Om 10 år er der flere end 6.600 mårslettere

Sidste år sagde kommunens prognose at befolkningstallet i Mårslet Skoledistrikt ville falde med 8,5 procent de kommende 10 år, men nu siger en ny prognose at det tværtimod vil stige med 15,2 procent.

Opdateret 16. maj med det nederste afsnit om forholdet mellem skoleprognose og befolkningsprognose.

I dag bor der 5.760 til mennesker i skoledistriktet, og det tal vil stige til 6.635 om 10 år, siger årets nye befolkningsprognose fra kommunen. Væksten vil især komme fra 2027 og frem.
Det er dog meget usikkert om spådommen vil være den samme om et år. Aarhus Kommunes forudsigelser af de kommende års befolkningstal i Mårslet Skoledistrikt tager nemlig nogle store hop op og ned fra år til år. For et år siden forudsagde prognosen at der i 2030 vil være 490 færre mårslettere end de 5.758 mennesker som boede i skoledistriktet i 2020.

Fald er blevet til stigning
I kommunens nye prognose er sidste års fald ændret til en stigning på 753 beboere frem til 2030. Og om 10 år, i 2031, vil der være hele 875 flere borgere i skoledistriktet end de 5.760 som vi er i dag. Det svarer til en stigning på 15,2 procent hvilket er over gennemsnittet for Aarhus Kommune. Kommunens samlede befolkningstal ventes at vokse med 13,1 procent til 398.938 personer i 2031.

Skiftevis op og ned
Siden 2018 har de årlige prognoser skiftevis vist stigende og faldende folketal i Mårslet 10 år frem. I de lige årstal har prognosen forudset et fald i folketallet, og omvendt i de ulige årstal.
2020-prognosens forventning om et fald fulgte efter en prognose fra 2019 hvor konklusionen var at befolkningstallet for Mårslet ville stige fra år til år og nå op på 6.009 i 2029.
I 2018 lignede det års prognose den fra 2020 ved at forudsige et fald. 2018-forventningen var 213 færre mårslettere i 2028. For det samme år – 2028 – siger den helt nye prognose at vi tværtimod vil være 487 flere beboere i skoledistriktet.

Regnestykke med flere ubekendte
Ifølge økonomisk konsulent Karina Holme Krøjgaard i Borgmesterens Afdeling, hvor beregningerne laves, bygger de lokale prognoser for kommunens 43 skoledistrikter på forventningerne til de kommende års tilflytning til Aarhus Kommune som helhed, set i forhold til det boligbyggeri som man forventer vil komme i det enkelte skoledistrikt samt data om de nuværende borgeres alder, med videre.

Udsving i tilflytning og byggeri
Det vil sige at prognosernes hoppen op og ned fra år til år kan hænge sammen med to forhold. Dels udsving i forventningerne til den samlede tilflytning til kommunen og dels udsving i hvor mange boliger der forventes bygget fremover.
Den årlige befolkningsprognose danner grundlag for skoleprognoserne og småbørnsprognoserne som viser det fremtidige behov for skoler, daginstitutioner og dagplejere.
Såvel den aktuelle som tidligere befolkningsprognoser kan studeres på kommunens hjemmeside Aarhus i Tal.

Størst stigning fra 2027 og frem
Som tidligere skrevet her i avisen ventes skolens elevtal at falde de næste fem år, hvilket umiddelbart står i modsætning til forventningen om et større befolkningstal. I det mindste noget af forklaringen er at skoleprognosen kun går fem år frem, mens befolkningsprognosen viser størst vækst efter de første fem år.
Ifølge den nye befolkningsprognose vil der i 2026 (det år hvor skoleprognosen slutter) kun være 202 flere borgere i skoledistriktet end i dag. Derefter forudser prognosen en vækst på 643 personer de følgende fem år.

Skolens elevtal ventes at falde med 28 frem til 2026, og i de samme år der en lille vækst i befolkningstallet. Derefter forventes der større vækst i befolkningstallet. Endnu er der ikke tal for hvad det vil betyde for elevtallet efter 2026.

PerH.

1 kommentar

Skriv kommentar

Your email address will not be published.