God presseskik

God presseskik er afgørende for Mårslet Avis. Det vil blandt andet sige at oplysninger i avisen skal være korrekte, at avisen forholder sig kritisk til sine kilder og at begge parter høres i konfliktsager.

Mårslet Avis vil altid bestræbe sig på at citere korrekt og i det hele taget behandle alle kilder som god presseskik tilsiger. Men der kan selvfølgelig ske fejl og misforståelser, og hvis du opdager den slags i spalterne, så gør os venligst opmærksom på det via kontaktsiden.

Mårslet Avis har frivilligt tilmeldt sig Pressenævnet og er derfor forpligtet til at følge nævnets Vejledning om god presseskik. Det betyder også at du kan klage til Pressenævnet hvis du føler dig dårligt behandlet af avisen. Hvis nævnet giver dig medhold, skal Mårslet Avis følge nævnets afgørelse. Se nævnets klagevejledning her.

Kilders rettigheder i forhold til citater

Hvis du er blevet interviewet til avisen, har du ret til at se hvad du selv bliver citeret for på skrift inden det bliver offentliggjort, og eventuelle faktuelle fejl og misforståelser vil blive rettet.

Retten til at tjekke egne citater giver ikke ret til at se andre dele af artiklen inden offentliggørelse og ej heller ret til at deltage i redigeringen. Det vil sige at vinkling, til- og fravalg af informationer samt opbygning af artiklen alene er journalistens/redaktørens afgørelse.

Lyd- og videoklip er ikke omfattet af kilders ret til at tjekke citater.

Sproget i kommentarer

Kommentarer til artikler i Mårslet Avis er velkomne så længe de er formuleret i en sober tone og holder sig til emnet for artiklen. Perfiditeter, injurier og upassende sprogbrug tolereres ikke og vil føre til sletning af kommentaren. Ligeledes vil redaktionen slette faktuelle usandheder, reklamebudskaber og kommentarer som ikke holder sig til emnet for den artikel der kommenteres på.

Gentagne overtrædelser af disse regler kan føre til at skribenten permanent bliver udelukket fra muligheden for at skrive kommentarer.

Ophavsret til fotos, videoer og artikler

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Mårslet Avis forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Avisens artikler må deles på sociale medier, dog kun med kildeangivelse.

Hvor intet andet er angivet, er alle fotos og videoer taget/produceret af Per Henrik Hansen, og bortset fra deling på sociale medier må de kun kopieres i andre medier efter skriftlig aftale. Brug eventuelt kontaktformularen.

Artikler må citeres efter gængs praksis som den er beskrevet i Danske Mediers retningslinjer for citater.