Sidste punktum sat i plan for 150 nye boliger i nordlige Mårslet

Der må bygges 48 parcelhuse og 102 boliger i rækkehuse mellem Hørretløkken og Tranbjerggård.

Kort fra forslaget til Lokalplan 1115.

Efter otte års planlægning sagde Aarhus Byråd onsdag aften definitivt ja til en lokalplan som tillader byggeri af 150 nye boliger i området mellem Hørretløkken og Tranbjerggård.
48 af boligerne bliver parcelhuse i forskellige størrelser, de resterende 102 bliver et- eller toetagers boliger i rækkehuse.
Byggeriet kan gå i gang så snart der er anlagt veje og bygherrerne har søgt og fået byggetilladelse.

Afsluttet på to og et halvt minut
Modsat den lange barselstid var den endelige behandling i byrådet ganske kort.
Kun to og et halvt minut tog det at vedtage planen i den udformning som de kommunale planlæggere lagde frem i maj, efter det oprindelige forslag havde været i offentlig høring.

Forbud mod sprøjtemidler
Som omtalt her i avisen 24. maj vakte det opdaterede forslag betænkeligheder ved første behandling i byrådet, men ved den sidste og endelige behandling kom den eneste kritiske røst fra Solveig Munk, Enhedslisten. Hun synes at planen scorer for lavt i forhold til miljø og grønne områder.
Dog glædede hun sig – sammen med Gert Bjerregaard fra Venstre – over at lokalplanen forbyder brug af pesticider i området..
Ingen andre byrådsmedlemmer tog ordet inden vedtagelsen.

Planen i korte træk

 • Det officielle navn er Lokalplan 1115, Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet.
 • Planen tillader udstykning af 35 parcelhusgrunde på mindst 700 kvadratmeter.
 • Desuden udstykning af 13 kompaktgrunde a’ 400 kvadratmeter hvor der må bygges et hus på 160 kvadratmeter i to etager.
 • Der kan bygges cirka 42 private rækkehuse i to etager.
 • Desuden 60 almennyttige boliger; dels som etageboliger i to-etagers byggeri, og dels som rækkehuse.
 • Boligselskabet DOMI skal stå for de almennyttige boliger.
 • Gennem området skal løbe et grønt areal med afledning af regnvand, kaldet Engen.
 • Den sydlige del af området skal have tilkørsel fra Hørretløkken.
 • Adgangen til den nordlige del skal ske via en ny sidevej til Jelshøjvej.
 • Den nye sidevej skal anlægges i forbindelse med byggemodningen.
 • Den nordlige del af området er privat ejet af Tranbjerggård ApS.
 • Den sydlige del er ejet af Aarhus Kommune.
 • Planen kan hentes ned som pdf-fil her.

PerH.

Tidligere artikler om sagen:
Bekymring for trafik og miljø ved byggeri af 150 boliger (24. maj 2024)
Plan for nyt boligområde vokser til 150 boliger (11. maj 2024)
Forslag om omfartsvej splitter mårslettere (14. juni 2023)
Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud (14. juni 2023)

Skriv kommentar

Your email address will not be published.