Mårslets talerør får kritik for lukkethed

Fællesrådet har i flere år underprioriteret information til de lokale beboere og fremtræder som et lille lukket organ, mener Per Henrik Hansen. Han stiller fem forslag til konkrete forbedringer

Udviklingen i midtbyen er et emne, hvor Per Henrik Hansen efterlyser mere information fra fællesrådets forretningsudvalg.

Tekst og foto: Johannes Reimer

En kultur af tavshed og lukkethed har gennemsyret informationen fra ledelsen i Mårslet Fællesråd. Det mener Per Henrik Hansen, der er personligt medlem af rådet.
Fællesrådet skal være talerør og fremme Mårslets interesser over for Aarhus Kommune, og ifølge vedtægterne skal rådet informere beboerne om initiativer og aktiviteter.

Det gør forretningsudvalget bare ikke særlig godt, mener Per Henrik Hansen. Derfor stiller han nu forslag om en bedre kommunikation. Blandt andet skal udvalget informere om aktuelle sager i hvert nummer af Mårslet-Bladet, og referater skal være udførlige og til at forstå for almindelige borgere.

Svært forståelige referater
– Jeg synes, det er et problem for det lokale demokrati, at forretningsudvalget i flere år har underprioriteret information. FU har kun sporadisk informeret om sit arbejde i Mårslet Bladet, og referater fra FU-møder er ofte skrevet så kortfattede, at udenforstående har svært ved at forstå indholdet. Det er vigtigt og godt, vi har fællesrådet, men det kræver altså, at borgerne får besked om, hvad der foregår, siger han.

Tavshed om bymidten
– Et eksempel er udviklingen af bymidten i Mårslet. Fællesrådet holdt et borgermøde, og det var da fint, men siden har vi intet hørt, og der er aldrig kommet et referat. Det private selskab Momito har planer om at rive noget ned og bygge nyt, og udviklingen kan pludselig gå så stærkt, at borgerne ikke når at komme med. Jeg vil gerne vide, hvad forretningsudvalget gør i den sag.

Fem forslag til fællesrådet
Per Henrik Hansen er enkeltmedlem af Mårslet fællesråd og har derfor ikke stemmeret, men hans forslag til en bedre information skal behandles på rådets repræsentantskabsmøde tirsdag 28. februar 19.30 i Multihallen, sal B.
– Jeg synes, forretningsudvalget fremtræder som et lukket organ, der arbejder adskilt fra den lokale befolkning. Og det er faktisk også en svækkelse af fællesrådets legitimitet, siger han.
Hans forslag kan ses ved at klikke her.

”Frivilligt arbejde skal også kunne diskuteres”
Når man ser, hvor beskidt tonen kan blive på sociale medier, er det så ikke fornuftigt at nedtone uenigheder for at undgå splittelse i et lokalsamfund?
– Nej, for så risikerer man, at det bliver en falsk enighed. Og så ender det bare med, at uenigheden koger over til sidst.

Hvorfor er det rimeligt at kritisere indsatsen fra folk, der arbejder frivilligt og ulønnet for Mårslet?
– Fordi man altid skal kunne diskutere holdninger, også selv om det er frivilligt arbejde. Med vores højskole-traditioner er debat da ikke nogen dårlig ting – tværtimod er det vigtigt at kunne være uenige og være gode venner alligevel, siger Per Henrik Hansen.

Formanden venter med at kommentere
Formanden for FU, Anders Kjær, skriver i et svar til Mårslet Avis, at da Per Henriks forslag er stilet til repræsentantskabet, vil han gerne give repræsentantskabet mulighed for at drøfte det, før han kommenterer det.

Alle er velkomne til repræsentantskabsmødet, har FU skrevet i indkaldelsen i Mårslet Bladet. Mødet finder som nævnt sted tirsdag 28. februar kl. 19.00 i Multihallen, sal B.

Om skribenten i denne artikel

Per Henrik Hansen er til daglig redaktør på Mårslet avis, men han stiller sine forslag som medlem af fællesrådet. For at undgå at komme i konflikt med en dobbeltrolle er det ikke ham, der har skrevet denne artikel.

Den er skrevet af undertegnede, journalist Johannes Reimer, som intet har med Per Henrik Hansens forslag at gøre. Jeg er tidligere reporter og nyhedsvært i DR og har fået lov til at skrive artikler i Mårslet Avis en gang imellem.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.