S-byrådsmedlem: 220 nye boliger kræver anlæg af vej vest om Mårslet

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Steen Bording Andersen vil støtte rådmand Simseks forslag om 220 nye boliger i den nordlige ende af Mårslet, hvis der kommer en omfartsvej vest om Frøkærparken og hvis skole og andre faciliteter udbygges,

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Steen Bording Andersen vil støtte Venstre-rådmand Bünyamin Simseks forslag om at udlægge 23 hektar ved Mårslets nordlige bygrænse til 220 nye boliger, hvis der vel at mærke også bygges en vej vest om Mårslet som forbinder den nye bydel med Obstrupvej og dermed Bering-Bedervejen. Det vil i praksis sige en vej vest om Frøkærparken.

Steen Bording Andersen vil sige ja til 220 nye boliger i Mårslet Nord hvis området forbindes til Obstrupvej via en ny vej. Foto: Aarhus Kommune.

Institutioner og skole skal kunne følge med
Desuden skal skole, daginstitutioner og idrætsfaciliteter i Mårslet kunne følge med den befolkningsvækst som de 220 boliger vil give, understreger Steen Bording Andersen.
Han er næstformand for Teknisk Udvalg, har siddet i byrådet i 15 år og har et stort ord at skulle have sagt om sit partis politik i byplansager. Og Socialdemokratiets holdning vil formentlig være afgørende for forslagets skæbne.

Som tidligere omtalt i Mårslet Avis handler Simseks forslag om at skabe plads til 3.600 nye parcel- og rækkehuse fordelt over hele Aarhus Kommune, udover de nybyggerier som er med i den gældende kommuneplan. 220 af boligerne skal ligge i Mårslet og 800 skal bygges ved Malling, på den vestlige side af Oddervej, foreslår Simsek.

Kritik fra nabo-fællesråd
Den sidste del af planen har fået stærk kritik fra formanden for Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd, Jørgen Friis Bak. I et interview i Lokalavisen Aarhus Syd har han slået til lyd for at der i stedet for en udbygning af Malling anlægges en helt ny by med egen skole og andre faciliteter der hører til en by. I et opslag på Facebook har Steen Bording Andersen støttet den kritik. “MAN KAN IKKE BARE KLASKE 800 boliger op på en flad malk – man må skabe en rigtig by…” skriver han.

Både ny by og udvidelse af Mårslet
Hvis der skal bygges en helt ny by med skole, butikker og så videre i den sydlige del af kommunen, vil det så ikke være ulogisk samtidig at udbygge Mårslet med 220 nye boliger?
– Nej, i forhold til Mårslet mener jeg at det foreslåede nye boligområde vil hænge bedre sammen med byen; dog under den forudsætning at man anlægger en ny vej til at forbinde den nordlige del af Mårslet med den kommende tilkørsel til Bering-Bedervejen fra Obstrupvej; altså vest om byen. Vi skal ikke have mere trafik ind gennem det centrale Mårslet, svarer Steen Bording Andersen.
– Man skal også sørge for at skole, dagtilbud, idrætsfaciliteter og så videre kan følge med byudviklingen, tilføjer han.

Skolen kan spænde ben for planen
I Simseks plan står der at selv uden de 220 nye boliger vil det blive nødvendigt at udvide Mårslet Skole om nogle år?
– Det kan være et problem. Det bliver ikke nemt at udvide Mårslet Skole hvor den ligger nu, så der står vi over for nogle udfordringer. Det er afgørende at skole og andre faciliteter kan følge med udviklingen.
Kan udfordringerne med skolen betyde at du ender med at vende tommelfingeren ned til Mårslet-delen af Simseks forslag?
– I yderste konsekvens ja, hvis skolen ikke kan udvides, siger Steen Bording Andersen
PerH.

Simseks plan går ud på at bygge indenfor de lyserøde linjer på kortet. I forvejen er der ved at blive planlagt cirka 145 boliger i det grå område syd for Tranbjerggård. En eventuel ny vej skal gå fra Tranbjerggårdsvej, over eller under Letbanen vest for gården og mod syd langs Frøkærparken (bebyggelsen i kortets venstre del).

Tidligere artikler om sagen:

4 kommentarer

 1. Endelig en der tænker sig lidt om og ikke bare tænker på at tilfredstille nogle rige bygherre.

 2. Mårslet er allerede blevet til en soveby. Vi har meget lidt forretningsliv og ingen håndværk eller industri. Med flere boliger bliver det kun værre. Folk bor her, men arbejder andetsteds, og det vil blive en hemsko for byen. Er ked af at sige det, men hverken Brugsen eller Rema er gearet til flere indbyggere. Det samme gælder lægehuset. Hvis ikke der kommer flere butikker og andre aktiviteter til byen vil den bare blive en endnu større soveby.

 3. Mårslet er ikke på nogen måde gearet til flere boliger!
  Hverken mht. infrastruktur, skole og institutions, handelsliv mv.
  Og så ønsker vi selvfølgelig heller ikke en omfartsvej rundt om Frøkærparken, hvor vi i forvejen er blevet berøvet friluftarealer.
  Nu vil kommunen også anlægge en supercykelsti på vores fællesareal, som skærer det midtigennem.
  Byg en ny by i stedet for, men det er selvfølgelig også dyrere for kommunen.
  Mon ikke der er andre ejer af landbrugsvirksomheder, der vil sælge jord til dette?

 4. Hvis kommunen vil sætte overlæggeren højt ift. ambitionen om mere biodiversitet og mere skov og søer, til gavn og glæde for dyr og mennesker, både i og udenfor Mårslet. Så kan kommunen købe grunden af ejeren af Tranbjerggård og der med, kan hele ideen med mindre co2 og renere drikkevand, komme alle til gode. Hvis 220 boliger plus det løse(der bygges andre steder i Mårslet), bliver en realitet, vil man komme til at opleve at veje, skoler, daginstitutioner og indkøbsbutikker o.a. blive presset, at man ændre på kulturen i Mårslet, spørgsmålet er bare om det er ok?

  Man kan evt. overveje at ligge de 800 boliger(Malling) og de 220 boliger(Mårslet) sammen dvs. ca. 1020 boliger og placere dem et sted, hvor de kan starte og forme deres egen kultur/identitet som en selvstændig by. Lad nu være med at gøre det der er lettest og som man plejer at gøre, tænk kreativt og tænk langsigtet og ikke mindst lad Naturen spille førsteviolin til gavn og glæde for alle, både her og nu og i fremtiden.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.