Mårslet samler fællesråd i hele Aarhus Syd

Det enkelte fællesråd kan ikke matche storkommunen alene. Men fem fællesråd kan hjælpe hinanden og kvalificere forslag, mener formand Anders Kjær.

Stiforbindelser og nye naturområder er oplagte emner for samarbejdet mellem byerne i Aarhus Syd. Foto: Johannes Reimer.

Da Aarhus kommune sagde nej til at lave en helhedsplan for Mårslets bymidte, skabte det utilfredshed i flere foreninger. Men det har også ført noget godt med sig, mener fællesrådet.
Som en reaktion på afvisningen tog fællesrådet initiativ til et samarbejde med de fire fællesråd i nabobyerne Tranbjerg, Solbjerg, Kolt-Hasselager og Beder-Malling-Ajstrup.

Flere unge skal med i foreningerne
– Det enkelte fællesråd kan ikke matche storkommunen – hverken med tid eller viden. Men fem fællesråd kan hjælpe hinanden med at kvalificere forslag til kommunen, siger formanden for Mårslet fællesråd, Anders Kjær.
– For eksempel vil vi gerne have unge mennesker sluset ind i foreningslivet, og flere steder er skoler og foreninger begyndt at arbejde sammen. Der kan byerne inspirere hinanden.
Desuden kan erfaringerne fra de ildsjæle som arbejder på at udvikle foreninger, også bruges i andre byer, mener formanden.

Kommunen har penge til lokale projekter
Aarhus Kommune har nedsat et oplandsudvalg der har penge til lokale projekter. Det vil fællesrådene i det sydlige område byde ind på med tværgående projekter – for eksempel med bedre stier, beskyttelse af drikkevandet og nye tilbud til børn og unge.
Rådene er i gang med at nedsætte fælles grupper der skal arbejde med ideer inden for områderne.
– Planer om nye naturområder er et godt eksempel, for der skal vi ikke hænge os i postnumrene. De nye områder skal også komme naboerne til gode, siger Anders Kjær.

Johs.

Læs også: Nabo-byerne er helt med på at samarbejde.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.