Mårslet Bladet overvinder krisen

Overskud for første gang i fem år, og bladet er ikke længere i fare for at lukke som trykt og husstandsomdelt magasin.

Formanden for Mårslet Fællesråd, Anders Kjær, ved rådets repræsentantskabsmøde tirsdag 27.februar 2024

En negativ spiral med stadigt større underskud er stoppet, og nu er der – for første gang i fem år – sorte tal på bundlinjen for Mårslet Bladet.
Det fremgik af regnskabet på fællesrådets repræsentantskabsmøde tirsdag aften, hvor bladets kasserer Ivan Dybvad glædede sig over at ”vinden blæser bladets vej”.

Overskud på næsten 30.000 kr
Det husstandsomdelte blad har givet et overskud på 26.965 kr i 2023, og det er en helt ny situation.
For et år siden var der et underskud på ca. 20.000 kr, og Ivan Dybvad sagde at bladet ville lukke i 2024 hvis ikke der blev gjort noget.
Dengang var det stigende udgifter til trykning der var problemet. Den post er uændret, men det er til gengæld lykkedes at skaffe langt større indtægter.

Større bidrag og flere annoncer
Det er især de store bidragydere, kirken, skolen, TMG og fællesrådet, der har spyttet mere i bøssen. Deres bidrag er steget med over 30.000 kr, men også indtægterne fra annoncer er steget markant.
Fællesrådets formand, Anders Kjær, glædede sig også i beretningen. Der har været tanker om at droppe papiret og gøre bladet rent elektronisk for at spare penge på trykning og distribution, men det sker ikke foreløbig, fremgik det:
– Det er væsentligt for Mårslet at have et fysisk blad i høj kvalitet, sagde Anders Kjær.

Alle valg til fællesrådets forretningsudvalg og andre poster var genvalg.

johs.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.