Ny natur: Fra august kan borgere være med til lægge planer

Kommunen vil inddrage borgerne i planlægningen af store nye naturområder helt tæt på Mårslet. Mårslet Fællesråd nedsætter åbent udvalg til formålet.

Byggen på billedet er den sidste afgrøde der bliver høstet på marken syd for Bedervej og vest for Letbanen. Efter høst i år bliver marken en del af de nye naturområder mellem Mårslet og Beder.

Hvor skal stierne være, hvor skal der være tæt skov og hvor mere åbne områder? Skal der være naturlegeplads, mountainbike-ruter og ridestier? Og hvordan skal naturen ellers indrettes?
Der er meget at tage stilling til når et område større end 3000 parcelhusgrunde lige uden for Mårslet skal lægges om fra kornmarker til natur. Og snart kan du få indflydelse.

Aarhus Kommune vil i slutningen af august eller i september lægge en plan frem for hvordan interesserede borgere kan inddrages i omlægningen af 300 hektar ( 3 millioner kvadratmeter) landbrugsjord i Aarhus Syd til natur, hovedparten i området mellem Mårslet og Beder.

Alle kan kommentere
– I samarbejde med de lokale fællesråd er vi ved at lave en procesplan for hvordan borgerne kan inddrages. Jeg forventer at vi kan lægge planen frem efter fællesrådenes møder i august, siger projektleder og landskabsarkitekt Pernille Villesen, Aarhus Kommune, og fortsætter:
– Derpå regner jeg med at vi skal have et par uger hvor alle kan komme med kommentarer til processen, inden vi vedtager planen.

Det skal være nemt at være med
– Denne første plan drejer sig kun om hvordan de kommende tre års proces med planlægning og borgerinddragelse skal køre. Man kan sige at vi laver borgerinddragelse om hvordan borgerinddragelsen skal foregå, og det skal være nemt at deltage i processen. Først derefter begynder selve planlægningen af naturområderne, understreger hun.

Åbent udvalg under fællesrådet
De involverede fællesråd er Beder-Malling-Ajstrup, Holme-Højbjerg-Skåde samt Mårslet.
I Mårslet har udsigten til nye store naturområder lige uden for bagdøren fået fællesrådets forretningsudvalg (FU) til at nedsætte et udvalg med titlen Naturudvikling. Udvalget skal diskutere og komme med forslag til planerne for de nye naturområder.

– Jeg er formand for udvalget som vi nu skal have medlemmer til. Det er et åbent udvalg, og alle i 8320 området kan melde sig til at være med, siger Finn Larsen som er medlem af FU.
Han vil indkalde til udvalgets første møde i august.

Skal samle lokalområdet
I et kommissorium, hvor det nye udvalg kaldes for en arbejdsgruppe, hedder det blandt andet at et væsentligt succeskriterium for arbejdsgruppen er “den bidrager til samle lokalområdet om sit kerneemne og forholder sig respektfuldt til evt. uenigheder i fald disse ikke lader sig løse ved oplysning eller kompromisforslag. Alle væsentlige nye tiltag og beslutninger skal godkendes af FU samt bringes i offentlig høring efterfølgende.”

Hvis man er interesseret i at være med i arbejdsgruppen, kan man ringe eller sende en sms til Finn Larsen, tlf. 40 85 95 00.

Se også den tidligere artikel om de nye naturområder:
Mårslet får meget mere natur som nabo (1. marts 2023).

Det fulde kort over hvor der kommer ny natur i Aarhus Syd. Omlægningen fra landbrug til natur skal ske på de lysegrønne arealer.

PerH.

1 kommentar

 1. Det lyder meget spændende, men når man vil lave omfattende ændringer i et meget stort område, må man ikke glemme, at natur og kultur samt kulturhistorie ( Herregårdslandskabet) gerne skal spille sammen af hensyn til kommende generationer.
  Det undrer mig stadig, at man har bestemt, at arealerne overhovedet ikke skal give kommunen indtægt i de kommende 2 – 3 år, når det i din fine artikel, Per Henrik, oplyses, at Kommunen meget realistisk forventer en 3 årig proces med planlægning og borgerinddragelse før man kan beslutte, hvordan området skal kunne bruges.
  I Mårslet Bladet for april 2020 Skriver formanden for Mårslet Fællesråd, Anders Kjær:
  “Udvikling af byens grønne omgivelser vil fortsat være højt prioriteret. Byens struktur og sammenhæng med et mange hundrede år gammelt kulturlandskab kan ikke let adskilles fra den naturmæssige oplevelse. En balance mellem bevarelse af kulturlandskabet, forbedret naturmæssig diversitet, drikkevandsbeskyttelse og praktisk håndtering af øget regnfald skal findes som del af den udvikling.”
  Hvis jeg må, vil jeg meget gerne være med i den arbejdsgruppe, FU planlægger at nedsætte, og hvor vi respektfuldt skal kunne håndtere de forskelligheder, der vil være, og hvor vi forhåbentlig også følger op på de forslag, der blev fremsat i
  “Helhedsplanen for 8320” fra 2017.
  God sommer
  Ole L

Skriv kommentar

Your email address will not be published.