Omstridt ny sti kommer gennem Mårslet

Ny sti på fem meters bredde skal anlægges gennem flere boligkvarterer i byen, og nogle steder kommer den tæt på husene. Beboere er bekymrede for hurtige og larmende knallerter. Kommunen lover at følge med og skride ind hvis det bliver nødvendigt.

Formanden for Grundejerforeningen Ovesdal, Stefan Brendstrup, ved den lille bæk der danner skel til Mustrupvej-kvarteret. (Foto: Johannes Reimer)

I løbet af de næste par uger kører gravemaskinerne igen ud for at lægge ny asfalt gennem Mårslet, og det vækker ikke begejstring i et par boligkvarterer i byen.

Denne gang er det ikke en vej kommunen anlægger – men derimod en sti. Den bliver en del af et sammenhængende net af stier og små veje i hele området, og det net skal gøre det muligt at cykle fredeligt mellem Malling og Hasselager – langs med Giber Ringvej.

Første sti færdig inden nytår
I Mårslet skal den nye sti gå fra Nymarksvej i en bue lige uden om boligerne over til Mustrupvej (delstrækning 1 på kortet). Derfra skal den gå langs med en lille bæk mellem Ovesdal og Mustrupvej over til Testrupvej (delstrækning 2). Stien skal krydse Testrupvej ud for multihallen, føres uden om fodboldbanerne (delstrækning 3) og ved Frøkærparken forbindes med den eksisterende sti langs banen til Tranbjerg (delstrækning 4).

Her ses forløbet af den nye sti – fra Nymarksvej nederst til højre til Frøkærparken øverst til venstre. (Kort fra Aarhus Kommune)

Første del laves i år
Første del af stien – mellem Nymarksvej og Mustrupvej – skal laves fra juni og forventes at stå færdig inden nytår, oplyser Aarhus Kommunes leder for stiprojektet, Chris Harlev Thomsen.

– Vi er i gang med ekspropriationen som berører 11 lodsejere ved denne delstrækning, og vi har indgået forlig om erstatningen med omkring halvdelen. Hvis vi ikke bliver enige med de øvrige, skal en taksationskommission tage stilling til erstatningen, siger han.

Fem meter bred
Næste del af stien – der forløber mellem Ovesdal og Mustrupvejkvarteret over til Testrupvej – bliver formentlig først anlagt næste år. Det er denne del der er upopulær hos nogle af beboerne som blandt frygter at blive generet af hurtige og larmende knallerter.

Det bliver en dobbeltrettet asfalteret cykelsti plus en grussti, og inklusive rabatter kommer det hele til at fylde fem meter i bredden. Grundejerforeningen Mustrupvej er ikke begejstret for udsigten.

Meget tæt på boliger
– Nogen tror stien vil resultere i meget mere trafik, og især er folk bekymrede for knallertkørsel. Stien kommer meget tæt på nogle af andelsboligerne i området, siger formanden for grundejerforeningen, Dennis Thomsen.
– Kommunen har godt nok fortalt at der ikke forventes meget mere trafik end der er i dag, men hvorfor skal stien så overhovedet laves?, spørger formanden.
Han mener dog at løbet er kørt, og Mustrupvej-foreningen vil ikke længere kæmpe imod stien.

Frustrerede over dialog med kommunen
Formanden for Grundejerforeningen Ovesdal, Stefan Brendstrup, er ikke imponeret af kommunens villighed til at lytte til beboer-ønsker:
– Vi havde et møde med den tidligere projektleder, og han fortalte at stien – for at være trafiksikker – ikke måtte have skarpe sving. Så beskrev vi et forløb på vestsiden af vandløbet hvor den forløb ret lige – og det var et fint høringssvar, fik vi at vide.

Frustrerede over forløbet
– Så hørte vi ikke mere før kommunen kom med en beskrivelse af stiforløbet. Nu er stien tegnet ind på østsiden, altså på vores side af bækken. Der er kommet et par ret skarpe sving, man fjerner en del af vores lille lund med frugttræer, man fjerner et piletræ hvor mange børn leger, og der skal bruges penge på to broer hvor stien skal krydse bækken.
– Vi er såmænd ikke så bekymrede for at blive generet af trafik på stien, men vi er da noget frustrerede over forløbet af den sag, siger Stefan Brendstrup.

Har forsøgt at tage hensyn
Projektlederen svarer at kommunen har forsøgt at tage hensyn både til trafiksikkerhed og de forskellige ønsker fra grundejerforeningerne.
– Det er helt bevidst at stien har nogle knæk og sving. De skal tilpasse stien inden for de fysiske begrænsninger, men også sørge for at hastigheden bliver sænket.
– Jeg kan ikke udtale mig om risikoen for hurtige knallerter, men hvis der kommer den slags udfordringer, vil vi sammen med politiet overveje f.eks. stibomme og cykelbump. De skal bare kun laves hvis der bliver et reelt behov, for de kan blive opfattet som chikane af stiens brugere, siger Chris Harlev Thomsen.

Vil gennemgå dialogen
Han har overtaget opgaven efter den tidligere projektleder og lover at han vil gennemgå historikken og dialogen med bl.a. grundejerforeningerne.
– Det er ikke tanken at starte dialogen forfra, men jeg vil gøre mit bedste for, at der ikke er smuttet noget i sagsbehandlingen.

Fredelig cykelrute langs Giber Ringvej

Aarhus Kommune har valgt IKKE at lave cykelsti langs med selve Giber Ringvej. I stedet satser kommunen på de eksisterende småveje i området – suppleret med nye og opgraderede cykelstier som den der nu skal anlægges i Mårslet.
Flere af de eksisterende landeveje har fået langt mindre biltrafik efter Giber Ringvej er kommet og Nymarksvej er blevet lukket for gennemkørende biler.
Disse veje bliver en del af en rute hvor cyklister kan få en fredelig og sikker tur fra Malling til den naturskønne dal ved Pinds Mølle.
Kommunen har ingen prognoser for hvor mange der vil bruge stien, men vil gennemføre trafiktællinger på stisystemet både før og efter det er gennemført.
Projektleder Chris Harlev Thomsen forventer, at opgraderingen vil resultere i at der kommer flere cyklister og fodgængere.

Johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.