Naboer til ringvej kan ikke hente hjælp i WHO-rapport om støj

I debatten om støjgener fra Giber Ringvej har Mårslet Fællesråd og naboer argumenteret for brug af verdenssundhedsorganisationen WHO's grænseværdi for vejstøj som er lavere end den danske. Men WHO's tal kan ikke overføres til danske forhold, siger Miljøstyrelsen.

Når Giber Ringvej bliver åbnet, vil bilerne på den kunne høres af naboerne; men støjen kommer ikke over grænseværdien, viser beregningerne. Her er vejbyggeriet fotograferet ved krydsningen af Mustrupvej. Herren på billedet har ikke noget med historien at gøre, men var bare ude og gå en tur samtidig med fotografen.

Vejstøj i bjergrige lande i Asien og i Alperne i Europa er noget andet end vejstøj i et fladt land som Danmark. Derfor kan man ikke overføre verdenssundhedsorganisationen WHO’s internationale anbefalinger om vejstøj til danske forhold, vurderer Miljøstyrelsen.

Sammenligninger af vejstøj på tværs af verdensdele ser måske umiddelbart ikke ud til at have stor betydning for Mårslet. Men det har de alligevel, for i debatten om de forventede støjgener fra Giber Ringvej er der blevet henvist til at WHO opererer med en grænseværdi på kun 53 decibel (dB) for vejstøj i boligområder; hvilket er væsentligt lavere end de 58 dB som Miljøstyrelsen anbefaler som grænse for det acceptable i Danmark.

WHO i den lokale debat
Konkret har formanden for Mårslet Fællesråd, Anders Kjær, fortalt at fællesrådet har arbejdet for at der i planlægningen af vejen skulle tages udgangspunkt i WHO’s anbefalinger. Og på Facebook har debattører som bor tæt på den nye vej, talt for brug af WHO’s tal. Hvilket ville tilsige at der skulle laves flere støjdæmpende foranstaltninger end planlagt.

Miljøstyrelsen: WHO-tal passer ikke på Danmark
Men WHO’s internationale anbefalinger giver ikke et retvisende billede af danske forhold, lyder konklusionen i et notat fra Miljøstyrelsen fra maj 2019.

Forklaringen er at WHO’s rapport med anbefalingerne er baseret på en lang række undersøgelser af støjgener forskellige steder i verden, og disse undersøgelser viser ifølge WHO selv ‘en ekstrem variation’ for hvornår folk føler sig stærkt generet af vejstøj.

Forskel på støj
Når WHO’s eksperter ser på alle undersøgelserne under et, når de frem til at 10 procent af verdens befolkning føler sig stærkt generet af vejstøj på 53 dB eller derover. Men hvis man tager undersøgelserne fra Asien og Alperne ud af WHO’s rapport, bliver resultatet at man for almindelige veje skal helt op på 58 dB før 10 procent af befolkningen føler sig stærkt genereret. Tallet gælder dog ikke for motorveje, men som bekendt skal Giber Ringvej ikke være en motorvej.

10 procent sætter grænseværdien
De 10 procent er et afgørende tal, for både WHO og Miljøstyrelsen lægger den anbefalede grænse mellem acceptabel og uacceptabel vejstøj der hvor 10 procent af befolkningen oplever støjen som stærkt generende.

Miljøstyrelsens notat henviser også til Truls Gjestland fra det norske forskningsinstitut SINTEF. Ifølge notatet har han kritiseret WHO’s vurdering af støjgener og fremhævet at lokale forhold har stor betydning samt at WHO’s grænseværdier er for lavt sat.

Kortet viser den beregnede støj fra Giber Ringvej i den sydlige ende af Mårslet. Den gule farve angiver støj i intervallet fra 58 til 60 dB. 58 dB er Miljøstyrelsens grænseværdi for acceptabel støj i boligområder. I de grå områder er den beregnede støj under 58 dB.

Giber Ringvej under grænseværdi
I det konkrete tilfælde med Giber Ringvej viser beregningerne at støjen fra vejen vil være under 58 dB ved beboelserne på Enkegårdslunden, Nymarks Alle, Damgårdstoften og Mustrupvej.

Men som projektlederen på vejbyggeriet, Carsten Thomsen tidligere har sagt, så vil naboerne helt sikkert komme til at høre vejen, endda tydeligt, men ikke over den grænse hvor flere end 9 ud af 100 føler det stærkt generende.

Støj kan skade sundheden
Udover det irriterende ved støj er der også rig dokumentation for at vejstøj kan være sundhedsfarligt og give øget risiko for en række sygdomme. Blandt andet viser flere undersøgelser at vedvarende støj kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, såsom blodpropper i hjertet. I forhold til den risiko anbefaler WHO en grænseværdi på 59 dB. Bor man i et område med 59 dB vejstøj, er der 5 procent øget risiko for hjertekarsygdomme, ifølge WHO.

Også Miljøstyrelsen er opmærksom på risikoen ved vejstøj. Således hedder det på styrelsens hjemmeside: “Det kan være forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for vejstøj. Det er skønnet, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for vejstøj.”

Kort om vejstøj

  • Støjen fra en kommende vej beregnes ud fra data om terrænet, støjs udbredelse i forskellige typer vejr, den forventede trafikmængde med mere.
  • I den samlede beregning vægtes støj om natten højere end støj om dagen.
  • Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi på 58 decibel (dB) i boligområder er fastsat ud fra at 10 procent af befolkningen finder vejstøj på det niveau stærkt generende.
  • Når man måler decibel måler man lydens energi.
  • Decibel-skalaen er logaritmisk, så en ændring på 3 dB er udtryk for en fordobling eller halvering af lydens energi.
  • Men det menneskelige øre opfatter en ændring på 3 dB som en blot lille ændring. Niveauet skal ændres med 8 – 10 dB før øret opfatter det som en halvering/fordobling af støjen.

Kilder: Miljøstyrelsen og Arbejdsmiljøweb.dk

Læs den tidligere artikel om sagen: Nærmeste naboer frygter støj fra Giber Ringvej.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.