Naboer til Giber Ringvej danner forening imod støj

Beboere langs den nye vej går sammen for at få Aarhus Kommune til at lave mere støjdæmpning langs vejen. Målet er ikke at vejen ikke skal kunne høres, understreger talsmand Claus Falkenstrøm; støjen skal bare ikke plage hverdagen som naboerne oplever at den gør nu.

Claus Falkenstrøm og de andre stiftere af den nye forening vil have mere støjværn op langs Giber Ringvej. Billedet er taget hvor vejen passerer Damgårdstoften. Som det ses, er der her ingen støjværn mellem vejen og boligerne.

Siden Giber Ringvej blev åbnet for trafik for tre måneder siden, har Claus Falkenstrøm og hans familie samt talrige andre naboer til vejen følt sig plaget af støj fra bilerne på den nye vej.
– Især i morgen-myldretiden er støjen meget generende. Flere oplever også at blive vækket meget tidligt om morgenen af lyden fra lastbiler på vejen, fortæller Claus Falkenstrøm, der bor på Damgårdstoften.

242 underskrifter
21. januar i år var en anden nabo til den nye vej, Jane Simonsen i Hasselager, blevet så træt af lyden fra bilerne, at hun oprettede underskriftindsamlingen ‘Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej’ på nettet. I skrivende stund har 242 skrevet under på protesten; deraf 173 med adresse i Mårslet. De øvrige er beboere i Hasselager og Tranbjerg.

Forening stiftes 18. marts
Nu går Jane Simonsen, Claus Falkenstrøm og andre beboere langs vejen et skridt videre ved at stifte en forening som skal arbejde for at støjgenerne bliver mindre. Det vil ske på et møde lørdag 18. marts.
– Med foreningen vil vi vise at det ikke bare er nogle få enkeltpersoner som er berørt af støjen, men at det er en lang række beboere fra boligkvarterer langs hele vejen, fra Hasselager til Oddervej, siger Claus Falkenstrøm.

Er ikke imod vejen
Han understreger at foreningen ikke vil være imod vejen som sådan.
– Nu er den der, og ingen forestiller sig at den vil blive flyttet, siger han, og fortsætter:
– Målet er heller ikke at vi slet ikke skal kunne høre vejen, for det vil heller ikke være realistisk. Men vi vil arbejde for at reducere den nuværende støj og sikre at den på sigt kommer til at fylde mindre i folks hverdag.

Forventede anden linjeføring
Ligesom de fleste andre naboer til Giber Ringvej bor Claus Falkenstrøm og hans familie i et boligområde som er bygget for 10 til 20 år siden. Det vil sige på et tidspunkt hvor det var almindeligt kendt at den nye vej ville blive anlagt; dog uden man den gang kendte den præcise linjeføring.
– Det er rigtigt at vi vidste at vejen ville komme da vi flyttede ind. Men vi var som mange andre tilflyttere også af den overbevisning at kommunen ville tage et rimeligt hensyn til de nye boligkvarterer i Mårslet og Tranbjerg og placere den i en fornuftig afstand.

– Politikerne lyttede mere til planlæggerne end til os.

– Vi kom også med input i den proces hvor linjeføringen blev besluttet, for at få flyttet vejen længere væk. Men kommunens planlæggere holdt fast i at den oprindelige linjeføring nærmest Mårslet var den bedste, og politikerne lyttede mere til dem end til os, forklarer han, og tilføjer:
– Vi troede at der så i hvert fald ville blive lavet støjværn; men det er der efter min bedste overbevisning ikke blevet i det omfang der er behov for.

Støj reduceret
På en stor del af strækningen er vejstøjen dog søgt reduceret ved at vejen er gravet ned i terrænet, andre steder er der lagt støjdæmpende jordvolde langs vejen.
Kommunen har også fået lavet beregninger som viser at vejen ikke ved nogen boliger støjer mere end de 58 decibel (dB) i gennemsnit hen over døgnet som er grænseværdien i boligområder.
De tiltag og beregninger giver Claus Falkenstrøm dog ikke meget for.

Vil tjekke støjvolde
– Der er noget der tyder på at den endelige udformning af vejen ikke lever op til det som tegningerne viser. Flere steder er der ikke de støjvolde som der er på tegningerne, og nogle af dem der er, ser ikke ud til at være så høje som projekteret. Det er noget vi vil gå ud og måle og tjekke op på når vi har dannet den nye forening, siger han.

Værre støj andre steder
Kommunens støjhandlingsplan siger at der er meget mere støj langs indfaldvejene, Ringgaden og Ringvejen end ved Giber Ringvej. Er det ikke rimeligt at kommunen prioriterer støjdæmpning højere der hvor støjen er værst?
– For det første mangler vi stadig at få reelle målinger af støjen fra Giber Ringvej. Indtil videre har vi kun de teoretiske beregninger, og det vil ikke undre mig hvis den reelle støj er meget værre end beregnet.

– Man skal prioritere bekæmpelse af støj alle steder.

– For det andet skal man prioritere bekæmpelse af støj alle steder hvor det er relevant. Det bør ikke være enten det ene eller det andet sted, men både og.
– Man ved jo at støj er skadeligt og kan give en sundhedsrisiko, også ved mindre end 58 dB. Der er også en grund til at grænseværdien kun er 54 dB i sommerhusområder og rekreative områder.

Målinger på vej
Allerede inden den nye forening er officielt stiftet, har de protesterende naboer til vejen opnået et resultat. De har nemlig formået at få kommunen til at bestille målinger af støjen seks steder langs vejen. Hidtil har kommunen kun handlet ud fra beregninger af støjen.
De første resultater af målingerne forventes at foreligge tre uger efter måleudstyret er sat op.

Beregninger trumfer målinger
Uanset hvad målingerne viser, vil kommunens Teknik og Miljø forvaltning dog træffe sine beslutninger ud fra beregningerne, og ikke ud fra målingerne.
Beregningerne er lavet med en metode kaldet Nord2000, og den er i følge Teknik og Miljø mere pålidelig end målinger af de faktiske forhold.
Ifølge embedsmændene skal der laves støjmålinger gennem et helt år, før målingerne kan give et lige så sandt billede som Nord2000 beregningerne.

Vil man i kontakt med den nye forening, kan man kontakte Claus Falkenstrøm på mail-adressen falkenstromclaus@gmail.com.
PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.