Plan for nyt boligområde vokser til 150 boliger

Lokalplanen for ny bebyggelse nord for Hørretløkken er på vej til byrådet. Embedsmændene har lavet mindre justeringer i det forslag som var i høring for et år siden.

Kortskitse over det nye boligområde (markeret med grønt). Der skal bygges parcelhuse i de sydvestlige og nordøstlige hjørner, rækkehuse i nordvest og sydøst og såkaldt kompaktgrunde i midten mod syd. Kortet er taget fra lokalplansforslaget, stednavnene er sat på af Mårslet Avis.

En lokalplan som tillader byggeri af cirka 150 nye boliger i det nordlige Mårslet er på vej til at blive endeligt vedtaget i byrådet.
Planen var i offentlig høring i foråret 2023, og siden da har embedsmændene og -kvinderne i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning læst de høringssvar som borgerne sendte ind, og de har arbejdet videre med planens detaljer.
Det arbejde er de nu færdige med, og planen er klar til den sidste tur gennem det politiske maskineri.

Flere almennyttige boliger
Siden forslaget blev sendt i høring i april sidste år, er det vokset fra at tillade byggeri af cirka 142 boliger til nu cirka 150.
Stigningen skyldes at andelen af almennyttige boliger er sat op fra 20 til 25 procent, målt på etagemeter.
I antal bliver der nu planlagt 60 almennyttige boliger. De skal alle opføres af boligselskabet DOMI som har hjemme i Odder.
Såvel de almennyttige som alle de private boliger må højst opføres i to etager, og en del af dem må kun være i én etage.

Strid om højde
Under sidste års offentlige høring protesterede nabo-grundejerforeninger på Hørretløkken og i Mårslet Søpark imod at 12 rækkehuse som grænser op til deres områder må opføres i to etager.
Ifølge grundejerforeningerne havde den tidligere rådmand Bünyamin Simsek (V) lovet at alle rækkehuse, som støder op til deres områder, kun skulle være i én etage.
Men de kommunale planlæggere holder fast i at kun 2 af 14 rækkehuse nærmest nabobebyggelserne skal være i én etage, og de 12 øvrige må være i to etager.

Uenighed om trafik
Et andet omstridt punkt under den offentlige høring var planens trafikale konsekvenser.
I flere høringssvar bliver der argumenteret for at kommunen i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen skal begynde at planlægge en omfartsvej fra Jelshøjvej, vest om Frøkærparken og over til Obstrupvej, ved tilslutningen til Giber Ringvej.
Omvendt er der også høringssvar som taler imod anlæg af sådan en omfartsvej.

Ikke behov for omfartsvej
Planlæggerne i Teknik og Miljø siger hverken ja eller nej til en omfartsvej.
De holder sig til at spørgsmålet om sådan en vej eller ej ikke hører til i denne lokalplan, og de vurderer ikke at planen i sig selv giver behov for en omfartsvej.
Dog med tilføjelsen: “Hvis en fremtidig trafikplan for Mårslet viser at en ny tilkørselsvej til Giber Ringvej er nødvendig, så er den nye vej fra Jelshøjvej en mulighed”.

Kan blive vedtaget snart
Hvis der er politisk enighed om det, kan byrådet vedtage den nye lokalplan inden sommerferien.
Hele forslaget med bilag kan ses under punkt 5 i dagsordenen for Magistratens møde 14. maj 2024.

Planen i korte træk

 • Det officielle navn er Lokalplan 1115, Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet.
 • Planen tillader udstykning af 35 parcelhusgrunde på mindst 700 kvadratmeter.
 • Desuden udstykning af 13 kompaktgrunde a’ 400 kvadratmeter hvor der må bygges et hus på 160 kvadratmeter i to etager.
 • Der kan bygges cirka 42 private rækkehuse i to etager.
 • Desuden 60 almennyttige boliger; dels som etageboliger i to-etagers byggeri, og dels som rækkehuse.
 • Gennem området skal løbe et grønt areal med afledning af regnvand, kaldet Engen.
 • Den sydlige del af området skal have tilkørsel fra Hørretløkken.
 • Adgangen til den nordlige del skal ske via en ny sidevej til Jelshøjvej.
 • Den nye sidevej skal anlægges i forbindelse med byggemodningen.
 • Den nordlige del af området er privat ejet af Tranbjerggård ApS.
 • Den sydlige del er ejet af Aarhus Kommune.
Sådan ser den sydlige og kommunalt ejede del af området ud nu, før de nye boliger bliver bygget. Billedet er taget i maj 2022.

PerH.

Tidligere artikler om forslaget og området syd for Tranbjerggård
Forslag om omfartsvej splitter mårslettere (14. juni 2023)
Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud (14. juni 2023)
Kommunen indrømmer: En fejl at rydde levested for fredede frøer (11. maj 2023)
Plan for 142 boliger i Mårslet nord er på vej til byrådet (16. marts 2023)

3 kommentarer

 1. Kan kun sige, at jeg føler med grundejer-foreningerne i Hørretløkken, som nu igen skal kæmpe for allerede indgåede aftaler …

 2. Hvor er det trist, at Aarhus Kommune er fuldstændig ligeglad med at bevare det grønne område (trekanten) for enden af Hørretløkken. Hørte løvfrøer i området i aftes. Der er salamandere, sommerfugle, bier mm.

  • Hvis du har set Løvfrø bør du indrapportere den på arter.dk. Det kan godt have en væsentlig betydning ift. projektet.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.