Nogle beboere tør ikke gå eller cykle på Bedervej

Beboere foreslår fartgrænse og trampesti langs den smalle vej. Kommunen siger nej i første omgang.

Her kunne der nemt laves en trampesti, så Bedervej blev mere sikker, mener Annette Grønbæk Jensen. Foto: Johannes Reimer

– Man ser næsten aldrig børn eller andre svage trafikanter på Bedervej ud mod Vilhelmsborg. Og det skyldes at den er farlig.
Det mener Kurt Søe som selv bor på Bedervej og tidligere har været med i Mårslets trafikudvalg.
Han er en af de beboere der har reageret efter artiklen i Mårslet Avis: Alle er enige: Bedervej er farlig for svage trafikanter, men intet sker.

Dårlig oversigt
Flere beboere er i kommentarspor kommet med ideer til hvad kommunen kan gøre for sikkerheden på den smalle vej hvor oversigten er dårlig og fodgængere kommer i fare hvis to biler skal passere hinanden.
Men som det fremgår af boksen længere nede, mener kommunen ikke at der skal ændres noget.
I de kommende år kan man forudse at endnu flere mårslettere vil vælge Bedervej for at komme ud i de store naturområder som kommunen er i gang med at etablere mellem Mårslet og Beder.

Fartgrænse
Kurt Søe foreslår en hastighedsbegrænsning:
– Der er faktisk en del bilister som kører stærkt når de er forbi farttavlerne ved Vilhelmsborg og kører ind mod Mårslet. En fartbegrænsning kunne også få flere til at vælge Giber Ringvej i stedet for Bedervej.
– Man kan se at fodgængere går ind i rabatten når der kommer biler. På en del af strækningen er folk endda begyndt at gå ind på marken, så der er opstået en uofficiel trampesti ved siden af vejen, fortæller han.

Trampesti
Det ville være en god ide med en trampesti fra Mårslet til baneoverskæringen, mener Annette Grønbæk Jensen der også bor i området.
– Den er meget befærdet, og der er marker langs det meste af strækningen. Her kunne man sagtens lave en trampesti.
– Jeg ved godt der ligger en enkelt ejendom tæt på vejen, men så kunne man jo lave et vejbump for at sænke farten der hvor fodgængere er nødt til at gå ud på vejen, siger Anette Grønbæk Jensen.

Kommunen siger nej

Indtil videre er Aarhus Kommune dog ikke indstillet på at røre ved Bedervej:
– Vi ser ikke vejen som specielt farlig. I løbet af ti år er der kun sket to uheld på strækningen, og der er ikke meget biltrafik på den. Vi har en måling på strækningen fra Nymarksvej mod centrum, og her kører der 600 biler i døgnet. Det er meget lidt, fortæller projektleder Anne Vinter fra Teknik og Miljø-afdelingen.

Uheld i sidste uge
Der er dog sket mindst et uheld som ikke indgår i kommunens statistik. Det skete nemlig så sent som torsdag i sidste uge tæt ved det nedlagte gartneri på Bedervej. Personerne i bilerne der stødte sammen, slap dog med knubs.
Anne Vinter erkender at Bedervej er smal og ikke tillader to biler at passere hinanden hvis der er en fodgænger eller cyklist på vejen, men det er ikke nok til at kommunen vil betegne den som trafikfarlig.

Alternativ rute til Vilhelmsborg
Kommunen lægger også vægt på at der findes en alternativ rute for de fodgængere som ikke har lyst til at gå langs Bedervej – nemlig stierne mod nord langs med Giber Å.
Teknik- og miljøafdelingen afviser også at lave en trampesti eller arbejde for fartbegrænsning på Bedervej:
– Vi skal kun se på trafiksikkerhed og ikke lave stier der har rekreative formål. Derfor har vi ikke prioriteret vejen, og det har Mårslet Fællesråd heller ikke i sine ønsker til os.
– Med hensyn til fart-tavler synes jeg ikke det vil være en god ide. Hvis vi satte 60 km-skilte op, ville nogle bilister tro at de må køre 60 km i timen, og det er sikkert for hurtigt i det uoverskuelige sving på vejen. Man skal afpasse hastigheden efter forholdene, siger Anne Vinter med henvisning til færdselsloven.

johs

Skriv kommentar

Your email address will not be published.