Her ønsker kommunen nye boliger – ejerne siger nej

Kommunens byplanlæggere spurgte ikke ejerne inden de tog et areal øst for Jelshøjvej med i forslaget til byudvikling ved Tranbjerggård. Det var ikke en forglemmelse men normal procedure, forklarer kommunens kommuneplanchef. Ejerne - Lisbeth Chapelle Hansen og Michael Hansen - vil hellere have udsigt over landskabet end et parcelhuskvarter i baghaven.

Lisbeth Chapelle Hansen og hendes mand Michael Hansen blev ikke spurgt inden de så at deres egen mark er med i kommunens forslag til arealer til nye boliger.

Lige i udkanten af Mårslet, på Hørretløkkevej 4, bor ægteparret Lisbeth Chapelle Hansen og Michael Hansen med en vid udsigt over landskabet nord for byen, det fredede bakkedrag Holme Bjerge og Hørret Enge. De ejer selv den mark som ligger umiddelbart bag deres bolig, men den er forpagtet ud til Tranbjerggård.

Vil bevare åbent landskab
Ægteparret har det fint med at der bliver dyrket korn og andre landbrugsafgrøder på den cirka 14.000 kvadratmeter store mark, men de har ikke lyst til at se den bygget til med et parcelhuskvarter. Alligevel er marken en del af det areal til 220 nye fritliggende boliger i udkanten af Mårslet som kommunens Teknik og Miljø forvaltning og rådmand Bünyamin Simsek har med i forslaget til Temaplan: Arealer til alle boligtyper.
Forslaget er langt fra vedtaget endnu, men er for tiden i offentlig høring. Når det – med eventuelle ændringer – bliver vedtaget, bliver det en del af kommuneplanen.

Blev ikke spurgt
Ifølge Lisbeth Chapelle Hansen hørte hun og hendes mand intet fra kommunen før de pludselig så at forvaltningen og rådmanden ønsker boligbyggeri på deres jord.
– Vi er slet ikke interesseret i at der bliver bygget huse på den mark, men vi er ikke blevet spurgt inden kommunen tog den med i deres plan. Synes du ikke det er underligt? siger hun.

Planchef svarer
Vi lader spørgsmålet om det underlige i proceduren gå videre til Aarhus Kommunes kommuneplanchef Lars Høeberg.
Hans svar er hverken et kort ‘jo’ eller ‘nej’, men derimod en forklaring om at kommunen i sommeren 2019 bad borgere og virksomheder om at indsende forslag til arealer som kunne komme med i den nye temaplan for fremtidigt boligbyggeri i kommunen.

På arealet inden for de røde streger vil rådmand Bünyamin Simsek (V) tillade byggeri af 220 boliger. Den mark som Lisbeth Chapelle Hansen og Michael Hansen ejer, består af to aflange matrikler umiddelbart øst for Jelshøjvej. På kortet er matriklerne markeret med tynde grå streger.

Tilføjet af embedsmænd
De kommunale byplanlæggere har vurderet de mange forslag som kom ind og har vendt tommelfingeren op eller ned for hvert enkelt.
Derudover har byplanlæggerne også selv tilføjet arealer hvor de synes det vil være hensigtsmæssigt at lave byudvikling.

Forslag om areal på vejens modsatte side
Et af de forslag som fik tommelfinger op, kom fra gårdejer Jens Thomsen og hans familie på Tranbjerggård.
Men det forslag drejede sig kun om arealet vest for Jelshøjvej, hen mod Letbanen. Lisbeth og Michael Hansens jord ligger på den anden side af Jelshøjvej, og det var ikke inkluderet i forslaget fra Tranbjerggård ApS.
Det vil sige at det er kommunens embedsmænd som har tilføjet den del af det samlede forslag om plads til 220 nye boliger ved Mårslets nordlige bygrænse.

Derfor offentlig høring
Lisbeth Chapelle Hansen synes det er underligt at I ikke har spurgt hende og hendes mand om de vil have deres jord med i forslaget. Hvad er dit svar til hende? spørger vi igen kommuneplanchef Lars Høeberg.
– Det er netop derfor vi har den offentlige høring; for nu kan man som ejer give sin holdning til kende. Jeg synes man skal skrive ind med et høringssvar inden fristen udløber 31. august, svarer kommuneplanchefen.

Byrådet skal beslutte
Efter den offentlige høring vil byplanlæggerne i Teknik og Miljø gennemgå alle høringssvarene og lave en indstilling til byrådet om hvordan forslaget til temaplan eventuelt skal ændres.
Efter al sandsynlighed vil forslaget og embedsmændenes indstilling blive sendt til behandling i Teknisk Udvalg inden den endelige vedtagelse i byrådet.
– Hvis man vil have indflydelse, kan man også søge foretræde for Teknisk Udvalg når forslaget kommer til behandling der, understreger Lars Høeberg.

Højere ejendomsskat
Uanset hvad ejerne mener, er der juridisk intet i vejen for at Hørretløkkevej 4, inklusive marken bag huset, kommer med i puljen til fremtidigt boligbyggeri når temaplanen en gang bliver vedtaget i byrådet. Men derefter vil det være op til ejerne at beslutte om og hvornår der skal laves lokalplan for området og udstykkes grunde. Det vil sige at Lisbeth og Michael Hansen kan bevare frit udsyn over deres egen mark så længe de vil.
Der er dog det aber dabei, at hvis marken kommer med i den endelige temaplan, vil jorden stige i værdi. Dermed vil den ejendomsskat som ægteparret betaler, også blive højere.

Borgermøde 17. august
Forslaget til temaplan for nye boligområder er et af de emner der kommer til debat på det borgermøde som Mårslet Fællesråd har indkaldt til tirsdag 17. august kl. 19 i Multihallen.

Alle og enhver kan se og kommentere forslaget til temaplan via Aarhus Kommunes høringsportal på nettet.

Du kan finde flere artikler om forslaget til temaplan under menupunktet Byudvikling.

PerH.

4 kommentarer

  1. Bravo, Lisbeth og Michael!
    Hvor er det dejligt at høre, at der findes lodsejere, der ikke bare tænker på profit .

  2. Det er mig fuldstændig ubegribeligt hvis området bliver indraget til parcelhus grunde. Det er så smukt på alletider af året der. Syntes jeg kunne læse at det også er fredet? Har det da slet ingen betydning? Jeg håber hvem end det er, der har tilføjet dette område som muligt parcel område, vil slette dette igen! Det er blandt andet Mårslets visit kort og sikkert også noget af det som mange tilflyttere til byen finder så smuk og fascinerende.

  3. Utrolig fremgangsmåde. Kommunen opfører sig uanstændigt. Det er simpelthen ikke i orden overfor ejerne!

  4. Sådan, hvor er det dejligt at læse-Michael og Lisbeth., men uforståeligt at man navigere politisk på den måde

Skriv kommentar

Your email address will not be published.