Menighedsråd vil rive den gamle præstegård ned

Bygningen fra 1915 er bevaringsværdig, men hårdt ramt af skimmelsvamp. Nedrivning kræver kommunal tilladelse.

Præsteboligen ved siden af kirken er klassificeret som bevaringsværdig, men er er hårdt ramt af skimmelsvamp.

I sommeren 2022 flyttede sognepræst Signe Høg og hendes familie ud af den gamle præstegård på Obstrupvej 4 fordi huset var hårdt ramt af sundhedsfarlig skimmelsvamp. Siden har bygningen stået tom, og nu vil menighedsrådet rive den ned.

Det er dog ikke så ligetil at gøre. Huset, som er opført i 1915, er nemlig klassificeret som bevaringsværdig med værdien 4 på SAVE-skalaen (hvor 1 er de mest bevaringsværdige bygninger, se boks forneden), og Aarhus Kommune skal derfor give tilladelse inden et nedrivningsfirma må kaste sig over opgaven.

Havde gerne bevaret den
For menighedsrådet har det da heller ikke været en let beslutning at søge om tilladelse til nedrivning.
– Jeg havde gerne set at vi kunne bevare bygningen, og den passer godt ind i miljøet ved kirken. Men vi har også et ansvar for nogle skattekroner som skal forvaltes korrekt, og sammen med provstiet har vi ansvaret for en medarbejder som har bopælspligt i tjenesteboligen, siger formanden for menighedsrådet, René Lunderskov.

Undersøgt at Teknologisk Institut
Teknologisk Institut har undersøgt huset og ifølge René Lunderskov fundet frem til at hvis skimmelsvampen skal fjernes, skal som minimum hele tagkonstruktionen og alle indervægge på førstesalen skiftes ud, og kælderen skal sløjfes. Desuden kan det blive nødvendigt med renovering i stueetagen også.
Alt i alt vil det nødvendige arbejde blive dyrere end at købe et hus et andet sted i Mårslet og indrette det til tjenestebolig for præsten.

Millioner brugt på huset
– Bortset fra skimmelsvampen, er bygningen generelt i god stand. I de 14 år jeg har været medlem af menighedsrådet, har vi brugt flere millioner kr. på det hus. Blandt andet har vi lavet varmegenvinding og brugt mange penge på en vandskade i kælderen, fortæller menighedsrådsformanden.
Hvis kommunen giver tilladelse til nedrivning, er det ikke planen at der skal bygges nyt på grunden. I stedet skal den indgå i de grønne områder ved kirken.

Offentlig høring
Sagen er i offentlig høring frem til 3. november, hvorefter kommunen vil træffe sin afgørelse.
Under høringen kan alle sende kommentarer til kommunen.
Information om høringen kan ses på kommunens hjemmeside via dette link.

Kulturmiljøråd vil bevare

Lokalt Kulturmiljøråd, som rådgiver kommunen, vil bevare præsteboligen, men kommunen er ikke forpligtet til at følge rådets indstilling.
I en kortfattet udtalelse skriver rådet:
“Lokalt Kulturmiljøråd fraråder en nedrivning af den eksisterende præstegård.
Denne bygning indgår i en vigtigt sammenhæng og helhed med Mårslet Kirke, og bør bevares som et væsentligt element i det oplevet kulturmiljø langs Obstrupvej.”

SAVE giver huse værdi

* SAVE er en rangordning af bevaringsværdige bygninger, udført af fagfolk og registreret i et kommuneatlas.
* Bygninger med SAVE-karakteren 1 er de mest bevaringsværdige.
* Skalaen går ned til 9 for de mindst bevaringsværdige bygninger.
* Bygninger med værdien 1 må ikke rives ned. I Mårslet gælder det kirken.
* Bygninger med SAVE-værdi fra 2 til 4 må kun rives ned efter tilladelse fra kommunen.
* Læs mere om SAVE-skalaen på hjemmesiden kulturarv.dk.

Lindegårdsvej 6 er mere bevaringsværdig
En anden sag om et bevaringsværdigt hus i Mårslet drejer sig om Lindegårdsvej 6. Den er senest omtalt her i avisen 2. juni 2023.
Lindegårdsvej 6 har SAVE værdien 3.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.