Modstandere: Bro over Kattegat vil føre til motorvej tæt på Mårslet

Hvis tankerne om en fast forbindelse over Kattegat bliver til virkelighed, vil en støjende motorvej sandsynligvis blive anlagt mellem Mårslet og og Solbjerg, forudser Østjyder mod Kattegatforbindelsen.

Formand Finn Vesterlund (til højre) var et af to medlemmer af foreningen Østjyder mod Kattegatforbindelsen som fredag uddelte foldere og talte med forbipasserende på pladsen foran Superbrugsen.

Hvis der bliver bygget en fast forbindelse over Kattegat, vil støj fra den tilhørende motorvej og jernbane kunne høres i Mårslet det meste af døgnet. Det vurderer Finn Vesterlund som er formand for Østjyder mod Kattegatforbindelsen. Sammen med et andet medlem af foreningen var han fredag i Mårslet for at tale med forbipasserende og uddele foldere på pladsen foran Superbrugsen.

Motorvej mellem Mårslet og Solbjerg
– Vejdirektoratets tegninger viser at hvis broen kommer i land ved Hou, hvilket er det mest sandsynlige, vil en firesporet motorvej og en tosporet jernbane til højhastighedstog svinge nord om Odder og så komme ind mellem Mårslet og Solbjerg for at ende syd for Aarhus. Det antages at der vil komme til at køre 27.000 køretøjer om dagen, og det vil helt sikkert kunne høres i Mårslet, forklarede han avisens udgående redaktør.

Kortere tur Aarhus-København
Beregninger fra Vejdirektoratet viser at der vil kunne skæres mellem en og halvanden time af en biltur mellem landets to største hvis der bygges en fast forbindelse over Kattegat, fra Røsnæs på Sjælland via Samsø til Hou, og med motorvejsforbindelse til henholdsvis København og Aarhus.
Ifølge Finn Vesterlund bliver den reelle besparelse dog kun omkring en halv time, fordi bilisterne kommer ind i tæt trafik og skal finde p-plads ved turens ende.

Støj contra sparet tid
Men en halv time er vel også noget, især hvis der dagligt er flere tusinde mennesker som kan spare en halv time?
– Jo, men konsekvenserne af støjen kan hurtigt føre til at man mister på karrusellerne hvad man har tjent på gyngerne. For eksempel fortalte TV Avisen i går om en ny undersøgelse som viser at trafikstøj på blot 55 decibel giver øget risiko for demens og andre alvorlige sygdomme, svarer han.

Tvivler på klimagevinst
Ifølge Vejdirektorat vil smutvejen over Kattegat årligt spare klimaet for 350.000 tons CO2 fra de biler og tog der i dag kører mellem Østjylland og Sjælland via Fyn eller sejler over med de meget CO2-belastende hurtigfærger.
Men den beregning giver Finn Vesterlund ikke meget for.
– Regnestykket tager ikke højde for at der kommer langt flere el-biler på vejene fremover, og de udleder ikke CO2 under kørslen. Men også el-biler belaster klimaet når de bliver fremstillet, derfor skal vi transportere os langt mindre fremover, siger han.

Modstandere på turne
Mårslet er blot en af en række byer syd for Aarhus hvor Østjyder mod Kattegatforbindelsen den seneste tid har turneret rundt med oplysning og argumenter for foreningens sag. Finn Vesterlund fortæller at de både her og i de andre byer har mødt stor lydhørhed hos de borgere som foreningens repræsentanter har talt med.

Natur contra samfundsøkonomi
Udover problemerne med støj peger modstanderne også på at en fast Kattegatforbindelse vil ødelægge værdifulde landskaber og skade naturen i store områder.
Derimod mener tilhængerne at en fast forbindelse vil være godt for samfundsøkonomien, få Danmark til at hænge bedre sammen og formindske trafikkens belastning af klimaet.

Links til argumenter for og imod
Vil man vide mere om Østjyder mod Kattegatforbindelsen, kan man gå ind på foreningens website ømk.dk.
På den modsatte side argumenterer Kattegatkomitéen for en fast forbindelse. Find flere informationer om komitéen på Kattegatforbindelse.dk.

PerH.

1 kommentar

  1. I Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2018 fremgår det, at CO2 besparelsen er langt mindre – nemlig ca 0,5 mio tons i perioden 2035-2080 – altså 500.000 tons over en 45 år lang periode. Ikke om året – men i alt i hele perioden. Derfor vil man ikke i broens levetid kunne hente den udledning ind igen, som kommer fra selve anlægsfasen, som er anslået det dobbelte ag Femern – cirka 4 mio tons. Altså en netto merudledning på 3,5 mio tons CO2.
    Derfor er projektet ikke en klimagevinst, men en klimabelastning. Læs mere på http://www.Kattegatforbindelsenejtak.dk og meld dig ind i Facebookgruppen Kattegatforbindelse – Nej Tak og vis din modstand.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.