanchef i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

Temaplan forudser behov for større skole
Efter ønske fra rådmand Bünyamin Simsek har Kommuneplanafdelingen lavet det forslag til temaplan som blandt andet omfatter plads til de 220 nye boliger nord for Tranbjerggårdsvej. Planen blev præsenteret i april, og i den står der at de nye boliger i Mårslet vil give behov for udvidelse af skolen.
Den præcise ordlyd er “På Mårslet Skole forventes allerede underskudskapacitet på 10 års sigt med de kendte forudsætninger. Opførelsen af de ekstra boliger vil øge udbygningsbehovet, som også omfatter et behov for flere faglokaler.”

Ny prognose skaber uvished
Selv om forslaget til temaplan kun er få uger gammelt, er der efter dens offentliggørelse kommet en ny prognose for befolkningsudviklingen. Dermed er der ifølge kommuneplanchefen skabt uvished om temaplanens udsagn om behovet for udvidelse af skolen.
De 220 nye boliger nord for Tranbjerggårdsvej er ikke med i den gældende kommuneplan fra 2017. Før de kan bygges, skal byrådet først vedtage temaplanen, og derefter skal der laves lokalplan for arealet. Det betyder at byggeriet tidligst kan gå i gang om to til tre år, vurderer Lars Høeberg.

Op til 250 andre boliger kan komme først
Den gældende kommuneplan giver mulighed for byggeri af mellem 200 og 250 boliger i Mårslet de nærmeste år, uanset om den nye temaplan bliver vedtaget eller ej. Disse byggerier er listet op i den grå tekstboks i denne artikel fra 4. maj: Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området.
PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.