Maskiner ved Elle Sø syv uger endnu

Det har vist sig mere arbejdskrævende end forventet at fjerne lugtgenerne ved pumpestationen på det tidligere rensningsanlæg ved Elle Sø.

Rørene med en diameter på 2,6 meter er lavet af plast og skal være lager for spildevand. De er reelt cirkelrunde, men kameraets vidvinkel har gjort dem lidt ovale.

Efter det gamle rensningsanlæg for enden af Eskegårdsvej for nogle år siden blev nedlagt og erstattet af en underjordisk pumpestation til spildevand, opstod der gener i form af ubehagelig lugt i området. Derfor satte Aarhus Vand, som driver anlægget, et projekt i gang for at fjerne lugten ved hjælp af et filter.

Et 16 meter langt filter fyldt med muslingeskaller skal fjerne lugten.

Forsinket tre måneder
Oprindelig var det meningen at ombygningen skulle have været færdig i marts i år; men undervejs har udfordringerne vist sig større end forventet. Så nu lyder tidsplanen på slutningen af juni før arbejdet er færdigt og mandskab og maskiner kan forlade området. Det oplyser projektleder Holger Corydon Dybdahl, Aarhus Vand.

Bakterier danner ildelugtende svovlbrinte
– Lugten skyldes svovlbrinte som dannes af nogle bakterier der lever i spildevand. Der bliver pumpet spildevand til anlægget ved Elle Sø fra Beder og Malling, og når det står stille i rørene om natten, hvor der ikke er ret meget flow i systemet, dannes der meget svovlbrinte, forklarer han.
Lugten skal fjernes med et 16 meter langt filter fyldt med muslingeskaller. Svovlbrinten går i forbindelse med kalken i skallerne, hvorved der dannes gips og luften renses. Et tilsvarende filter blev installeret på Aarhus Vands spildevandsanlæg i Tranbjerg for flere år siden, og ifølge projektlederen har det vist sig 100 procent effektivt.

I slutningen af juni vil det være slut med entreprenørmaskiner ved Elle Sø.

Aggressiv over for beton
Men da arbejdet gik i gang, viste det sig at svovlbrinten havde været mere aggressiv over for betonen i pumpeanlægget end forventet, så betonen var blevet helt porøs.
– Så vi måtte finde nye løsninger, mens vi var i gang med arbejdet, fortæller Holger Corydon Dybdahl.
En del af de nye løsninger er lagertanke lavet af store rør af PE-plast. Det er disse iøjnefaldende rør med en diameter på 2,6 meter som for tiden ligger ved byggepladsen mens en gravemaskine er ved at grave et stort hul til dem.

Lugten er væk
Kassen til det filter der skal fjerne lugten, er bygget ind i en skrænt ved siden af selve den nye lille sø, men muslingeskallerne er ikke fyldt i endnu. Når lugten alligevel allerede er væk, hænger det sammen med at spildevandet for tiden pumpes i et mere lukket system. Både nu og fremover pumpes det til Tranbjerg og derfra videre til rensningsanlægget i Viby.
Hele projektet ender med at koste omkring 5 millioner kr., hvoraf den ene million er brugt på selve filteret.

Område bliver bedre til rekreativ brug
Samtidig med ændringerne på pumpestationen bliver området ved søen også forbedret i forhold til rekreativ brug for folk i Mårslet og andre gæster ved søen. Disse ændringer er planlagt sammen med Grønt Udvalg under Mårslet Fællesråd.
PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.