Kulturmiljøråd går imod nedrivning af Lindegårdsvej 6

Lokalt Kulturmiljøråd fraråder kommunen at give tilladelse til nedrivning af det gamle bevaringsværdige hus, selv om det er hårdt ramt af skimmel. Kommunen har endnu ikke taget stilling til sagen, men vil generelt helst følge Lokalt Kulturmiljøråds anbefalinger.

Det 244 år gamle hus på Lindegårdsvej 6 har status som bevaringsværdigt og må kun rives ned med kommunens tilladelse.

Hvis det står til Lokalt Kulturmiljøråd, så får Momito Invest ApS ikke lov til at rive det gamle hus på Lindegårdsvej 6 ned. Momito Invest ejer huset og vurderer selv at det ikke kan gøres beboeligt, hårdt ramt af skimmel som det er.

Sidste sommer bad arvingerne til det dødsbo som Momito Invest siden købte huset af, om en såkaldt forhåndsdialog om hvorvidt det kunne tænkes at kommunen ville give tilladelse til nedrivning af huset; selv om det er registreret som bevaringsværdigt. Kommunens afdeling for byggeri sendte sagen til udtalelse hos Lokalt Kulturmiljøråd som i august svarede med disse ord:

‘Fint hus fra 1700-tallet’
“Lokalt Kulturmiljøråd fraråder en nedrivning af det bevaringsværdige hus fra 1780. Ansøgers argumentation for en nedrivning fremskrives på baggrund af, at huset ikke kan sælges med udgangspunkt i bygningens tilstand og størrelse. Dårligt vedligehold af bygningen kan og bør dog ikke være grundlag for en nedrivning af et så fint hus fra 1700-tallet. Bygningen er et af de ældste, velbevaret huse fra den tidligere landsby, Mårslet, og fremstår med en høj originalitetsværdi, hvilken man bør værne om.”

Lokalt Kulturmiljøråd kan ikke bestemme om et bevaringsværdigt hus må rives ned eller ej, men rådet er sat i verden for at rådgive kommunen. Det består af seks medlemmer med ekspertise i historie og arkitektur, blandt andet repræsentanter for Den Gamle By og Moesgaard Museum.

Intet afgjort hos kommunen
Efter at have fået udtalelsen fra rådet sendte en kommunal medarbejder 10. september en mail til arvingerne som Momito Invest i mellemtiden havde købt ejendommen af.

Mårslet Avis har fået aktindsigt i mailen hvor konklusionen er at kommunen ikke på daværende tidspunkt ville sige ja eller nej til om ejendommen må rives ned. Men samtidig bliver modtageren gjort opmærksom på at der “er tale om en bygning med høj bevaringsværdi, hvilket i høj grad kan resultere i et forbud mod nedrivning”.
Med andre ord: Intet var afgjort, men ejeren kunne ikke forvente at få tilladelse til nedrivning.

Også nuværende ejer vil rive ned
Sidste års mail til den daværende ejer afskrækker dog ikke den nuværende ejer.
Som tidligere omtalt her i avisen, vil Momito Invest søge tilladelse til at rive Lindegårdsvej 6 ned. Da firmaet sidste år købte huset gennem sit nyoprettede datterselskab Smedens Have i Mårslet ApS, var det med henblik på at bevare det gamle hus og bruge det som fælleshus eller lignende i forbindelse med nye boliger som Momito vil bygge på den 1500 kvadratmeter store grund.

Men sidenhen har huset vist sig at være i så dårlig stand at det efter Momitos vurdering ikke giver mening at gøre andet end at fjerne det. Derfor er firmaet nu i gang med at udarbejde en ansøgning til kommunen om tilladelse til nedrivning.

Kan ikke bruge huset
Men hvad så hvis kommunen følger Lokalt Kulturmiljøråd og siger nej til nedrivning?
– Hvis de siger at vi ikke må rive ned, så gør vi det selvfølgelig ikke. Så må vi jo bevare huset, men vi kan ikke bruge det til noget, svarer Poul-Erik Petersen, erhvervsmægler og partner i Momito Invest.

Vil I renovere det?
– Det kan man ikke, for hvis man begynder at renovere det, så er der ikke tale om bevaring. Vi vil jo blive nødt til at fjerne og erstatte bygningsdele i stort omfang, har vi fået at vide af vores rådgivere, og så er der ikke længere tale om bevaring, men om en teaterkulisse.

Kommunen kan kræve bevaring, men vil ikke betale for det

Når Aarhus Kommune modtager en ansøgning om tilladelse til nedrivning af Lindegårdsvej 6 – eller for den sags skyld en hvilken som helst anden bevaringsværdig bygning – skal sagen i offentlig høring i mindst fire uger.

Inden den siger ja eller nej til ansøgningen, vil kommunen ikke mindst skele til hvad Lokalt Kulturmiljøråd siger.
– Vi prøver i så vid udstrækning som muligt at følge rådets anbefalinger, siger kontorchef Torben Simonsen i kommunens Teknik og Miljø forvaltning.

Tilstand spiller også ind
Der er dog også andre forhold der spiller ind, og der er set eksempler på at kommunen har sagt ja til nedrivning selv om Lokalt Kulturmiljøråd anbefalede et nej.
– Ejendommens tilstand er også en af de ting som har betydning for den samlede vurdering, forklarer Torben Simonsen.
Han tilføjer at kommunens sagsbehandlere ikke bare læser ejerens beskrivelse af tilstanden, men at kommunale medarbejdere med forstand på den slags selv tager ud og undersøger bygningen.

Permanent forbud kræver lokalplan
I første omgang gælder et eventuelt forbud mod nedrivning kun i et år. I løbet at det år skal kommunen så lave en såkaldt bevarende lokalplan for ejendommen eller den bydel hvor den ligger.
Den bevarende lokalplan skal ligesom alle andre lokalplaner igennem en politisk behandling i byrådet; og bliver den vedtaget her, bliver forbuddet mod nedrivning gjort permanent.
– I den politiske behandling kan der komme diskussion om hvorvidt ejeren bevidst har ladet bygningen forfalde. En ejer skal jo ikke kunne spekulere i at lade sin ejendom stå og forfalde, siger kontorchefen.

Ingen penge fra Aarhus Kommune
Selv om kommunen skulle ende med at forbyde nedrivning af en ejendom, har kommunen ingen pligt til at hjælpe ejeren med de ofte store udgifter til renovering og vedligeholdelse. Nogle kommuner har særlige puljer til økonomisk hjælp til ejere af bevaringsværdige ejendomme, men det har Aarhus Kommune ikke.
– Men der er en statslig pulje som ejerne kan søge, fortæller Torben Simonsen.

Andre artikler om Momito Invest og debat om bymidten:
Ejer vil rive et af Mårslets ældste huse ned (8. april 2022)
På vej mod privat byfornyelse i bymidten (8. april 2022)
Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter (26. november 2021)
Naboer får undersøgt Tandervej-projekt (17. september 2021)
Investor vil rive ned og bygge nyt tæt-lav på Tandervej (5. september 2021)

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.