Naboer vil protestere mod nedrivning af hus fra 1780

Mindst tre naboer vil gøre indsigelse når ejeren af det ældste hus på Lindegårdsvej søger kommunen om tilladelse til at rive det ned. Huset er klassificeret som bevaringsværdigt, og det må Momito Invest, der ejer huset, respektere, mener de.

Niels Kurt Nielsen (til venstre) og Michael T. Møller i samtale om det projekt som Momito Invest har præsenteret dem for. Bag dem ses det omstridte hus på Lindegårdsvej 6.

Momito Invest ApS, som gennem datterselskabet Smedens Have i Mårslet ApS ejer det stråtækte hus på Lindegårdsvej 6, er godt i gang med at gøre sig uvenner med naboerne til det 243 år gamle hus. Mindst tre af de nærmeste naboer er stærkt imod Momitos plan om at rive huset ned og bygge nyt på matriklen. De vil derfor gøre indsigelse når Momito Invest gør alvor af sin intention om at søge kommunen om nedrivningstilladelse.

Momito har brug for en tilladelse til nedrivning fordi huset er klassificeret som bevaringsværdigt i klasse 3 på den såkaldte SAVE skala – se den blå boks forneden. I forvejen har Lokalt Kulturmiljøråd, der rådgiver kommunen, udtalt sig imod en nedrivning.

Vej med huse i gammel stil
– Det gamle hus passer så fint ind i området hvor nabohusene på Lindegårdsvej også er bygget i traditionel stil, siger Niels Kurt Nielsen.
Han bor på Åbakken, og hans grund har skel ind mod den store have der hører til Lindegårdsvej 6.
Også hans nabo på Åbakken, Michael T. Møller, har skel ind mod Lindegårdsvej 6.

Et åndehul
Stående på grusvejen foran det gamle hus siger Michael T. Møller, der er uddannet arkitekt:
– Det her sted er et åndehul i Mårslet hvor det nye parcelhuskvarter til den ene side møder byens gamle håndværker- og industrikvarter på den anden side, med smedjen på Tandervej, den gamle brugsbygning (der i dag huser en frisørsalon, red.) og pladsen med advokatkontoret hvor der tidligere lå et mejeri. Den slags steder skal vi værne om.
Den tredje nabo, som over for Mårslet Avis har bekræftet at han vil gøre indsigelse mod nedrivning, er Kaare Norge der bor på Lindegårdsvej 4. Hans hus er bygget i 1877, og det er sammen med nr. 6 et par af minderne fra den landsby som Mårslet en gang var.

Købt af dødsbo
Lindegårdsvej 6 stod tomt da Momito Invest købte ejendommen af et dødsbo i sommeren 2021. Momitos lokale repræsentant i Mårslet, erhvervsmægler Poul-Erik Petersen, begrunder planen om nedrivning med at det gamle hus er i elendig stand, plaget af skimmel og fugt og med så lavt til loftet at det slet ikke er egnet til beboelse i vor tid.

Må tage konsekvensen
De argumenter giver naboerne ikke meget for.
– Man ved da at det er sådan når man køber et 240 år gammelt hus. De har også vidst at det var klassificeret som bevaringsværdigt, og så må de tage konsekvensen af det, mener Niels Kurt Nielsen.
– Selvfølgelig kan huset sættes i stand. Det er bare er spørgsmål om økonomi; om at man vil bruge de penge der er nødvendige. Se på det lille hus Åbo overfor kirken, det er et fremragende eksempel på hvordan et gammelt hus kan sættes flot i stand, tilføjer Michael T. Møller.

Alt skal skiftes ud
Poul-Erik Petersen mener at huset bare bliver en kulisse hvis det skal bevares, for det bliver nødvendigt at skifte alle delene ud?
– Det gør da ikke noget at træværk og så videre bliver skiftet ud. På den måde kan man også sige at hele Den Gamle By er kulisser, men alle er da enige om at bevare husene der, lyder modargumentet fra Michael T. Møller.
Poul-Erik Petersen siger også at Momito blev overrasket over hvor dårligt huset egentlig var, efter de havde købt det i 2021?
– Man køber da ikke et hus uden at have været inde og se ordentligt på det. Det er jo et professionelt firma, de undersøger vel tingene ordentligt inden de laver en investering.

Ville også købe nabohuse
Efter Momitos køb af Lindegårdsvej 6 kontaktede Poul-Erik Petersen flere naboer, blandt andre Michael T. Møller og Niels Kurt Nielsen, med tilbud om også at købe deres ejendomme. Det ville give Momito Invest et stort samlet område mellem Åbakken, Lindegårdsvej og Tandervej hvor der kunne laves et større projekt med nybyggeri.

Frygter indkig
Begge naboer på Agervej sagde nej til tilbuddet og nu frygter de at der vil komme indkig til dem fra de nye boliger som Momito ønsker at bygge på den 1500 kvadratmeter store grund der hører til Lindegårdsvej 6.

Vil slippe for konsekvenserne af køb
Ifølge de to naboer gav Poul-Erik Petersen den gang udtryk for at det ikke ville være noget problem at få kommunens tilladelse til nedrivning af det gamle hus.
De er derfor overbevist om at Momito Invest fra starten kalkulerede med at det gamle hus kan rives ned, selv om det er klassificeret bevaringsværdigt.
– De har bare købt huset for at tjene penge på nybyggeri på grunden, og nu vil de slippe for konsekvenserne af at have købt et bevaringsværdigt hus, tænker Michael T. Møller højt.

Momito: Lad myndighederne træffe afgørelsen

Poul-Erik Petersen ønsker ikke at debattere sagen i medierne inden den skal behandles af myndighederne.

Mårslet Avis har foreholdt naboernes kritik af en eventuel nedrivning for Poul-Erik Petersen som er erhvervsmægler hos Momito Invest ApS.
I en mail med svar på kritikken skriver han:
“Sagen er ved at blive klargjort til en myndighedsbehandling. Ikke mindst derfor synes jeg at det er mest ordentligt at man overlader afgørelserne i sagen til myndighederne som – alt andet lige – må forventes at træffe afgørelse ud fra faglige og juridiske hensyn.
Hvis der er naboer eller andre som gerne vil drøfte sagen med os, er de altid velkomne til at kontakte os.  Vi er åbne for en dialog, og alle er velkomne til en kop kaffe og en konstruktiv snak om hvad vi hver især kan gøre for at bevare og udvikle et godt og levende Mårslet”.

SAVE-skalaen for bevaringsværdi

SAVE-skalaen går fra 1 til 9 med 1 som de mest og 9 som de mindst bevaringsværdige bygninger. Kravet om kommunal godkendelse af nedrivning gælder trinnene fra 1 til 4.
I Mårslet by har kun kirken bevaringsværdi 1, og udover Lindegårdsvej 6 er der kun fem huse med bevaringsværdien 3. Ingen lokale bygninger har et 2-tal på SAVE skalaen.

De seks bygninger inden for bygrænsen med SAVE-værdi 3 er:
* Hørretvej 2
* Hørretvej 31
* Lindegårdsvej 6
* Obstrupvej 7
* Ved Kirken 1 (Kirkens kapel)
* Ved Kirken 2

Bygninger med SAVE-værdi 4 inden for Mårslets bygrænse:
* Eskegårdsvej 8
* Hørretløkken 50
* Hørretvej 76
* Lindegårdsvej 4
* Mustrupvej 44
* Obstrupvej 4
* Obstrupvej 6
* Testrupvej 6

Der er desuden bygninger med SAVE-værdi 3 eller 4 andre steder i 8320 området, blandt andet i Testrup, Langballe og Hørret.
Kilde: Aarhus Kommune

SAVE står for Survey of Architectural Values in the Environment (dansk: Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).
Du kan læse mere om SAVE-værdierne ved at klikke her.

Tidligere artikler om Momito Invest og debat om bymidten:
Nu vil ejeren søge om lov til at rive et af Mårslets ældste huse ned (9. januar 2023)
Fællesrådet ønsker kommunal helhedsplan for Mårslet (24. juni 2022)
Kulturmiljøråd går imod nedrivning af Lindegårdsvej 6 (30. april 2022)
Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned (8. april 2022)
På vej mod privat byfornyelse i bymidten (8. april 2022)
Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter (26. november 2021)
Naboer får undersøgt Tandervej-projekt (17. september 2021)
Investor vil rive ned og bygge nyt tæt-lav på Tandervej (5. september 2021)

PerH.

2 kommentarer

  1. kæmpe protest fra os. Der er alt for lidt af det gamle miljø i Mårslet tilbage. Dette må ganske enkelt ikke ske ! for alt i verden ikke. Hvad kan vi gøre for at forhindre det?

  2. Det nytter da ikke at have et hus stående der ikke kan bebos på grund af skimmelsvamp.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.