Naboer til Giber Ringvej nægter at give op i kampen mod støj

Giber Ringvej Gruppen vil fortsat kæmpe for at få reduceret støjen fra vejen, selv om både embedsmænd og politikere i kommunen siger nej til mere støjværn.

Flere steder bliver støjen fra bilerne på Giber Ringvej ikke bremset af jordvolde eller støjmure. Her er der frit udsyn til de hvide huse på Mustrupvej i baggrunden.

– Kampen fortsætter.
Så kort udtrykker Henrik Breyen, næstformand i Giber Ringvej Gruppen og bosat på Enkegårdslunden, holdningen i gruppen efter kommunen har afslået at sætte mere støjværn op langs den nye vej.

På et møde i byrådets Teknisk Udvalg i denne uge besluttede politikerne at følge embedsmændenes indstilling. Den lød på at kommunen ikke skal gøre mere mod støjen fordi målingerne har vist at den ligger under grænseværdien; hvorfor det vil være ulovlig forskelsbehandling at sætte støjværn op ved Giber Ringvej og ikke ved andre store veje i kommunen hvor beboerne er lige så plagede af støj.

Ny vej kræver særlige hensyn
Argumentet om forskelsbehandling køber Henrik Breyen ikke.
– For det første skal der tages særlige hensyn når man bygger en ny vej et sted hvor der ikke har været vej før. Det fremgår af den VVM redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet, red.) som blev lavet inden det blev besluttet at lave vejen.
– Og for det andet er der nogle steder lavet støjværn langs Giber Ringvej, og andre steder er der ikke. Der forfordeler man også nogle i forhold til andre. Hvordan rimer det med at man ikke må gøre forskel? spørger han retorisk.

Spørgsmål til politikerne
Inden det seneste møde i Teknisk Udvalg havde Giber Ringvej Gruppen et møde med embedsmænd fra Byrum, en afdeling i den kommunale forvaltning der blandt andet rådgiver politikerne om vejstøj.
Her aftalte de to parter at forvaltningen skulle bringe fire spørgsmål fra Giber Ringvej Gruppen videre til politikerne.

Lavere hastighed
Et af spørgsmålene var om kommunen vil støtte nedsættelse af hastigheden på Giber Ringvej fra 80 til 70 km/timen. Det vil dæmpe støjen med to til tre decibel.
I det officielle referat fra mødet i Teknisk Udvalg er spørgsmålet om lavere hastighed ikke nævnt.
Men i en artikel i Tranbjerg-Mårslet Liv siger flere af politikerne i udvalget at de vil have undersøgt muligheden for lavere fartgrænse, men at det i sidste ende er politiet der bestemmer på det punkt.

Tvivler på målinger
Giber Ringvej Gruppen har også sat spørgsmålstegn ved de målinger af støjen som kommunen har fået lavet, og gruppen ser fortsat meget skeptisk på dem.
– Blandt andet er seks ud af ti målinger lavet en fredag hvor en stor del af befolkningen arbejder hjemme, og samtidig siger man at målingerne er lavet på peak-tidspunkter (hvor der er mest trafik, red.). Det synes vi ikke passer sammen, siger Henrik Breyen.

Giber Ringvej Gruppen vil nu afvente forvaltningens svar på de spørgsmål som gruppen har rejst. Når de er kommet, vil gruppen beslutte hvad den så vil gøre og hvordan den vil fortsætte kampen.

Tidligere artikler om sagen:
Embedsmænd anbefaler nej til flere støjskærme ved Giber Ringvej (21. august 2023)
Fællesrådet har tillid til kommunens støjmålinger (13. august 2023)
Radikal politiker vil udfordre støjgrænsen (13. august 2023)
Naboer ved Giber Ringvej fortsætter kampen (7. juli 2023)
Naboer til Giber Ringvej danner forening imod støj (10. marts 2023)
Naboer til ringvej kan ikke hente hjælp i WHO-rapport om støj (8. februar 2022)
Nærmeste naboer frygter støj fra Giber Ringvej (26. januar 2022)

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.