Skilt viser hen til et hul i jorden

Cyklister på Tandervej bliver ledt hen til byggeplads for Bering-Bedervejen på Mustrupvej. Kun ved at forcere nogle jordbunker er det muligt at komme videre til Mårslet. Skiltet er sat op tre måneder for tidligt.

Her er skiltet på Tandervej, med Mårslet i baggrunden.

Kommer man i disse dage fra Tander mod Mårslet, vil man omkring 300 meter før bygrænsen, mens man kan se de første huse i Mårslet lige foran sig, se et blåt skilt med et cykelikon og en pil til venstre hvorover der står Mårslet. Pilen peger hen ad en fin nyasfalteret cykelsti som følger linjeføringen for den kommende Bering-Bedervej.
Er man en lidet stedkendt cyklist – eller meget autoritetstro – og følger skiltningen, vil man imidlertid opdage at cykelstien ikke ender i byen men derimod på en byggeplads med et stort hul i jorden. Hullet er gravet ud i Mustrupvej som skal føres på en bro over Bering-Bedervejen.
Det er dog muligt at trække cyklen hen over nogle jordbunker og på den måde komme rundt om hullet og hen til den del af Mustrupvej som ikke er gravet op i forbindelse med brobyggeriet.

Og her er det hul i jorden ved Mustrupvej skiltet viser hen til. Herren på billedet er en lokal beboer på gåtur.

Bliver dækket til
Denne lidt alternative vej til Mårslet virker måske lidt mere besværlig end hvis man bare var fortsat ligeud ad Tandervej i stedet for at dreje hen ad den nye cykelsti. Mårslet Avis har derfor ringet til Carsten Thomsen, projektleder på Bering-Bedervejen, og spurgt hvorfor cyklisterne skal hen omkring byggepladsen.
– Det skilt er en fejl. Det er sat op til den permanente situation, og det skal selvfølgelig være dækket af nu. Det bliver dækket til igen; forklarer han.

Tre måneder for tidligt
Den permanente situation som Carsten Thomsen taler om, opstår om tre måneder. I slutningen af juli bliver Mustrupvej genåbnet, nu med bro; og primo august bliver Tandervej til gengæld spærret i et par måneder. Til den tid skal der anlægges en rundkørsel hvor Tandervej og Bering-Bedervejen krydser hinanden.
Mens Tandervej er spærret, bliver den nye cykelsti og Mustrupvej den eneste rute for cyklister fra Tander til Mårslet. Det giver en lidt kortere tur for de cyklister der skal hen til skolen, hallen og boldbanerne på Testrupvej end hvis de cykler ad Tandervej helt til Mårslet. Til gengæld bliver det en lille omvej for cyklister der skal ind til det centrale Mårslet omkring stationen og butikkerne.

Lovlig men mindre sikker vej gennem rundkørsel
Når Tandervej bliver genåbnet ultimo september, kan cyklister lovligt vælge begge ruter til Mårslet.
– Men vi anbefaler at man vælger ruten ad den nye cykelsti og omkring Mustrupvej. Det vil være mere sikkert end at skulle gennem rundkørslen på cykel, siger Carsten Thomsen.
Han kan i øvrigt oplyse at byggeriet af Bering-Bedervej følger tidsplanen fint. Tidsplan og mange andre informationer kan ses på vejens egen hjemmeside.
PerH.

1 kommentar

  1. Min søn og jeg har forceret “stien”.
    Han sidder i kørestol men vi viste godt hvad der ventede os, så det var bare en ekstra udfordring.
    Det bliver skønt når stien bliver færdig.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.