Ny plan for gammelt hus: Skal pilles ned og genopføres

Ejeren af det 243 år gamle hus på Lindegårdsvej 6 kan ikke få tilladelse til blot at fjerne det. Nu er planen at søge tilladelse til at pille huset fra hinanden og genopføre det.

Det stråtækte hus på Lindegårdsvej 6 er hos kommunen registreret som bevaringsværdigt i klasse 3. Registreringen gælder ikke vaske- og udhuset i forgrunden.

Sagen om det 243 år gamle hus på Lindegårdsvej 6 – det ældste hus i Mårslet efter kirken – tager nu en ny drejning. Momito Invest ApS, som ejer huset, har opgivet planen om helt at fjerne det.
I stedet bliver der nu arbejdet med en plan om at pille huset fra hinanden stump for stump og derpå genopføre det på samme adresse, men drejet 90 grader i forhold til den nuværende placering.
Det oplyser Poul-Erik Petersen som er erhvervsmægler hos Momito Invest og hvis kæreste, Linda Charning, for nylig delvist har overtaget ejerskabet af Momito Invest ApS. Parret bor selv i Mårslet, nærmere bestemt på Mustrupvej.

Bevaringsværdigt hus
Det gamle hus på Lindegårdsvej 6 er kategoriseret som bevaringsværdigt, selv om det er i dårlig stand; og to gange har Aarhus Kommune fortalt skiftende ejere at de næppe kan få tilladelse til at rive det ned.
Senest 28. marts hvor Poul-Erik Petersen og Momitos arkitekt havde et møde med en sagsbehandler i kommunens byggesagsafdeling.
Her præsenterede Poul-Erik Petersen og arkitekten et projekt med tre nye seniorboliger på matriklen og fjernelse af det gamle hus.

Kan ikke forvente tilladelse
Svaret fra kommunens medarbejder var “at de ikke skal forvente at den bevaringsværdige bygning på Lindegårdsvej 6 kan nedrives”. Det fremgår af et notat om mødet som Mårslet Avis har fået aktindsigt i.
Sagsbehandleren fortalte også at projektet med de tre seniorboliger ikke kan tillades med den gældende byplanvedtægt for området.

Vil rive ned og genopføre
Efter det møde bliver der arbejdet med nye tanker.
– Linda og jeg har nu selv overtaget Lindegårdsvej 6, og vi vil bevare huset ved at rive det ned og genopføre det, fortæller Poul-Erik Petersen.
Inspirationen kommer blandt andet fra det lille hus Åbo over for kirken. Det blev for nogle år siden totalt renoveret, og stort set alle dele af bygningen blev skiftet nu. Alligevel har huset bevaret sit gamle udseende.
– Vi har haft nogle ingeniører fra Center for Bygningsbevaring til at se på Lindegårdsvej 6, og de siger at det er teknisk muligt at pille det fra hinanden og derefter genopføre det. Men inden vi går i gang, skal vi have tilladelse fra kommunen. Så nu skal vi have lavet et udførligt projekt til en ansøgning.

Matrikelkort for Lindegårdsvej 6 og nærmeste naboer. Som det ses spærrer husets nuværende placering for adgangen til det meste af den 1510 kvadratmeter store grund der hører til Lindegårdsvej 6. Den lille bygning nærmest vejen er vaske- og udhus. Kortet er fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Opført med bindingsværk
De tekniske undersøgelser af huset har blandt andet vist at det er bygget med bindingsværk; og den pudsede facade som det har nu, har ikke været der oprindeligt.
I en genopført version vil huset formentlig blive med synligt bindingsværk som det har været før i tiden. Det vil også blive gjort lidt højere så det svarer til moderne standarder for boliger, og indvendigt vil loftet blive ført op til kip.
– Men udvendigt skal det have samme udtryk som nu. Og det er jo udtrykket som er bevaringsværdigt, ikke de enkelte bygningsdele. Vi kommer til at skifte mange af delene ud, for huset er i sindssygt dårlig forfatning, forklarer Poul Erik Petersen.

Vil dreje huset 90 grader
I den kommende ansøgning til kommunen vil ejerne også bede om lov til at ændre husets placering på matriklen og dreje det 90 grader. Dermed bliver det lettere at komme ind til arealet bag huset.
Hele matriklen er på 1510 kvadratmeter, og den gældende lokalplan gør det muligt at bygge et hus mere, bag det nuværende.
Efter Poul-Erik Petersens opfattelse er der også andre fordele ved at vende huset en kvart omgang:
– Sådan som det ligger i dag, kan man ikke rigtig se huset ude fra vejen. Det vil man bedre kunne hvis vi vender det 90 grader og fjerner det vaskehus som ligger ud mod vejen og ikke er bevaringsværdigt, siger han.

Nødvendigt med støtte fra fonde
Uanset hvad der kommer til at ske, bliver det ikke lige foreløbig. Alene udarbejdelsen af et detaljeret projektforslag til kommunen vil vare et halvt års tid; og dernæst kommer der kommunal sagsbehandling og ansøgning til fonde om støtte til projektet.
– Det bliver så dyrt at det ikke kan lade sig gøre uden fondsstøtte, siger Poul-Erik Petersen.
I alt forventer han at der vil gå et par år inden selve arbejdet med nænsom nedrivning og genopførelse kan begynde.

Tidligere artikler om Lindegårdsvej 6, Momito Invest og debat om bymidten:
Naboer vil protestere mod nedrivning af hus fra 1780 (23. januar 2023)
Nu vil ejeren søge om lov til at rive et af Mårslets ældste huse ned (9. januar 2023)
Fællesrådet ønsker kommunal helhedsplan for Mårslet (24. juni 2022)
Kulturmiljøråd går imod nedrivning af Lindegårdsvej 6 (30. april 2022)
Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned (8. april 2022)
På vej mod privat byfornyelse i bymidten (8. april 2022)
Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter (26. november 2021)
Naboer får undersøgt Tandervej-projekt (17. september 2021)
Investor vil rive ned og bygge nyt tæt-lav på Tandervej (5. september 2021)

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.