Konservative: Måske bedre at udbygge andre steder end ved Tranbjerggård

Byrådsmedlem Ango Winther er ikke sikker på at han vil støtte forslaget om 220 nye boliger nord for Tranbjerggårdsvej. Han vil først undersøge om det er bedre at udbygge Mårslet andre steder.

Ango Winther (K) vil se på om nogle af de andre forslag til udbygning af Mårslet er bedre end en udstykning nord for Tranbjerggårdsvej. Foto: Aarhus Kommune.

Ango Winther, som er Det Konservative Folkepartis medlem af byrådets Teknisk Udvalg, siger ikke uden videre ja tak til rådmand Bünyamins Simseks (V) forslag om at reservere 23 hektar jord nord for Tranbjerggårdsvej til fremtidigt byggeri af 220 parcelhuse eller andre fritliggende boliger. De 23 hektar er del af en temaplan for 3600 nye boliger i hele kommunen som Simsek har stillet forslag om i byrådet.

Også andre forslag
– Jeg vil ikke udelukke at vi på et tidspunkt kan inddrage det areal til boligformål. Men der er jo også kommet andre forslag om udbygning i Mårslet, og jeg vil gerne se på dem alle i en helhed inden jeg tager stilling til det, siger Ango Winther og tilføjer:
– Det vil jo kræve en dyr omfartsvej rundt om byen hvis der skal udbygges nord for Tranbjerggårdsvej. Så jeg vil gerne se om nogle af de andre forslag kan give lige så mange boliger til alle dem der gerne vil bo i Mårslet, uden vi behøver bruge mange penge på infrastruktur.

I politisk behandling lige nu
De forslag som Ango Winther taler om, er indsendt af en række private lodsejere og deres konsulenter. Det gælder også forslaget om udstykning nord for Tranbjerggårdsvej som er indsendt af Tranbjerggårds ApS ved gårdejer Jens Thomsen.
I alt har kommunen fået otte forslag til udstykninger i 8320-området fra virksomheder og privatpersoner.
De er alle beskrevet i de grønne og røde bokse i den tidligere artikel Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området. I første omgang har Bünyamin Simsek og hans embedsmænd sagt nej til alle andre forslag end de to ved Tranbjerggård.
Forslagsstillerne og andre med holdninger til sagen kan få foretræde for Teknisk Udvalg der for tiden behandler Simseks forslag til temaplan. Efter behandlingen i Teknisk Udvalg kommer temaplanen i offentlig høring inden den endelige vedtagelse i byrådet, formentlig i efteråret.

Bünyamin Simseks (V) forslag drejer sig om området inden for de røde streger, nord og øst for Tranbjerggård. Der er i forvejen planlagt byggeri af omkring 145 boliger på det grå areal syd for Tranbjerggård. En eventuel omfartsvej skal gå vest om Frøkærparken som er bebyggelsen til venstre på kortet.

Ny by vil koste mange penge
I den gældende kommuneplan fra 2017 bliver der talt om at bygge en helt ny by med op til 17.000 indbyggere vest for Malling, i stedet for at blive ved med at bygge nye løgringe uden på de eksisterende byer. Hvorfor ikke koncentrere al byvækst i den sydlige del af Aarhus Kommune i sådan en ny by?
– Fordi det vil koste en hel masse penge at bygge en by på bar mark. Så skal man jo starte med at anlægge veje, lave kollektiv trafik, bygge skole og daginstitutioner og så videre. Det er en overvejelse værd i stedet at udnytte de muligheder der er i de eksisterende byer.
Så det er kun et spørgsmål om økonomi om udbygningen skal ske med en ny by eller med løgringe på de eksisterende?
– Ja. Det vil i hvert fald være billigere at udbygge de eksisterende.

Omfartsvej er en absolut betingelse
Ango Winther kalder det for en absolut betingelse at der anlægges en omfartsvej vest om Mårslet, fra området ved Tranbjerggård til Obstrupvej, hvis den nye udstykning ved Tranbjerggård skal gennemføres.
Jan Ravn Christensen fra SF er imod sådan en vej fordi han mener at den vil skæmme området og lukke Mårslet inde mellem store veje. Hvad mener du om det?
– Det kommer helt an på hvordan man lægger sådan en vej. Hvis den kommer til at gå midt i området, og ikke ude i kanten, så kan den godt laves på en fornuftig måde. Men den kommer til at koste mange penge.

Skole og institutioner skal følge med
Hvordan kan byrådet sikre at den nødvendige udbygning af skole og daginstitutioner følger med boligbyggeriet og ikke bliver forsinket i forhold til behovet, som vi har set det før?
– Det er en af de overvejelser der skal med når vi diskuterer byudviklingen. Der skal være garanti for at skole, idrætsforening og børneinstitutioner kan rumme de børn der følger med nye boliger.

Partifælle ejer Tranbjerggård
Jens Thomsen, som ejer Tranbjerggård sammen med sin familie, er udover at være gårdejer og næstformand for Mårslet Fællesråd også byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti. Er udstykning af hans jorde noget I taler om på møder i partiet?
– Nej, det er ikke et tema. Du kan også høre på mig at jeg ikke er 100 procent fortaler for at Jens skal have lov til at gå i gang med en ny udstykning. Jeg vil gerne se det i sammenhæng med andre forslag, inden jeg tager stilling.
PerH.

Tidligere artikler om forslaget til temaplan:
SF ser skeptisk på forslag om 220 nye boliger i Mårslet
Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området
S-byrådsmedlem: 220 nye boliger kræver anlæg af vej vest om Mårslet
Simsek: Ønsker afgørelse om 220 boliger før valget i november
Fællesrådet vil have Mårslet med på råd om rådmands forslag
Rådmand vil udbygge Mårslet med 220 boliger på bar mark

3 kommentarer

  1. Undrer mig meget at der skal bygges i det grå område, som ejes af kommunen. Det er et grønt område med en lille sø. Fugleliv og både ræv, harer og rådyr kommer forbi. Troede Århus kommune ville bevare/ have flere grønne områder. Dem har vi ikke mange af i den her del af byen.

    • Jeg kan kun undrer mig sammen med dig. Trekanten er et fint lille område og der i forvejen få rekreative kiler i landskabet her.

  2. Det fremgår af artiklen, at teknisk udvalg for tiden behandler planen, og at borgere med holdninger kan få foretræde for udvalget. Er der nogen, der ved mere om dette? Herunder muligheden for, at kritiske røster også vil blive hørt i tide.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.