Mere blomsterflor i de grønne områder

Kommunen vil have flere forskellige vilde planter og spare på græsslåningen på offentlige arealer, men fik i første omgang ikke taget naboerne med på råd.

En mangfoldighed af blomster i sommermånederne, træer og buske med frugter, nødder og bær der kan plukkes om efteråret og en større variation af planter, fugle og insekter året rundt. Det er det ene af formålene med et såkaldt biodiversitetsprojekt som Aarhus Kommune har sat i gang i Byparken mellem Bedervej og Nymarks Alle og i Åparken, som er kommunens betegnelse for det grønne areal mellem Giber Å og vejene Engleddet, Kratleddet og Åbakken.

Kommunen har sået blomsterfrø i felter hvor græsset er skrællet af.

Mindre CO2-udslip
– Det andet formål er at spare på græsslåningen og dermed på CO2-udslippet. Der bliver selvfølgelig brændt noget brændstof af i anlægsfasen, men det bliver mere end opvejet ved at der fremover ikke skal klippes så meget græs, forklarer Marie Kristensen. Hun er ansvarlig for driften af de kommunale grønne områder i Aarhus Syd.
Lige for tiden består den synlige del af projektet af en række felter med bar jord hvor græsset er skrællet af, og der er sået blomsterfrø. I Åparken er der fem felter på tilsammen cirka 1300 kvadratmeter; i Byparken er der et par stykker mere, og her er felterne større og udgør tilsammen cirka 3500 kvadratmeter.

Grønt Udvalg ønskede naboerne med
For at få inddraget naboerne og i det hele taget lokalområdet i processen, tog Grønt Udvalg under Fællesrådet kontakt til kommunen da udvalget fik nys om projektet.
– Vi syntes der var vigtigt at få naboerne med i beslutningerne så der for eksempel ikke blev fjernet græs et sted hvor børnene plejer at spille rundbold. Vi fik derfor aftalt en proces hvor Fællesrådet, Grønt Udvalg, naboerne til områderne og kommunen skulle tale sammen og koordinere inden projektet gik i gang, fortæller Søren Rosenkrantz Riber, formand for Grønt Udvalg.

Til efteråret skal der plantes frugt-, bær- og nøddebuske og -træer i de grønne områder. Her kirsebær i knop.

Pludselig kom en gravemaskine
Kommunen var med på at inddrage borgerne, men det kom ikke til helt at gå som aftalt. En nabo til Åparken, Gitte Clausen som bor på Engleddet, fortæller at hun intet havde hørt om projektet, da der en dag pludselig holdt en gravemaskine og gnavede græsset af det grønne område lige ud for hendes køkkenvindue. Det var hun ikke særlig glad for.
– Jeg har altid været glad for den grønne udsigt, og pludselig er der bare et stykke bar jord, fortæller hun.
Først efterfølgende blev hun og andre naboer inviteret med på en besigtigelse af projektet sammen med repræsentanter for Grønt Udvalg og kommunen.

Kommunikationen smuttede
Marie Kristensen fra kommunen erkender at borgerinddragelsen kom for sent, at det var kommunens fejl og at det ikke bør ske igen. En kombination af påskeferie og brist i den interne kommunikation gjorde at entreprenøren gik i gang med arbejdet før den aftalte proces havde fundet sted.
Gitte Clausen synes det er fint med mere biodiversitet; men hun frygter også at det areal hvor der gerne skal vokse smukke blomster, vil gro til i brændenælder og tidsler. Det er Marie Kristensen ikke så bange for.

Brug for holdningsændring
– Vi skal have gang i en holdningsændring. Brændenælder og tidsler er også en del af biodiversiteten, og der er for eksempel mange sommerfugle som har brug for de to arter. Så nogle tidsler og brændenælder må der godt være, men hvis der kommer en overvægt af dem, vil vi sørge for at der bliver tyndet ud, siger den kommunale driftsansvarlige.
Til efteråret går næste trin i biodiversitetsprojektet i gang. Det går ud på at plante frugt- og nøddetræer samt bærbuske på de kommunale arealer. Det skal så vidt muligt være arter som er naturligt hjemmehørende i Danmark og derfor giver føde til mange insekter og fugle.

Blomsterfrø til grundejerforeninger
Endnu et led i arbejdet med at få større biologisk mangfoldighed i Aarhus Kommune er kommunens finansiering f de blomsterfrø som en række grundejerforeninger har fået udleveret. Som beskrevet i maj-udgaven af Mårslet Bladet har Grønt Udvalg koordineret fordelingen af frø i Mårslet. Senere på året kommer der endnu en uddeling af frø.
PerH.

Engblanding fra DLF er blevet sået ud i Byparken og Åparken. Foto: DLF.

Frø sået i Byparken (engblanding)

Flerårige:
* Hørblomst
* Forglemmigej
* Alm. røllike
* Fjernellike
* Bibernelle
* Moskus-katost
* Hvid okseøje
* Studenternellike
* Akeleje

Enårige:
* Morgenfrue
* Kornblomst
* Kornvalmue
* Hør
* Judaspenge
* Skærmsløjfeblomst
* Klinte
* Alm. hjulkrone
* Brudeslør
* Ridderspore
* Knippelimurt

Toårige:
* Gyldenlak
* Alm. slangehoved
* Fingerbøl

2 kommentarer

  1. Endelig sker der noget, skønt.

    Kommunen har også været i gang over i Åparken, det kommer til at blive rigtig godt

  2. Hvis man er bange for at der kommer tidsler kan man jo passende se udsendelsen fra Hjørring på DR. Tidsler er også en fødekilde for masser af insekter 🤷🏻‍♀️ Så de skal altså også have lov at være her.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.