Radikal politiker vil udfordre støjgrænsen

Byrådsmedlem Metin Aydin (R) vil have undersøgt om Aarhus Kommune kan indføre skrappere støjkrav i nye lokalplaner.

Metin Aydin mener at den nuværende grænse for støj er for høj. Foto: Kristine Friis.

– Jeg var fornylig i en have tæt på Tivoli Friheden hvor popsangeren Seal gav koncert. Det lød så højt at man dårligt kunne opholde sig i haven. Selv om målinger har vist at støjen ligger inden for grænsen.

Sådan illustrerer det radikale byrådsmedlem Metin Aydin hvorfor han nu vil have undersøgt om Aarhus Kommune kan sænke den nuværende støjgrænse på 58 dB i boligområder.

Får besøg af støjplagede naboer
Aydin er en af de politikere der som medlem af teknisk udvalg om kort tid får besøg af beboere der føler sig plaget af støj fra Giber Ringvej.
– Man må bare konstatere at den nuværende støjgrænse ikke er god nok når beboere bliver generet alligevel. Der er også mange undersøgelser som viser at mennesker tager skade på helbredet hvis de er udsat for støj i længere tid. Personligt ville jeg ikke bryde mig om at bo i nærheden af ringvejen, siger han.

Nye lokalplaner med skrappere støjkrav
Metin Aydin vil drøfte med sine politiske kolleger om Aarhus kommune kan sænke støjgrænsen i boligområder, for eksempel i nye lokalplaner. Det er også en mulighed at kommunen kan afskærme bedre mod bebyggelse eller kræve større afstand mellem boliger og trafikerede veje.

Den radikale politiker vil ikke sige hvad han mener om kravene fra Giber Ringvej Gruppen om mere støjværn og lavere fartgrænse på vejen.
– Det vil jeg vente med at kommentere til jeg har hørt beboernes argumenter.

Læs også:
Fællesrådet har tillid til kommunens støjmålinger (12. august 2023)
Naboer ved Giber Ringvej fortsætter kampen (7. juli 2023).

Johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.