Rådmand vil udbygge Mårslet med 220 boliger på bar mark

Rådmand Bünyamin Simsek (V) foreslår udstykning til parcel- og rækkehuse på 230.000 kvadratmeter landbrugsjord ved Jelshøjvej og Hørretvej.

Denne mark ved Jelshøjvej indgår i forslaget til udbygning af Mårslet. I baggrunden ses Tranbjerggård.

Hvis det står til rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), så vil Mårslet i de kommende årtier blive udvidet med et helt nyt kvarter i byens nordlige ende, nærmere bestemt langs Tranbjergårdsvejs og Hørretløkkevejs nordlige side. Det vil sige i området fra Hørretvej omkring byskiltet, over Jelshøjvej og over til letbanens skinner mod Tranbjerg. 220 boliger i form af parcelhuse og rækkehuse skal der være på det 23 hektar (230.000 kvadratmeter) store areal, foreslår Simsek.

Rådmand Bünyamin Simsek vil have 3.600 nye boliger i Aarhus Kommune, 220 af dem i Mårslets nordlige ende. Foto: Aarhus Kommune.

Uvist om der er flertal
Udbygningen af Mårslet indgår i en større plan for i alt 3.600 nye boliger fordelt på 13 forskellige steder i Aarhus Kommune som rådmanden ønsker gennemført. Endnu har hans plan ikke været til politisk behandling, og det er uvist om der vil være flertal for den i byrådet. Faktisk er forslaget ikke en gang officielt offentliggjort endnu, men Lokalavisen Aarhus Syd har fået kendskab til det og bragte uddrag i den forløbne uge.

Fællesrådets FU vil orientere sig
Mårslet Avis har forsøgt at få kommentarer fra såvel rådmand Simsek som formanden for Mårslet Fællesråds forretningsudvalg, Anders Kjær. Endnu har det ikke været muligt at træffe rådmanden, og Anders Kjær vil indtil videre blot sige:

– Jeg forventer at fællesrådets forretningsudvalg vil orientere sig om det nye forslag på sit førstkommende møde som er i næste uge.

Størstedelen ejes af fællesrådets næstformand og børn
Hvad der ikke fremgår af Lokalavisens omtale er at størstedelen af de 23 hektar i Mårslet tilhører Tranbjerggård ApS som ejes af landmand Jens Thomsen og hans to voksne børn.

Tranbjerggård har tidligere frasolgt andre arealer til boligbyggeri og er aktuelt i samarbejde med Aarhus Kommune om planlægning af et nyt boligområde på den sydlige side af Tranbjerggårdsvej. Det vil sige over for det areal som nu er i spil.

Udover sine forretningsmæssige aktiviteter er Jens Thomsen næstformand i Mårslet Fællesråd. Det var han også da Tranbjerggård ApS ved revisionen af kommuneplanen i 2017 stillede et forslag som ligner det som rådmand Simsek kommer med nu.

Fik nej i 2017
I 2017 forsøgte ejerne af Tranbjerggård at overtale politikerne i Teknisk Udvalg under byrådet til at overføre hele 36,3 hektar af gårdens marker til byzone. Dermed ville det blive muligt at udstykke arealet. En stor del af de 36,3 hektar er identisk med de 23 hektar som rådmanden nu ønsker udstykket.

Alle andre end Venstres medlem af Teknisk Udvalg sagde den gang nej til forslaget. Dog godkendte flertallet byudvikling på et mindre område lige op ad et areal som i forvejen var udpeget til at komme i byzone.

Af det officielle referat fra udvalgets møde 24. april 2017 fremgår det at kun Venstres medlem Gert Bjerregaard støttede familien Thomsen i at alle 36,3 hektar skulle kunne udstykkes. Nu gør hans partifælle så et nyt forsøg på at få udvidet Mårslet mod nord.

Mårslet Avis vil i den kommende tid bringe flere artikler om planen.
PerH.

8 kommentarer

 1. Tænk hvis man havde blik for det der ikke gav profit på tegnebogen, men gav profit for krop og sjæl, her tænkes mere skov og søer til gavn og glæde for alle i byen og dem udenfor byen.
  Nej, lad os forurene mere og lad os få flere veje og flere stor butikker og andet der er godt for pengepungen, SÅDAN

  • Tænker også at det ville være skønt at få biodiversiteten i fokus på denne side af Mårslet. Mere vild natur til glæde for dyreliv og de mennesker, der følger med.

 2. Hej Morten

  Jeg bryder mig desværre ikke altid om at være enig med andre mennesker, da man så ikke kan lære noget dem, MEN i forhold til det du skriver, er jeg 100% enig.
  Tak for indlægget.

 3. Vi her i Frøkærparken mangler vi rekreative områder, steder at gå udover Tranbjergstien og langs Obstrupvej her i Vestmårslet. I de år vi har boet her, er de allerede reduceret med bebyggelsen op mod Tranbjerg – Obstrupparken. I Østmårslet er der umiddelbar tilgang til masser af skønne områder mod Vilhemsborg og skovene.
  Vi går ture hver dag med hunden og nyder i øvrigt området med den lille sø nord for Hørretløkken, og de åbne vidder.
  Vi blev triste over at se, hvordan stedet nord for Hørretløkken for et par år siden pludselig blev molestreret, alle træer og buske blev mejet ned, så det kunne konverteres til bebyggelse. Dette område er endda kommunens.
  Vi har absolut heller ikke brug for mere trafik i Mårslet, da centrum er rigelig traffikeret! Selvom B-B vejen kommer vil folk stadig køre deres børn i skole, ned til hallerne og Skovbørnehaven, inden de kører på B-B vejen.
  Vejførigen til det planlagte Tranbjerggårdboligområde er Hørretløkken ikke glade for – selvom skaden er blevet halveret med forlig med samme Simseq. Der planlægges også en vej nordom Frøkærparken fra boligområdet ud til tilkørslen ved Obstrupvej til B-B vejen.
  Sammenfaldet mellem private økonomiske interesser, sæde i Fællesrådet og politiske interesser er beskæmmelse, og jeg håber ikke at disse få personers interesser skal kunne føre til endnu en reduktion af landsbykarakteren, de rekreative områder og biodiversiteten for de mange i Mårslet vest.

  Summasummarum: nej tak til denne udvidelse af Mårslet – alle varianter af den!!

  Tak for den nye Mårsletavis Per Henrik.

 4. Rigtig fint initiativ Per Henrik – og et meget stor arbejde som jeg tar’ hatten af for. Dejligt at du fokuserer på uafhængighed, fairness, dokumentation og ved konflikter/interesseorganisationer altid vil høre begge parter, inden der publiceres artikler.
  I sagen omkring Tranbjerggaard forstår jeg dog ikke helt, at Fællesrådets formand blot oplyser at han “vil orientere” sig om sagen.
  På borgermødet den 19. april 2016, uddelte næstformanden i Fællesrådet netop dette visionsoplæg for Tranbjerggaard, som vi kunne diskutere under gruppearbejdet – det blev kaldt Den Nordlige afrunding af Mårslet.
  I 2015 blev der udarbejdet et tilsvarende Visionsoplæg for hele Eskegården(som jeg er medejer af) og som jeg synes er meget vigtig for hvordan bl.a. stiforbindelser og sikre skoleveje for hele den sydlige del af Mårslet kan optimeres. Om man er enig eller uenig i en evt. bebyggelse på Eskegårdens jorder er en anden sag – men hvorfor synes Fællesrådet ikke det skulle drøftes? Anders Kjær kalder det jo Borgernes Helhedsplan. Visionsplanen blev i 2015 bl.a. sendt til alle i Fællesrådet og til Gibernakkerne.

 5. Hvornår bliver Hørretvej udbygget fra Hørret til Mårslerbyvej tilBedervej. Det var lige på trapperne da jeg flyttede til Mårslet…. i 1970.
  Gert Holm

 6. Samfundet er komplekst. Hvis vi vil en endnu større skævvridning af vores samfund til livs, så må der bygges nye boliger omkring de store byer(Aarhus). Dette både for at imødegå en fuldstændig vild prisudvikling på boligmarkedet, hvor vi igen tjener mere på at sove natten, end ved at gå på arbejde om dagen. Men også for at undgå en voldsom fortætning af Aarhus C grundet vores demografiske udvikling.

 7. Enig med dig her Morten – der skal ske noget i kommunen hvis ikke alle skal flytte ud.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.