Kommunen siger nej til nedrivning af den gamle præstebolig

Inden for et år skal Aarhus Kommune lave en bevarende lokalplan for Obstrupvej 4. Kun hvis kommunen ikke laver sådan en plan, må menighedsrådet rive præsteboligen ned. Mårslet Fællesråd er blandt modstanderne af nedrivning.

Selv om den gamle præstegård er ubeboelig på grund af skimmelsvamp, må den ikke rives ned.

Mårslet Menighedsråd må ikke rive den gamle præstebolig på Obstrupvej 4 ned, i hvert fald ikke de næste 12 måneder.

Som tidligere beskrevet her i avisen ønsker menighedsrådet bygningen fjernet fra jordens overflade fordi den er så hårdt ramt af skimmelsvamp at den er uegnet til beboelse, og en renovering vil være dyrere end at købe et nyt hus til embedsbolig for sognepræst Signe Høg.

Afslag – indtil videre
Men det 108 år gamle hus er med på Aarhus Kommunes liste over bevaringsværdige bygninger. På den 9 trin lange SAVE-skala for bevaringsværdi er præsteboligen i klasse 4.
Det betyder at menighedsrådet ikke uden videre må rive bygningen ned. Kommunen skal give tilladelse til det, og det vil kommunen ikke bare lige gøre.

Lokalplan skal laves
I stedet for en tilladelse har kommunens afdeling Plan og Byggeri udstedt et foreløbigt forbud mod nedrivning efter Planlovens paragraf 14.
Det foreløbige består i at kommunen nu har givet sig selv en frist på et år til at få lavet en lokalplan med en bestemmelse om at huset skal bevares.
Hvis kommunen ikke laver en sådan lokalplan inden for fristen, bliver forbuddet mod nedrivning ophævet.

Fællesrådet imod nedrivning
Inden kommunen traf sin beslutning, var menighedsrådets ansøgning om nedrivning i offentlig høring. Her var Mårslet Fællesråd blandt dem der udtalte sig imod en nedrivning og for bevarelse af bygningen.
Præsteboligen “er en væsentlig del af det historiske Mårslet” og den “indgår i det landsbypræg som Helhedsplanen for 8320 tillægger så væsentlig værdi at bevare”, hedder det i fællesrådets høringssvar.

Ingen støtte til menighedsrådet
Også høringssvar fra Lokalt Kulturmiljøråd og Foreningen for bykultur i Aarhus udtalte sig imod nedrivning. Det samme gjorde svar fra syv privatpersoner.
Under den offentlige høring kom der ingen svar som støttede menighedsrådets ansøgning.

Menighedsråd afventer dialog
Før Mårslet Menighedsråd kommer med en reaktion på kommunens afgørelse, vil rådet have en dialog med provstiudvalget for Aarhus Søndre Provsti, oplyser menighedsrådsformand René Tindbæk Lunderskov.
Hvis der skal bruges penge på renovering af præsteboligen, skal de komme fra provstiudvalget. Desuden er det provsten som har ansvaret for Mårslets sognepræsts arbejdsmiljø.

Indgår i harmonisk sammenhæng

Uddrag af kommunens begrundelse for forbuddet mod nedrivning, foreløbigt gældende for et år:
“Aarhus Kommune finder at præsteboligen fremstår tæt på originalt med facader i pudset mur med original tandsnitsgesims samt rødt tegltag. Boligen er opført som et tidstypisk længehus med 2 døre på stuehusets vestside. Det vurderes at stuehuset på en fin måde repræsenterer et almindeligt gårdstuehus fra 1910’erne – 1920’erne. Bygningen er ligeledes et vidne om den lokale og historiske byggeskik.”
….
“Præsteboligen indgår i en harmonisk sammenhæng og helhed med de nyere sognebygninger fra 1988 mod nordvest og Mårslet Kirke mod syd hvor den er et væsentligt element i det oplevede kulturmiljø langs Obstrupvej.”
….
“Fjernelse af præstegården vil være et bygningskulturelt tab og en udviskning af de historiske bygningsmæssige lag ikke bare helt lokalt, men for hele Mårslet by.”

PerH.

1 kommentar

Skriv kommentar

Your email address will not be published.