Kommunen vil have omstridt støjmur forkortet

Støjmur fjerner udsynet for cyklister der skal passere den nye udstykning mellem Hørretvej og Jelshøjvej. Nu vil kommunen have bygherren Milton Huse til at skære et par meter af støjmuren.

Som støjmuren er nu, skal cyklister der kommer fra Hørretsiden (hen mod kameraet) helt hen til sidevejen før de kan se om der kommer biler som de skal holde tilbage for.

Aarhus Kommune har sat sig i bevægelse for at få mere sikre oversigtsforhold for cyklister ved den nye udstykning mellem Jelshøjvej og Hørretvej.

Som tidligere beskrevet her i avisen og i Mårslet Bladet har kommunen indrettet vigepligten ved den nye udstykning sådan at cyklister på cykelstien langs Hørretvej skal holde tilbage for biler som skal ind og ud fra udstykningen. Det i sig selv har givet megen kritik på Facebook og på lederplads i Mårslet Bladet.

Støjmur blokerer udsyn
Set med cyklist-øjne er forholdene blevet endnu værre efter der er sat en støjmur op langs udstykningens skel mod Hørretvej. Muren er sat op af Milton Huse som er bygherre på udstykningen.

Virkningen af den er at der reelt er indført fuldt stop for cyklister der kommer fra Hørret-siden, selv om der kun er hajtænder på cykelstien. Cyklisterne skal nemlig nu helt frem til krydset før de kan se om der kommer en bil ud fra udstykningen.

Kommunen undersøger
En bilist der kommer ud fra udstykningen, har ikke vigepligt for cyklisterne, og hvis en cyklist kommer kørende langs støjmuren uden at stoppe, vil bilisten ikke opdage cyklisten før de støder sammen.

Men sådan skal det ikke være, mener kommunens afdeling for vejanlæg, som har taget kontakt til bygherren om sagen.
– Vi er ved at undersøge om støjmurens placering opfylder de krav som bygherren har tilladelse efter, siger projektleder Martin Kunstmann, Aarhus Kommune, Vejanlæg.

– Jeg mener ikke at man overholder det oversigtsareal der skal være. Der skal være en oversigt så cyklisterne kan se bilerne på sidevejen 2 – 2,5 meter før de er fremme ved hajtænderne, og det kan de ikke nu, siger Martin Kunstmann.

Milton Huse vil ikke kommentere
Hos Milton Huse bekræfter projektleder Aman Yahya at firmaet er i dialog med kommunen om sagen. Derudover vil han ikke kommentere den.

Lokalplanen for området siger at der må opsættes en 1,8 meter høj støjskærm langs Hørretvej, 0,5 meter fra skel mod vejen. Der står ikke hvor tæt støjskærmen må stå på krydset mellem cykelsti og sidevej, men generelle regler siger at der skal være god oversigt. Ifølge Martin Kunstmann angiver reglerne ikke hvor mange meter der skal til før oversigten er sikker.

Vigepligten ligger fortsat på cyklisterne
Trods en hel del lokal kritik holder Aarhus Kommunes fast i beslutningen om at cyklisterne skal have vigepligt for bilerne.
– Det er det mest sikre på grund af oversigtsforholdene for bilisterne, siger Martin Kunstmann.

Støjmuren er i sig selv sort, men i følge lokalplanen skal den dækkes af stedsegrønne planter.

PerH.

3 kommentarer

  1. Tommel op👍
    Men stadig kugleskørt med 2 slags vigepligter på cykelstien ud til Oddervej 🙄

  2. Ubetinget vigepligt gælder endvidere ved udkørsel fra parkeringsplads, ejendom eller grundstykke, tankstation eller andet lignende område uden for vej, fra sti, gågade, markvej eller lignende og ved enhver udkørsel fra vej, der sker over fortov, cykelsti eller rabat, som er hævet over kø- rebanen på den vej, der køres …

    Hvordan f….. kan kommunen omfortolke loven – har politiet været inde over denne beslutning.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.