På vej mod privat byfornyelse i bymidten

Udover at arbejde med et projekt med tre eller fire nye boliger på Lindegårdsvej 6, vil Momito Invest opkøbe flere ejendomme i Mårslets bymidte for at bygge nyt og tættere.

Der skal være flere boliger, bo flere mennesker og være mere liv det centrale Mårslet, mener Poul-Erik Petersen fra Momito Invest.

Momito Invest’s plan om at erstatte det gamle hus på Lindegårdsvej 6 med tre – fire nye boliger (beskrevet i artiklen Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned) er kun det første af flere skridt som firmaet ønsker at gå i retning af en tættere bymidte i Mårslet.

Det Fredericia-baserede investeringsselskab er interesseret i at opkøbe flere ejendomme i den ældre del af Mårslet. Hensigten er at rive nuværende huse ned til fordel for nyt og tættere byggeri med plads til måske dobbelt så mange mennesker som der bor i husene i dag.

En donut-by
– Vi vil gerne være med i den udvikling der skal ske i bymidten i Mårslet. De sidste mange år er byen vokset udad, men der er ingenting sket i den centrale del af byen. Det udvikler sig til en donut-by, solid og lækker i udkanten, men uden noget i midten. Hvis det får lov at fortsætte, så bliver det en død by uden identitet, mener Poul-Erik Petersen.

Hvis Mårslet ikke skal miste sin identitet, skal der bo flere mennesker i bymidten, mener Poul-Erik Petersen.

Vil bevare landsbymiljø
Det er vel netop gamle huse som Lindegårdsvej 6 der er med til at give byen identitet?
– Absolut. Men det skal bare være muligt at bevare dem. Når vi ikke kan det, så skal vi se på andre muligheder for at bevare landsbymiljøet, samtidig med vi bygger nyt og får plads til flere mennesker. Vi skal ikke have store ensartede bebyggelser i bymidten men have forskellige byggerier med hver deres særpræg, område for område.
– Vi vil sørge for at nybyggeriet passer ind i helheden. Det skal for eksempel ikke være noget med fladt tag, men sadeltag som husene i en by som Mårslet traditionelt har. Vi skal jo ikke ødelægge byen, men udvikle den.

Vil ikke se sig blind på højden
Hvor tæt og højt mener du det skal være muligt at bygge i den gamle del af Mårslet?
– Bykernen er meget kuperet, derfor er det ikke alle steder det vil være et problem med højden. Flere steder kan man bygge i to etager uden at genere nogen. Det vigtige er at vi får en åben bymidte, for eksempel med kig ind til kirketårnet når man kommer kørende ad Tandervej og med stier ind gennem bebyggelserne.
Mener du at det skal være tilladt at bygge højere end to etager?
– Det har jeg ingen mening om. Man skal ikke se sig blind på højden.

Er i dialog med flere ejere
Ifølge Poul-Erik Petersen er Momito Invest i dialog med et antal husejere i det centrale Mårslet med henblik på at købe huse til nedrivning og opførsel af nye. Selskabet køber gerne nabogrunde for at lægge dem sammen til ét byggeprojekt, men er også interesseret i enkelte matrikler.
– Vi vil godt købe grunde ned til en størrelse på 800 kvadratmeter. Også på sådan en grund kan man lave byfortætning og og få plads til to boliger hvor der kun ligger én i dag.

Politisk ønske om fortætning
Tankerne om byfortætning i oplandsbyer som Mårslet deler Momito Invest med flertallet af politikerne på rådhuset. Således bliver der i den gældende kommuneplan for Aarhus Kommune talt om at i de fritliggende bysamfund “kan fortætning omkring stationer og centerområder medvirke til at give områderne et kvalitativt løft”.
Samme sted tales om at fortætningen blandt andet skal bruges til at sikre et mere mangfoldigt udbud af boliger og give liv på flere tider af døgnet.

Andre artikler om Momito Invest og debat om bymidten:
Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned (9. april 2022)
Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter (26. november 2021)
Naboer får undersøgt Tandervej-projekt (17. september 2021)
Investor vil rive ned og bygge nyt tæt-lav på Tandervej (5. september 2021)

PerH.

1 kommentar

  1. Hej Per.
    Det er dejligt man får noget nyt fra byen. Ellers hører man jo ingenting. Godt arbejde, Tillykke med det første år. 🇩🇰🇩🇰😊
    Med venlig hilsen
    Leif Enevoldsen

Skriv kommentar

Your email address will not be published.