Politiker maner frygt for Folkehusets fremtid i jorden

Anette Poulsen, som er formand for byrådets Sundheds- og Omsorgsudvalg, kan ikke forestille sig at Folkehuset Mårslet bliver et af de cirka 12 folkehuse som næste år skal skære ned på aktiviteterne eller helt lukke.

Folkehuset Mårslet har så mange aktive brugere at det ikke vil blive beskåret eller nedlagt, vurderer Anette Poulsen (S).

Byrådets budgetforlig for 2024 har den seneste tid skabt stor uro blandt brugerne af de kommunale folkehuse.
I budgetforliget hedder det at op imod en tredjedel af Aarhus Kommunes 37 folkehuse skal lukkes eller omdannes. Det har blandt andet fået brugerrådet i Folkehuset Mårslet til at skrive til flere kommunalpolitikere for at forhindre at det lokale folkehus får skåret i sine aktiviteter, eller i værste fald bliver lukket.
Også brugere af andre folkehuse har reageret skarpt på beslutningen i budgetforliget.

Ikke i fare
Men ifølge Anette Poulsen (S) er Folkehuset Mårslet uden for farezonen. Anette Poulsen er medlem af byrådet og formand for byrådets Sundheds- og Omsorgsudvalg. Hun er dermed tæt på beslutningerne i den forvaltning som folkehusene hører under. I øvrigt er hun privat bosat i Mårslet.
– Jeg kan på ingen måde forestille mig at Folkehuset i Mårslet bliver berørt, siger hun til Mårslet Avis, og fortsætter:
– Folkehuset her er et meget velfungerende sted. Der er rigtigt mange brugere tilmeldt selvtræningen, og der foregår i det hele taget rigtig meget. Det er et meget aktivt folkehus.

Underskud på caféer
Beslutningen i budgetforliget hænger sammen med at en del af caféerne på kommunens folkehuse kører med underskud, fem millioner kr. årligt tilsammen. Desuden er der i nogle af husene relativt få brugere og aktiviteter; færre end i Mårslet.
Ifølge Anette Poulsen betyder budgetforliget ikke at der samlet set skal skæres ned på folkehusenes budget.
Byrådet vil bruge lige så mange penge på dem som hidtil; det er bare underskuddet på nogle af caféerne der skal væk, og der skal måske ske ændringer for de huse hvor der er mindst aktivitet.

Anette Poulsen, Socialdemokratiet.

Beslutning i februar-marts
Derfor vil der blive lukket caféer i nogle af de 37 folkehuse, og nogle af husene vil måske blive lukket og deres aktiviteter flyttet andre steder hen.
Først i februar-marts bliver det besluttet hvilke huse der bliver ramt. Men Anette Poulsen har allerede nu en idé om hvilken vej vinden blæser.
– I Midtbyen ligger folkehusene tættere, nogle af dem har ikke så mange brugere, og der er flere tilbud derinde end i oplandsbyerne, siger hun.

Ny rapport
Cirka samtidig med at der blev lavet budgetforlig i byrådet, blev der i magistratsforvaltningen Sundhed og Omsorg lavet en rapport som også pustede til frygten for folkehusenes fremtid.
Rapporten med den noget indforståede titel “Afrapportering af serviceeftersynet” handler om administrative forhold i forvaltningen.

Administrative ændringer
Et af flere forslag i den er at folkehusene rent administrativt skal flyttes over i afdelingen Sundhed og Forebyggelse. Dette vil dog på ingen måde berøre folkehusenes brugere eller borgerne generelt. Folkehusene skal stadig være åbne for alle, og de skal fortsat hedde folkehuse, understreger Anette Poulsen.

Lene Gade Jørgensen, formand for brugerrådet. Foto: Jørgen Lauritsen.

Fortrøstningsfuld formand
Formanden for brugerrådet i Folkehuset Mårslet, Lene Gade Jørgensen, er fortrøstningsfuld efter den seneste tids debat med politikerne.
– Jeg er ikke nervøs for at vores hus bliver lukket, for der er så meget aktivitet at jeg ikke kan forestille mig at de vil lukke det.
– På den anden side er der jo ingen garanti for noget, og man kan aldrig vide hvad der kommer til at ske. Vi afventer hvad der bliver besluttet til marts, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at vi får lov at fortsætte, siger hun.

Folkehuset Mårslet

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.