Modsat Aarhus Vand: Mårslet Vandværk siger OK til nybyggeri nærmere end 300 meter

I Tranbjerg fraråder Aarhus Vand byggeri af nye boliger mindre end 300 meter fra boringer til drikkevand. Men i Mårslet er der ingen fare ved at bygge tættere end 300 meter, siger det lokale vandværk. Naboer er imod byggeriet.

Mårslet Vandværk på Gammel Bedervej. Boringerne er under de grønne kasser på højre side af bygningen.

Som beskrevet her i avisen 25. februar har en sag i Tranbjerg kastet planen om 42 nye boliger ved Eskegården i Mårslet ud i stor uvished. Det bliver dog ikke bestyrelsen for Mårslet Vandværk der sætter en stopklods op for byggeplanen. Bestyrelsen er overbevist om at byggeri ved Eskegården, som er nabo til vandværket, ikke vil give nogen fare for forurening af det lokale grundvand og dermed mårsletternes drikkevand.
Så trygge er det dog ikke alle i nærområdet der er. Læs mere om det i sidste del af artiklen.

Neutral bestyrelse
– Vi havde en grundig drøftelse af det her på bestyrelsesmødet i sidste uge, og vores holdning er at vi forholder os neutrale i forhold til byggeri ved Eskegården. Vi ser ikke nogen fare for grundvandet i forbindelse med det byggeri, siger Willy Tang Pedersen, bestyrelsesformand for det forbrugerejede Mårslet Vandværk.

Problem med 300 meter i Tranbjerg
I Tranbjerg har det kommunalt ejede selskab Aarhus Vand frarådet at der bliver bygget et nyt lille boligområde på Tingskov Allé; hvoraf en del vil ligge mindre end 300 meter fra Aarhus Vands vandværk på den anden side af vejen.
Den melding fik politikerne i Aarhus Byråd til i sidste øjeblik at sætte bremsen ned for lokalplanen for området, og det er nu uvist om der bliver bygget eller ej.

Lovgivning tillader byggeri
Willy Tang vil ikke forholde sig til om Aarhus Vand er mere forsigtig end bestyrelsen for Mårslet Vandværk.
– Men jeg kan sige, at ifølge lovgivningen er den eneste begrænsning inden for 300 meter zonen at der ikke må være nedsivning af spildevand. Og det kommer jo heller ikke på tale ved Eskegården i og med at der bliver kloakering som i resten af Mårslet.
– Vi har også fra Teknik og Miljø afdelingen i kommunen fået at vide at man slet ikke kan sammenligne byggesagen i Tranbjerg med den her, og at vi ikke får nogen risiko for forurening, siger Willy Tang.

Alt inden for 300 meter
Hele det byggeprojekt som er under planlægning ved Eskegården, kommer til at ligge mindre end 300 meter fra Mårslet Vandværks boringer. Men ingen af boligerne kommer til at ligge inden for vandværkets såkaldte boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO er den nærmeste zone lige omkring boringerne, og her er der meget stramme regler for hvad der må gøres.

Vej tæt på boringer
Til gengæld kommer en del af den nye vej som skal forbinde nybyggeriet med Bedervej til at ligge indenfor vandværkets BNBO zone. Og en vej kan give risiko for nedsivning af for eksempel spildt olie.
– Men vi har fået at vide at der vil blive lagt en dug ind under vejen til at stoppe den nedsivning der kan komme fra den, og det er vi trygge ved, siger Willy Tang.

Generalforsamling 28. marts
Bestyrelsen vil ikke af egen drift bringe den kommende lokalplan for Eskegården op på vandværkets årlige generalforsamling, som holdes 28. marts.
– Men hvis nogen spørger til det, vil vi selvfølgelig svare, siger formanden.
Du kan læse mere om Mårslet Vandværk på hjemmesiden maarsletvand.dk.

Nabo: Kommunen vil gå på kompromis med sikkerheden for grundvandet

Vandværkets neutrale holdning til byggeplanen ved Eskegården deles langt fra af naboerne til gården. Siden ejerens ønske om et nyt boligområde blev kendt, har en række beboere på Hulvej, Eskegårdsvej og Gammel Bedervej arbejdet imod byggeplanen, og i hvert fald en af naboerne, Anders Sabro Sørensen, deler ikke vandværkets tillid til at nybyggeriet vil være risikofrit for grundvandet.

Kompromis med sikkerheden
– Kommunen går på kompromis med sikkerheden for grundvandet når den vil tillade byggeri i et område som tidligere har været udpeget til kommende natur- og skovareal netop for at beskytte grundvandet, siger han.
Anders Sabro henviser til at det først var med kommuneplanen fra 2017 at ejeren af Eskegården fik opfyldt et ønske om at det skal være muligt at bygge nyt på et areal som er mark i dag. Den tidligere kommuneplan forbød byggeri på Eskegårdens jord, udover der hvor gårdens nuværende bygninger ligger.

Afslag i 2012
Af samme grund fik en tidligere ejer i 2012 afslag på et byggeprojekt som var langt mindre end det som er i spil nu. Afslaget blev blandt andet begrundet med at området ligger inden for 300 meter zonen fra vandboringer, og næsten hele arealet er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

Hvad er det næste?
– Nu ser man så bort fra de 300 meter, man vil dispensere fra åbeskyttelseslinjen, og man vil dispensere fra forbuddet med at anlægge vej gennem et vandværks BNBO-område. Jeg mener det er et skråplan at man vil tillade mere og mere og give dispensationer fra de love og regler som skal beskytte grundvand og natur. Hvis man må bygge og anlægge vej gennem et BNBO-område her, hvor er det så at man ikke må gøre det? spørger Anders Sabro retorisk.

Læs mere
Under menupunktet Byudvikling kan du finde flere artikler om byggeplanen ved Eskegården.

Oplysning til læserne om skribenten
Undertegnede skribent og redaktør af Mårslet Avis har tidligere offentligt kritiseret planen om et nyt boligområde ved Eskegården, og jeg har været aktiv i en sammenslutning af naboer som arbejder for at der skal være så meget natur og så lidt byggeri som muligt i den grønne kile langs Giber Å.
I min journalistik bestræber jeg mig imidlertid på at behandle sagen om Eskegården på lige fod med alt andet stof, det vil sige både fair og kritisk. Alle parter har krav på at blive refereret loyalt, og ingen har ret til at slippe for kritik, og det uanset om emnet er Eskegårdsprojektet eller hvad som helst andet.
Per Henrik Hansen, redaktør.

PerH.

1 kommentar

 1. Alle kneb gælder, når man vil fremme sine egne interesser – og så kan man jo belejligt dækker sig ind under, hvad der mon ”sælger” bedst.
  Der er jo ikke nogen – hverken jeg eller politikere – som er interesseret i at forurene vores grundvand eller drikkevand.
  Husk at der i dag drives landbrug fra Eskegårdens jorder, hvor man må sprøjte og gødske selv om det er tæt på vandboringer.
  Når Anders Sabro Sørensen, begynder at sætter spørgsmålstegn ved det som fagfolk vurderer og han begynder at beskylde politikkerne for at gå på kompromis med sikkerheden for grundvandet, er det ikke ordentlig.
  Vi lever i et demokrati, og Anders må gerne kæmpe for at der ikke skal bygges på Eskegården, men huske nu fakta.
  Det er helt forståeligt, at Anders og andre naboer kan frygte et nyt byggeri i deres baghave, måske mister man også sin udsigt over Eskegårdens jorder, bliver der trafikstøj osv – bekymringen forstår jeg godt.
  Man må også gerne være interesseret i at beskytte grundvand, biodiversitet, Odderen mm, selvom man er nabo til byggeriet, men der skal ikke falske lodder i vægtskålen – lad os nu holde os til fakta, i stedet for igen og igen at forsøge med skræmmekampagner.
  At avisens redaktør og Anders Sabro Sørensen er med i samme protestgruppe mod byggeriet på Eskegården, kan komplicere debatten/den journalistiske dybde i artiklen.
  Denne kommentar er skrevet at ejeren og projektudvikler af Eskegården.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.