Nej til buslomme på Hørretvej

I stedet for at anlægge en buslomme vil kommunen og politiet gøre det lovligt at overhale en holdende bus lige før bakketop. Den løsning vil lokke bilisterne i en farlig fælde, mener tidligere trafiklærer.

En holdende bus spærrer hele højre vejbane ved stoppestedet ved Hørret, i retning mod Mårslet. Foran bussen er der en bakketop som gør det umuligt at se om der kommer en modkørende bil.

Østjyllands Politis færdselsafdeling og Aarhus Kommune har i fællesskab besluttet at der ikke skal anlægges en buslomme ved det stoppested hvor linje 16 holder ved Hørret på vej mod Mårslet.
I stedet skal forholdene på stedet gøres lovlige ved at den nuværende spærrelinje midt på vejen ændres til en punkteret varslingslinje. Det oplyser Simon Wind, chefkonsulent i afdelingen Mobilitet under Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Umuligt at se modkørende
At der i dag er spærrelinje (det vil sige en fuldt optrukken linje) skyldes de dårlige oversigtsforhold på stedet. En bakketop gør det umuligt for bilister at se om der kommer en modkørende bil inden de kører over i den modsatrettede vejbane.
Men som tidligere omtalt i Mårslet Avis er det faktisk forbudt for busserne – og for alle andre – at stoppe ved stoppestedet når der er spærrelinje midt på vejen. Det er nemlig ikke tilladt at standse når der ikke er mindst tre meter mellem køretøjet og spærrelinjen.
Stoppestedet var dog lovligt da det blev etableret i 2011. Det blev først ulovligt efter en lovændring i 2014.

Samlet vurdering
Efter ni års ulovlige busstop bliver stoppestedet altså nu gjort lovligt. At det sker ved at ændre afstribningen i stedet for at anlægge en buslomme, hænger ifølge Simon Wind sammen med at politi og kommune vurderer at der ikke er en kritisk situation.
– Det er ud fra en samlet vurdering af mængden af trafik på stedet, og at det er relativt få gange bussen stopper for at sætte passagerer af eller på. Vi har heller ikke registreret nogen ulykker der, forklarer han.

Bliver ikke mere sikkert
Men at der kommer en varslingslinje som gør det lovligt for bilister at overhale en holdende bus, gør det vel ikke mere sikkert så længe der er dårlig oversigt?
– Nej, det kan du sige. Men det vil altid være bilistens ansvar at køre efter forholdene og at vurdere om det er sikkert at overholde i den konkrete situation, svarer Simon Wind.

Lokker folk i en fælde
Ole Nørskov, tidligere trafiklærer på Mårslet Skole, ryster på hovedet over at lovliggørelsen sker ved at ændre striberne på vejen. Da han var trafiklærer, var han ofte til møder med politi og kommune. Her talte han flere gange for at der burde laves en buslomme så ingen bilister ville blive fristet til at køre uden om en holdende bus selv om det er umuligt at se om der kommer en modkørende bil.
– Når man gør lovligt at overhale der lige før bakketoppen, så lokker man jo folk i en fælde. Det bliver bare endnu farligere end det var før, mener han.

Andre steder undersøges
Læsere af Mårslet Avis har gjort opmærksom på et par andre steder hvor busstoppesteder også kan være ulovlige; det ene ved den nye udstykning på Hørretvej tæt på bygrænsen, det anden ved helleanlægget i den modsatte ende af byen.
Det er dog lovligt at lave stoppesteder ved helleanlæg, men kommunen og politiet vil nu se nærmere på om der skal ændres noget de pågældende steder, oplyser Simon Wind.

Varslingslinjer

En varslingslinje er en smal punkteret linje med lang streg og kort mellemrum. Det er tilladt for en bilist at køre over en varslingslinje, “hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. Ved manøvren skal udvises særlig agtpågivenhed”, hedder det i Bekendtgørelse om vejafmærkning.
Den mere almindelige type punkterede linjer hedder officielt vognbanelinjer. De består af en kort streg og langt mellemrum.
Kilde: Elov.dk

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.