Naboer ved Giber Ringvej fortsætter kampen

- Kommunens støjmålinger er sjuskede og mangelfulde. Jeg tror ikke på dem, siger Henrik Breyen fra Enkegårdslunden.

Kommunen har ikke lov til at anlægge flere støjskærme, mener embedsmændene

Vrede beboere langs Giber Ringvej har ikke tænkt sig at skrue ned for deres krav om bedre støjdæmpning, selv om Aarhus Kommune har målt støjen til at holde sig inden for grænserne.
– Nej bestemt ikke. Vi står fast på kravene om flere støjvolde og lavere hastighedsgrænse, og det vil vi føre frem over for politikerne, siger Henrik Breyen, der er næstformand i Giber Ringvej-gruppen og bor på Enkegårdslunden i Mårslet.

Støjen målt ti steder
Kommunen offentliggjorde onsdag resultatet af målinger ti forskellige steder langs den nye vej, og de viser at støjen alle steder holder sig på det niveau kommunen forventede. Nogle steder larmer trafikken endog væsentlig mindre end beregningerne har vist.

Men beboergruppen tror ikke på de målinger.
– Firmaets folk var til stede med måleudstyret i en halv time, og det duer simpelt hen ikke. Trafikken larmer langt mere under bestemte omstændigheder, f.eks. når vinden er i bestemte retninger, eller bilerne kører med vinterdæk, konstaterer Henrik Breyen.

Naboer har været vant til naturens lyde
I en pressemeddelelse fra kommunen henviser byrumschef Trine Buus Karlsen til at støjen holder sig inden for grænserne, men at naboer oplever en stor forandring fordi de har været vant til ro og naturens lyde.

– Det kan hun da have ret i, men der står faktisk også i bestemmelserne at de skal tage hensyn til det hvis der tidligere har været ro i et område. Sagt på en anden måde, så må beboere i storbyer leve med mere trafiklarm end beboere i landområder, siger Henrik Breyen.

– Firmaet bag målingerne har også angivet forkerte klokkeslæt for hvornår de var på stederne, og hvad har de så ellers lavet fejl i? Jeg mener, at de målinger er sjusket udført og bærer præg af at kommunen gerne vil bevise deres egen påstand i VVM-redegørelsen om at støjniveauet er i orden.

Nymarks Allé kun delvis dækket af støjvolde
Henrik Breyen fremhæver at kvarteret ved Nymarks Allé i Mårslet kun er to tredjedele dækket bag støjvolde, og resultatet er at bilerne larmer langt mere, når de kører ud på strækningen uden volde.

Giber Ringvej-gruppen har fået lovning på et nyt møde med politikerne i byrådets tekniske udvalg efter sommerferien.

– Vi vil fortsætte med at kræve flere støjvolde og en fartgrænse på 70 km i timen – og 60 ved rundkørsler, fortæller næstformanden.

Det viser støjmålingerne

MåleadresseMålt støjBeregnet støj
Mustrupvej 5553,5 dB56-58 dB
Damgårdstoften 6557,4 dB56-58 dB
Tingskovvej 5055,5 dB56-58 dB
Nymarksvej 14550,4 dB56-58 dB
Trankær Mosevej 9954 dB54-56 dB
Ingerslevvej 7254,7 dB56-58 dB
Ingerslevvej 7650,9 dB50-52 dB
Beringvej 2350,7 dB56-58 dB
Nymarks Allé 21641,1 dB52-54 dB
Østergårdsparken 21348,3 dB56-58 dB
Grænseværdien for støj i boligområder er 58 dB. Alle tabellens tal er fra kommunens pressemeddelelse.

Kommunens forklaring

Det følgende er ordret citat fra kommunens pressemeddelelse:

Støjen er målt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.
Støjen er primært målt i myldretrafikken – morgen og eftermiddag. Målingerne er efterfølgende blevet korrigeret til en hastighed på 80 km/t og den forventede årsdøgnstrafik (17.000 biler i døgnet mellem Oddervej og Landevejen og 15.000 biler i døgnet mellem Landevejen og Hovedvejen).

Hvad er forskellen på en støjberegning og en støjmåling?
Der er forskel på en støjberegning og en støjmåling. En støjberegning udregnes som et vægtet gennemsnit over hele året og hele døgnet. En støjberegning bruger data fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsens mange målinger af støj fra danske veje. Desuden tager støjberegninger højde for, at støj om natten er mere belastende end støj om dagen. Derfor vægter støj fra en bil om natten lige så meget som 10 biler om dagen.

Grunden til, at Aarhus Kommune foretager støjberegninger, er, at grænseværdier for støj er en middelværdi over hele året.
En støjmåling er i højere grad et øjebliksbillede, der korrigeres ud fra bl.a. hastighed og forventet trafik. Det er dog ikke et vægtet gennemsnit som støjberegningen, hvor flere faktorer indre
gnes.

Johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.