Odder-boligselskab vil bygge i Mårslet

DOMI Bolig med hovedsæde i Odder skal stå for almennyttige lejligheder i de nye boligområder ved Tranbjerggård og Eskegården.

De to byggerier i Mårslet optræder allerede på DOMI's website. Boligselskabet har givet dem navnene Afdeling 56 og Afdeling 57. Billedet er et screendump fra https://domibolig.dk/projekter-i-domi-bolig/.

Det bliver boligforeningen DOMI Bolig, der er hjemmehørende i Odder, der kommer til at stå for de almennyttige boliger som skal opføres som en del af byggeprojekterne ved Tranbjerggård i den nordlige ende af Mårslet og ved Eskegården ved Giber Å midt i byen. I alt planlægges der op mod 70 boliger fordelt på de to steder.

I begge projekter kommer de almennyttige lejligheder til at udgøre 20 til 25 procent af det samlede boligareal, mens 75 til 80 procent af arealet bliver privat udlejning eller ejerboliger.
Endnu er der ikke offentliggjort forslag til lokalplan for hverken det ene eller andet sted, endsige vedtaget nogen plan. De to lokalplaner bliver udarbejdet af Aarhus Kommune i samarbejde med de private ejere af arealerne, og den proces holder DOMI Bolig sig udenfor.

Overlader det meste til ejer og kommune
– Vi er kun med i dialog om hvor vores boliger skal ligge i forhold til de andre, boligernes lysindfald og så videre. Alt andet med vejadgang og lignende overlader vi til de private ejere og kommunen, forklarer boligselskabets direktør Preben Jacobsen.
Endnu har DOMI heller ikke købt byggegrunde til de almennyttige boliger. Først når lokalplanerne er endeligt vedtaget, vil selskabet købe de dele af arealerne hvor dets boliger skal ligge.

Forslag på vej
For Eskegården er Aarhus Kommune ved at lave forslag til en lokalplan med 42 boliger. Af dem vil mellem 16 og 22 blive almennyttige, forventer Preben Jacobsen. For arealet ved Tranbjerggård arbejder kommunen på et forslag der vil tillade cirka 140 boliger i alt. DOMI’s andel af dem vil være 51, fremgår det af selskabets website.
Læs mere om de to planer i den grønne boks nederst.

Arealet hvor der skal bygges bag Eskegården. Giber Å løber bag træerne til venstre i billedet.

Stor lokal debat
Især planen om at bygge på marken bag Eskegården har de seneste tre år givet megen lokal debat. Beboere på de nærliggende veje har protesteret mod at der planlægges byggeri ned til 30 meter fra Giber Å i et område som de lokale opfatter som en del af den grønne kile langs åen.
Kritikken blev ikke mildere da byggeplanen blev udvidet til også at omfatte anlæg af et stykke ny vej i det grønne område der lokalt er kendt som Den Glemte Vej, mere præcist fra Bedervej til den nye bebyggelse.

Fællesrådet imod ny vej
Også Mårslet Fællesråd er gået ind i debatten og skriver på sit website blandt andet: “I dag eksisterer der en sammenhæng mellem Giber Å, Den Glemte Vej og Mårslet Bypark som skaber
rekreative muligheder og faunapassager i byzone. FU ønsker netop at styrke denne naturmæssige
sammenhæng”.
Fællesrådet peger også på at en ny vej gennem det grønne område vil være i strid med borgernes og Fællesrådets helhedsplan for Mårslet.

DOMI holder sig neutral
Hele den debat vil DOMI-direktøren ikke gå ind i.
– Det er ikke min rolle at have en holdning til de ting. Det er op til kommunen at beslutte hvor der skal bygges og hvordan der skal være vejadgang. Det skal jeg ikke forholde mig til.
– Vi blander os ikke i den lokale debat, men retter os efter hvad kommunen og lovgivningen bestemmer, understreger Preben Jacobsen.

Krav om almennyttige boliger
Oprindeligt ønskede ejerne af selskabet Eskegården ApS slet ikke at have et almennyttigt boligselskab med i deres projekt. Men byrådet i Aarhus Kommune har bestemt at der i alle nye boligområder skal være en vis mængde almennyttige lejligheder. Først var kravet 20 procent, siden blev det sat op til 25 procent, målt på boligarealet. Derfor blev Eskegården ApS nødt til at bøje sig og inviterede DOMI til at bygge med.

Bestræber sig på pænt byggeri
Det er Preben Jacobsen godt tilfreds med.
– Vi bestræber os på at lave noget pænt byggeri som folk gerne vil bo i. Det er jo mega-vigtigt at der er adgang til lejeboliger i alle områder. Vi skal have mobilitet på boligmarkedet, og der skal også være boliger til unge mennesker, til familier der bliver skilt og til ældre mennesker som gerne vil ud af et 160 kvadratmeter stort parcelhus, siger han.

DOMI Bolig har i forvejen afdelinger med almennyttige boliger i Odder, Beder, Malling, Hou, Saksild, Gylling og Hundslund. Se mere på Domibolig.dk.

Lokalplaner udskudt og udskudt og …

Ifølge de oprindelige tidsplaner skulle de to lokalplaner have været færdige og vedtaget for år tilbage. Men af forskellige årsager er de begge blevet forsinkede og udskudt gang på gang.
Det kom derfor ikke til at passe da Mårslet Avis i maj sidste år kunne citere kommunale planlæggere for at planerne ville komme i offentlig høring i efteråret 2022.

Men nu-nu-nu sker der noget, bedyrer kommunen på sin Lokalplanportal på nettet.
Ifølge portalen er det faktisk lige oppe over med Tranbjerggård-forslaget. Om blot et par uger – 14. februar – vil dette lokalplanforslag blive godkendt til offentliggørelse, vurderer Teknik og Miljø forvaltningen.

Eskegårds-forslag i marts
Kun godt en måned senere – 22. marts – vil Eskegårds-forslaget blive godkendt til offentliggørelse, skriver Teknik og Miljø.
Siden de første løse planer kom frem for tre år siden, er forslaget for Eskegården skåret ned fra over 50 boliger til nu 42.

Efter offentliggørelsen af forslagene følger en længere proces med to gange politisk behandling i byrådet og derimellem en offentlig høring. Hvis de nye tidsplaner holder, kan selve byggeriet begge steder gå i gang i efteråret.

Tidligere artikler om de to planer kan ses under menupunktet Byudvikling.

Oplysning til læserne om skribenten
Undertegnede skribent og redaktør af Mårslet Avis har tidligere offentligt kritiseret planen om et nyt boligområde ved Eskegården, og jeg har været aktiv i en sammenslutning af naboer som arbejder for at der skal være så meget natur og så lidt byggeri som muligt i den grønne kile langs Giber Å.
I min journalistik bestræber jeg mig imidlertid på at behandle sagen om Eskegården på lige fod med alt andet stof, det vil sige både fair og kritisk. Alle parter har krav på at blive refereret loyalt, og ingen har ret til at slippe for kritik, og det uanset om emnet er Eskegårdsprojektet eller hvad som helst andet.
Per Henrik Hansen, redaktør.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.