Mange kritiske spørgsmål til byggeri i Mårslets grønne centrum

Omkring 70 deltagere og stor spørgelyst ved borgermøde om lokalplan for Eskegården.

Projektleder Maria Issakainen præsenterede forslaget.

Af Johannes Reimer

– Når I kalder det ”den glemte vej”, er det så for at skjule at det er byparken der bliver brugt?
– Hvem har ansvaret hvis Mårslets vandboringer bliver forurenet?
Det var eksempler på en stribe spørgsmål som faldt ved et borgermøde torsdag om planen for 42 nye boliger og en ny vej ved Eskegården i Mårslets centrum.

70 deltagere
Omkring 70 borgere sørgede for et fyldt lokale på skolen, og Aarhus Kommune havde sendt embedsmænd og arkitekter fra CF Møllers tegnestue ud for at orientere om lokalplan-forslaget, der er i offentlig høring i disse uger.
Boligbyggeriet vil betyde at byen mister det meste af den grønne ”kile” som i øjeblikket går ud fra centrum langs med Giber Å. Til gengæld kommer der en mindre ”naturzone” langs med åen og en ny stiforbindelse mellem den sydlige og nordlige bydel.

Bekymring for miljøet
Langt de fleste spørgsmål var kritiske og afspejlede en bekymring for konsekvenserne for miljøet.
En deltager spurgte hvem der har ansvaret for, at naturzonen ikke gror til i brændenælder – som det er sket i ådalen ved Vilhelmsborg.
Svaret var at bygherren har ansvaret og at lokalplanen er juridisk bindende.

Hvem har ansvaret?
Byggeriet ligger tæt på tre af Mårslet vandværks boringer, og flere deltagere borede i risikoen for forurening.
F.eks. ville Finn Larsen fra fællesrådet vide hvem der har ansvaret hvis der sker en forurening. Kommunens svar er at lokalplanen ikke kan tage højde for alt, men der er en stor sikkerhed i at overfladevand bliver ledt ud af området, og husene får sokkelrender til at lede vand bort.
En anden deltager, John Graversgaard, undrede sig over at den normale åbeskyttelseslinje på 150 meter forsvinder og erstattes af en naturzone på 30 meter. Hvor er fagligheden i den forvaltning? spurgte han.

Eng med rigt dyreliv
Svaret fra arkitekten Klaus Toustrup fra CF Møller lød at den nye naturzone skal være en eng med et rigt dyreliv, og projektleder Maria Issakainen fra Aarhus Kommune fortalte at det grønne område i øjeblikket ikke er særlig interessant rent naturmæssigt. En del af det er nærmest som en ørken, sagde hun.
Beboeren Per Henrik Hansen hæftede sig ved at projektlederen havde undladt at fortælle at flertallet i byrådet er betænkelig ved byggeplanerne fordi der skal bygges tættere på både vandboringer og Giber Å end man normalt får lov til.
Hertil svarede Maria Issakainen at det er korrekt, nogle forhold skal belyses lidt tydeligere.

”Kvalitetsprojekt”
Der var dog også enkelte indlæg til støtte for lokalplan-forslaget. F.eks. sagde Thorkild Clausen fra fællesrådet at området med den nye vej ud til Bedervej faktisk i forvejen er udlagt til vejbyggeri.
Og Svend Erik Bruun ønskede ”tillykke med et kvalitetsprojekt som er interessant for både ældre og yngre”. Der er behov for de boliger, mente han.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring indtil 1. februar. Alle borgere kan sende kommentarer til denne kommunale hjemmeside:  https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1161-boligomraade-ved-eskegaardsvej-i-maarslet

Den foreslåede lokalplan dækker det lysegrønne område sydvest for Giber Å. Det aflange felt for neden og til højre er den del af ‘den glemte vej’ hvor der skal bygges en adgangsvej fra Bedervej til de 42 boliger.

Her er et par tidligere artikler om lokalplanforslaget:
Flertal vakler i forhold til plan for Eskegården (23. november 2023)
Omstridt plan for 42 nye boliger ved Eskegården er på vej til byrådet (13. november 2023)

7 kommentarer

 1. Ja, jeg undrede mig også lidt over Per Henriks kommentar, hvor han nærmest bebrejdede projektlederen for ikke at have sagt noget om nogle af byrådsmedlemmernes holdning til lokalplanen – som om det skulle havde noget med forelæggelsen af lokalplanen at gøre?
  Det var tilsyneladende et forsøg på at insinuere, at embedsmændende skulle have skjulte motiver.
  Det samme måtte bemærkes i andre indlæg, fx hvor en beboer mere end antydede, at der skulle være noget fordækt ved at den glemte vej blev omtalt som den glemte vej, og ikke Mårslet Bypark, som området jo vitterligt aldrig har været en del af..
  En del af modstandernes taktik går altså på, at når man nu ikke kan klandre et meget smukt projektforslag, så kan man i stedet gå efter budbringeren – i dette tilfælde de kommunale embedsmænd …
  Efter min mening var det en meget fin og sober fremlæggelse fra embedsmændenes side – rigtigt godt gået!

  • Projektlederen var af en anden deltager i mødet blevet spurgt om det var et ENIGT byråd der står bag forslaget. Det svarede hun ikke på, men sagde blot a byrådet havde besluttet at lægge forslaget ud til offentlig høring. Det syntes jeg ikke var et dækkende svar på spørgsmålet, derfor læste jeg op af den udtalelse som partierne S, RV og SF har fremsat i fællesskab, og hvor de udtrykker store betænkeligheder ved nærheden til vandværket og Giber Å.
   Derudover er Danmarksdemokraterne betænkelige ved nedrivning af Eskegårdens bevaringsværdige stuehus, og Enhedslisten er helt imod forslaget.
   I øvrigt er det kommunen selv der siger at den del af ‘den glemte vej’ der indgår i forslaget er en del af Mårslet Park. I området står der et kommunalt skilt med netop den betegnelse. Tidligere stod skiltet fast i jorden, nu er det gravet op i forbindelse med noget vandlednings-arbejde, men det står der stadig. I lokalplanforslaget er området omtalt som ‘rekreativt område’.

 2. Beboeren med de mange kasketter i denne sag – Per Henrik Hansen er kommet med mange beskyldninger, negative ord, mistænkeliggørelser i sagen om Eskegårdshave. Om det kan skyldes, at han er nabo og en stor modstander af dette projekt samt en del af protestgruppen(18 naboer)ved jeg ikke.
  Det giver et udvidet ansvar når Per samtidig er ham, som bestemmer hvad(og hvordan)Mårslet Avis skal skrive om sagen!!
  Til mødet var der fremmødt 46 borgere, samt 6 fra Aarhus Kommune og 2 arkitekter fra CF Møller og mig – ejer af Eskegården.
  Jeg forstår udemærket de bekymrede naboer, og jeg må sige at Aarhus Kommune i den grad har gjort meget for udvidet borgerinddragelse og undersøgelse af de bekymringer som naboerne har til projektet. Jeg håber alle fik et mere nuanceret syn på projektet efter mødet.
  Tak for et godt møde og god jul.

  • Kære Jørgen Jacobsen
   Når du nu absolut vil kommentere på min ringe person, så kan jeg oplyse dig om at jeg kun har to kasketter, men mange flere hatte.
   Det er ikke mig, men den endnu mere erfarne journalist Johannes Reimer som har skrevet reportagen fra borgermødet. Jeg har ikke bestemt hvad Johannes skulle skrive, og jeg er sikker på at han ikke havde fundet sig i det hvis jeg havde prøvet på det. Efterfølgende har jeg ikke ændret så meget som et ord i Johannes’s tekst.
   Selv om jeg har oprettet Mårslet Avis og er redaktør på den, har jeg lov til at have en mening og give udtryk for den.
   I øvrigt er jeg ikke nabo til Eskegården, men bor i fugleflugtslinje cirka 100 meter fra lokalplanforslagets grænse.
   Mvh. Per Henrik Hansen.

 3. Til Per H
  Det er sikkert korrekt med de to kasketter, men jeg deltog også i mødet, og det er ikke første gang, du gemmer dig bag en ansat journalist.
  Forvaltningen gjorde tydeligt opmærksom på, at Byrådet har fastholdt tracheet som en tinglyst strækning beregnet til vej, og uanset hvor mange gange, det bliver sagt af dig og ligesindede, og uanset et væltet skilt, der sikkert er hentet andetsteds, så er trascheet IKKE en del af Mårslet Park.
  Med hensyn til den omtalte natur, så blev det vist nævnt af én eller anden, at Danmarks Naturfredningsforening klart udtrykker, at der kommer mere natur, mere diversitet ved projektet end i det nuværende område.
  Fagligheden har været omkring samtlige bekymringspunkter, og alt er undersøgt i bund.
  Hvordan kan det være, at Mårslet Avis ikke for engang skyld kunne tænke på de mange borgere, der synes godt om det gennemarbejdede projekt og godt kunne se sig selv bosætte sig dér, eller bare få mulighed for at kunne a.nvende det nye område.

  • Hej Birgitte
   Jeg synes du er respektløs og intimiderende når du påstår at jeg ‘gemmer mig bag en ansat journalist’. Jeg gemmer mig overhovedet ikke men står frem med mit navn eller signatur når jeg siger eller skriver noget. At påstå andet er en grundløs mistænkeliggørelse af min person, og den slags udsagn hører ikke hjemme i en sober debat.
   Derudover er Johannes Remier ikke ansat. Han arbejder frivilligt for Mårslet Avis, ligesom jeg selv gør. Avisen har ingen penge til at have nogen ansat, det er også derfor du og alle andre kan læse den gratis. Man kan også lade være at læse den hvis man synes det er en dårlig avis.
   Der er vist aldrig nogen som har benægtet at der er en tinglyst vejtrace på ‘den glemte vej’. Jeg har i hvert fald ikke. Det ændrer bare ikke på at området i kommunale dokumenter (f.eks. lokalplansforslaget) bliver omtalt som rekreativt areal og at skiltet med Mårslet Park i mange år har stået ved den indgang til området som er ved tennisbanerne.
   Mårslet Avis har flere gange loyalt refereret argumenter for lokalplanen, senest i Johannes’s artikel.
   Hvis du ikke synes de positive holdninger har fået så meget omtale som du ønsker, er du velkommen til at skrive kommentarer med dine synspunkter. Men hold dig venligst til sagen og undlad personangreb, både på mig og andre.

 4. Jeg mener ikke, man skal bygge på Eskegårdslunden, det er for tæt på vore vandboringer og vi mister den grønne kile. Hvordan kan man tillade at åbeskyttelseslinien på 150 m. forsvinder.
  Jeg mener ikke der skal dispenseres for disse vigtige forhold.
  VH. Grethe Rasmussen

Skriv kommentar

Your email address will not be published.