‘Hvis vi skal overleve som folkekirke, skal vi være en kirke for alle’

Selv om forskellige holdninger er repræsenteret, fungerer samarbejdet fint i det lokale menighedsråd. Det fortæller formanden og næstformanden forud for det kommende valg til rådet.

Anders Kristoffersen (til venstre) og René Tindbæk Lunderskov er henholdsvis næstformand og formand for menighedsrådet.

Forskellige kirkelige holdninger er repræsenteret blandt kirkegængerne i Mårslet og i menighedsrådet, men forskellene på medlemmernes syn på kirke og kristendom mærker man ikke noget til i menighedsrådets daglige arbejde.
Tværtimod er der et glimrende samarbejde på tværs af holdninger, generationer og personlig baggrund, fortæller menighedsrådets formand René Tindbæk Lunderskov og næstformand Anders Kristoffersen forud for det kommende menighedsrådsvalg.
– Mange tænker ikke sig selv i kirkelige retninger, og hvis vi skal overleve som folkekirke – og det skal vi – så skal vi være en kirke for alle, uanset hvordan man oplever kristendommen, siger René Tindbæk Lunderskov.

Stemmer sjældent
Det gode samarbejdsklima kommer blandt andet til udtryk ved at det er meget sjældent – måske kun en gang hvert andet år – der bliver stemt om noget i rådet.
I stedet taler man sig frem til enighed om de emner som kan optræde på menighedsrådets dagsorden: Drift og vedligeholdelse af kirkens bygninger, styring af budget og økonomi, ansættelse og ledelse af personale, igangsættelse af nye aktiviteter med mere.

Har ansat præster
Både Anders Kristoffersen og René Tindbæk Lunderskov har i deres tid i menighedsrådet, som for begges vedkommende begyndte for 16 år siden, været med til at ansætte præster.
Og stort set kun i den forbindelse kan forskellene på menighedsrådsmedlemmernes kirkesyn få betydning.
– Så kan der være spørgsmål om og forskellige holdninger til hvilken forkyndelse ansøgerne står for, fortæller René Tindbæk Lunderskov.
Men når først den nye præst er ansat, blander menighedsrådet sig ikke i hvad vedkommende siger på prædikestolen.

God personalegruppe
Hverken formanden eller næstformanden har dog noget ønske om at der skal ansættes en ny præst i det kommende menighedsråds fireårige periode.
– Vi har to præster som vi er utroligt glade for, og i det hele taget har vi en fantastisk god personalegruppe, så der skal helst ikke ske nogen udskiftning foreløbig, siger René Tindbæk Lunderskov.

Større opgaver forude
Udover den daglige drift og økonomistyring får det kommende menighedsråd også lidt større opgaver at arbejde med.
I løbet af de næste fire år skal rådet blandt andet finde ud af hvad der skal ske med den tidligere og nu ubeboede præstegård, der skal udvikles nye aktiviteter for borgerne i Mårslet og en allerede vedtaget vision for Mårslet Kirke skal føres ud i livet.

Orienteringsmøde 14. maj
Hvis man vil vide mere om menighedsrådets arbejde, er alle velkomne til et orienteringsmøde tirsdag 14. maj kl. 19 i Sognehuset på Obstrupvej.
På mødet bliver der dels orientering om det kommende valg til menighedsrådet og om rådets arbejde, og dels orientering om Mårslet Kirkes økonomi.
Man kan også finde flere oplysninger på kirkens hjemmeside og dens Facebookside.

Valg i flere etaper

  • Første trin i valget et orienteringsmødet 14. maj kl. 19 i Sognehuset. Her er et af punkterne afklaring af hvem der eventuelt er interesserede i at blive valgt, men der træffes ingen beslutninger.
  • 17. september bliver der afholdt en såkaldt valgforsamling. Det er et møde hvor alle voksne medlemmer af folkekirken har tale- og stemmeret.
  • På valgforsamlingen vælges ni medlemmer af menighedsrådet samt et antal stedfortrædere. Alle kandidater stiller op som enkeltpersoner, i lighed med almindelige valg i foreninger. Der kan ikke stilles op på lister ved valgforsamlingen.
  • Er nogen ikke tilfredse med resultatet af valgforsamlingen, kan de i perioden fra 18. september til 15. oktober indlevere en liste med en eller flere kandidater.
  • Hvis der efter valgforsamlingen bliver indleveret en eller flere lister, skal der afholdes valg 19. november. Også her har alle medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år, stemmeret.
  • En gang om året konstituerer menighedsrådet sig selv med formand, næstformand, kontaktperson, kasserer og sekretær.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.