Midttrafik: Umuligt at koordinere bus 16 og Letbanen i tidsrum med timedrift

Uden der ville blive brug for flere tog eller busser, kunne Mårslet få dobbelt så god trafikbetjening om aftenen og om søndagen hvis Letbanen og bybus 16 blev koordineret bedre. Men det kan ikke lade sig gøre, siger planchef fra Midttrafik.

Alle aftener og hele søndagen kører bus 16 fra Aarhus mod Mårslet samtidig med Letbanen. Det kan der ifølge Midttrafik ikke laves om på, selv om forskudte tider ville give bedre service for Mårslet.

Hvis man bor i Mårslet og vil hjem med offentlig transport fra det centrale Aarhus en hverdagsaften eller en søndag, så kan man komme til at vente en hel time på bus 16 eller Letbanens L2. Til gengæld kan man så vælge frit mellem de to transportmidler når de endelig kommer, for det gør de præcis samtidig.

Alle aftener fra kl. 17.45 til midnat kører både bybus nr. 16 og letbanen fra henholdsvis Park Allé og Aarhus H. hver time på minuttallet 45. I dagtimerne søndag er der dog et minuts forskel, for da kører bussen et minut før letbanen.

Hvis bussen og letbanen var koordinerede, så deres afgange fra Aarhus var forskudt med en halv time imellem hinanden, ville mårsletterne opleve en markant serviceforbedring med reelt halvtimesdrift, også i de tidsrum hvor bus og letbane kun kører en gang i timen.

Helt umuligt at koordinere bedre
Men hos Midttrafik, der laver køreplanerne for både bybusser og letbanetog, fortæller planchef Henrik Juul Vestergaard at det er helt umuligt at lave en koordinering så kunderne i Mårslet får bedre service.
– Det skyldes at både letbane og busruter har forskellige andre bindinger at tage hensyn til undervejs og ikke alle behov kan tilgodeses samtidig, siger han til Mårslet Avis.

Hensyn til borgerne i Mejlby
Mere konkret kan bus 16’s afgangstider ikke ændres fordi de er koordinerede med bybus nr. 12’s afgangstider i Mejlby hvor begge ruter har deres nordlige endestation på hver anden afgang. Hvis 16’erens afgangstid blev ændret til gavn for Mårslet, ville borgerne i Mejlby og Hårup miste den timedrift de har i dag.

Ifølge Midttrafiks planchef er det meget kompliceret at lægge køreplan for Letbane L2. Faktisk så kompliceret at afgangene om aftenen og om søndagen umuligt kan komme til at lægge en halv time fra bus 16’s afgangstider fra Aarhus Midtby.

Kompliceret letbane
Noget mere diffust svarer planchefen på dette spørgsmål:
Men hvorfor kan Letbane L2’s afgange fra Aarhus H så ikke skubbes en halv time, så de kommer til at ligge forskudt fra bus 16’s afgange?
– Det er meget kompliceret at planlægge letbanens tider; blandt andet fordi det er enkeltsporede strækninger så alt skal tilpasses efter hvor togene kan krydse hinanden. Der ligger også nogle ting omkring mødetider i Skejby og sådan noget, lyder svaret fra Henrik Juul Vestergaard.

Tog vil køre andre steder hen
Om aftenen og om søndagen er der fire letbanetog i timen fra Lisbjerg til Aarhus H., og kun det ene af dem, det med ankomst til Aarhus H. på minuttal 43, fortsætter mod Odder to minutter senere. Hvorfor kan det ikke bare ændres til at det er ankomsterne på minuttal 13 der fortsætter mod Odder og dermed Mårslet?
– Fordi de andre afgange jo ikke vil høre op med at eksistere. De kører så bare nogle andre steder hen.
– Det er lidt teknisk og svært at forstå, men der er en del koblinger som vi ikke kan få til at gå op hvis vi ændrer på tiderne.

Ikke udsigt til gentænkning
Så det er helt umuligt at Mårslet kan få halvtimesdrift fra Aarhus om aftenen og om søndagen, bare ved en bedre koordinering af bus og letbane?
– Ja, det vil det være, i hvert fald indtil man eventuelt laver en større gentænkning af hele bybussystemet, svarer planchefen.
En sådan gentænkning er der dog ikke udsigt til foreløbig. Det bliver i hvert fald ikke noget der vil få virkning fra den kommende sommerkøreplan eller den næste vinterkøreplan, lader planchef Henrik Juul Vestergaard forstå.

PerH.

1 kommentar

  1. Jeg er helt klar over, at jeg er både dum – trods uddannelse – og gammel, men hvem kan fortælle mig logikken i, at afgangstider for for busrute 16 eller letbanen for den sags skyld ikke kan rykkes med 15 – 20 minutter hele døgnet, således at der ikke er samtidige afgangs- og ankomsttider mellem busruten og letbanen mellem Mårslet og Aarhus H .? Samtidigt kunne der måske tages hensyn til ankomst- og ankomsttider for de tog, der kører til og fra Århus en gang i timen, således at alt for lange ventetider minimeres
    Mit spørgsmål er sendt med positive svarforventninger og venlig hilsen
    Ole Laursen

Skriv kommentar

Your email address will not be published.