Konklusion på debatmøde: Debatten fortsætter

Onsdagens borgermøde om bymidten viste bekymringer for trafik og byggehøjde, men egentlige konklusioner vil Fællesrådet først drage efter mere debat.

Bymidtens fremtid er til debat en tid endnu, inden Fællesrådet vil konkludere på hvad Mårslet mener.

Både ved begyndelsen og slutningen af borgermødet om bymidtens fremtid onsdag aften, gjorde Mårslet Fællesråds formand, Anders Kjær, det klart at mødet kun var første del af en proces der skal munde ud i en definition af byens arkitektoniske identitet. Formålet er at finde frem til den lokale holdning til hvad og hvor meget bygherrer skal have lov til at rive ned og bygge nyt i den gamle del af Mårslet.

– Vi tænker at køre en runde mere, og så vil vi godt have flere med i debatten, sagde Anders Kjær til de fremmødte.
Dem var der 19 af ved det fysiske møde i MultiHallen. 11 andre (deriblandt undertegnede skribent) fulgte med på en internetforbindelse hvor der ofte var utydelig lyd og ingen billeder af de talende.

Input fra grupper
En stor del af mødet var gruppediskussion hvor der kom mange input frem til den videre proces. At dømme fra referaterne fra grupperne var det i høj grad trafikken som deltagerne var optaget af.
Den ene af de to grupper i MultiHallen slog til lyd for at der skal bygges en nordlig omfartsvej fra Hørretvej eller Jelshøjvej til Obstrupvej for at få mindre trafik ind gennem det centrale Mårslet.

Vil overveje vej
Den anden gruppe diskuterede også forslaget om en omfartsvej, men nøjedes med at mene at vejen skal overvejes; og en beslutning skal vente til man kan se om åbningen af Giber Ringvej (tidligere kaldet Bering-Bedervejen) fører til mindre trafik gennem Mårslet.

Nogle af de andre udsagn fra deltagere i mødet var at der ikke bør bygges højere end 1,5 etager i bymidten, at nybyggeri skal tilpasses omgivelserne, at det vil være godt med mere erhverv langs Hørretvej og at der skal værnes om de grønne kiler langs Giber Å.
Alt det og mere til bliver der lejlighed til at diskutere mere, inden det bliver fastlagt hvad Mårslet mener.

Læs også Mårslet Avis’s foromtale af mødet: Borgermøde om bymidtens fremtid.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.