Naboer får undersøgt Tandervej-projekt

Fællesrådet søger aktindsigt hos kommunen og planlægger borgermøde om planlægning i det centrale Mårslet.

Momito Invest undersøger mulighederne for at opkøbe huse på Tandervej for at rive dem ned og bygge nyt. Foto: Margrethe Nielsen.

Artiklen er opdateret 27. september med fællesrådsformand Anders Kjærs kommentarer i de to sidste afsnit.

Fællesrådets forretningsudvalg (FU) vil nu søge aktindsigt hos kommunen for at få klarhed over hvad Teknik og Miljø forvaltningen ved om bestræbelserne på at omdanne en del af det gamle kvarter omkring Tandervej til nyt tæt-lavt byggeri med seniorboliger.

Beslutningen om at søge aktindsigt er resultat af at beboere på Åbakken har henvendt sig til FU efter firmaet Momito Invest er begyndt at interessere sig for huse på Tandervej, Lindegårdsvej og Åbakken. Som tidligere omtalt her i avisen er Momito Invest ved at sondere mulighederne for at opkøbe et antal huse til nedrivning for at bygge nyt i stedet.

Nabo: FU ser problematik
Flere beboere på Åbakken frygter at det gamle landsbypræg i kvarteret langs Tandervej vil gå fløjten hvis Momito Invest’s planer bliver realiseret.

– Det er dejligt at FU kan se den samme problematik som jeg kan. Byens kulturhistorie kan aflæses i de huse, og det vil være synd hvis det går tabt, siger Lene Birk-Sørensen. Hun bor på Åbakken og deltog sammen med en af sine naboer i den åbne del af et møde i FU i mandags.

FU ønsker samlet plan
FU-formand Anders Kjær understreger at det vigtigste for fællesrådet er at udviklingen i det centrale Mårslet ikke bliver defineret af enkeltstående projekter, men ud fra en samlet plan med opbakning fra borgerne i Mårslet.

– Derfor tager FU nu kontakt til kommunen for at finde ud af om forvaltningen allerede er i gang med at lægge planer ud fra et enkelt projekt, eller om det indtil videre kun er den private projektmager som undersøger mulighederne uden at have involveret kommunen endnu, siger han.

Den fire år gamle borgernes Helhedsplan for Mårslet taler om at den centrale bymidte er bevaringsværdig, og at det er en kvalitet at Mårslet fortsat har præg af den gamle landsby.

– Det står FU fortsat på mål for, fastslår Anders Kjær.

Borgermøde på vej
I Helhedsplanen er der dog ingen definition af hvad der ligger inden- og udenfor bymidten. Ej heller fremgår det om ordet bevaringsværdig betyder at der slet ikke bør rives huse ned, eller om det godt kan rives noget ned hvis der bygges nyt som passer ind i det gamle landsbypræg.

– Vi skal have byens holdning til de ting frem. Derfor skal vi have en proces for at få afklaret hvad borgerne vil med den bymidten, og vi er ved at arrangere et borgermøde om det. Først derefter kan vi tage stilling til enkelte projekter, siger FU-formanden.

Han forventer at det kommende borgermøde vil blive afholdt inden årets udgang.

PerH.

2 kommentarer

 1. Umiddelbart tænker jeg at det vil være fint med en forskønnelse af midtbyen som efter min mening ikke er en skønhed idag.
  Landsbypræg er korrekt men det er noget nedslidt.
  Så lad nu være med endnu engang at ødelægge de initiativer der tages men gå ind i det med positiv energi og vilje så vores by kan blive forskønnet.
  Se bare hvordan det gik da byggeriet ved den gamle kiosk blev stoppet. I stedet fik kioskbygningen lov at blive liggende som en øjebæ.
  Eller de fine planer om byggeri ved åen (Eskegården) som kunne medvirke til forskønnelse og sammenhæng af byen samt boliger til bl.a. seniorer.

  • Hvor er det dejligt at høre. Jeg er helt enig i din holdning generelt og specifikt. Planerne for nedrivningen Eskegården og opførelsen af nye attraktive boliger bliver et stort plus for Mårslet.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.