Nu er der åbent mellem Obstrupvej og Giber Ringvej

Torsdag i denne uge åbnede tilslutningsvejen mellem Giber Ringvej og Obstrupvej.

Den nye tilslutningsvej munder ud i Obstrupvej godt 100 meter fra Mårslets byskilt.

Der er nu to muligheder for at komme ud til Giber Ringvej fra Mårslet. Uden nogen festivitas åbnede tilslutningen mellem den nye ringvej og Obstrupvej torsdag sidst på dagen, og dermed kan bilister til og fra Giber Ringvej vælge mellem at køre via Tandervej eller via Obstrupvej.

Kun en sjat mangler
Nu mangler vejbyggerne kun at blive færdige med den lille strækning mellem Oddervej og den gamle landevej mellem Beder og Malling. Den del er planlagt til at åbne i juni eller juli, og dermed er selve Giber Ringvej helt færdigbygget, tilmed inden for tidsplanen. Der udestår dog stadig en del plantning af træer og lignende.
Ifølge giberringvej.dk skal der plantes mindst fem hektar skov og natur i forbindelse med vejbyggeriet.

Kamp for støjværn
Afhængig af politiske beslutninger skal der måske også laves flere støjvolde og/eller støjskærme. Det er i hvert fald hvad Giber Ringvej Gruppen arbejder for. Gruppen er dannet af beboere langs vejen som føler sig plaget af støj fra den.
Indtil videre er det lykkedes gruppen at få Aarhus Kommune til at gennemføre målinger af støjen og ikke blot stole på teoretiske beregninger af støjniveauet. Noget resultat af målingerne foreligger endnu ikke.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.