Heftig slutspurt på høringsproces

De sidste fire dage før deadline fik kommunen 48 nye høringssvar om udbygning af Mårslet, oven i de 22 der var kommet forinden. Mårslet Fællesråd har ikke udtalt sig.

Denne mark ved Jelshøjvej indgår i forslaget til udbygning af Mårslet. I baggrunden ses Tranbjerggård.

Mange mårslettere havde travlt ved deres computere de sidste dage før den offentlige høring om forslaget til temaplan for nye boligområder i Aarhus Kommune sluttede tirsdag i denne uge. I alt har kommunen modtaget 601 svar med synspunkter på hvor der skal bygges og ikke bygges i de 13 lokalsamfund som er med i planen. Deraf drejer 70 svar sig om Mårslet, og af dem blev de 48 sendt ind de sidste fire dage før deadline ved midnat tirsdag.

Mange svar om 220 boliger ved Tranbjerggård
Som flere gange tidligere omtalt her i avisen, er et af forslagene i planen at der skal kunne bygges 220 parcelhuse på et 23 hektar stort areal ved Tranbjerggård, nærmere bestemt nord for Tranbjerggårdsvej og Hørretløkkevej, mellem Hørretvej og Letbanen. Både nuværende, tidligere og måske kommende beboere i Mårslet har ivrigt kommenteret denne del af temaplanen.

Mårslet-delen af forslaget til temaplan handler om de to områder inden for de røde streger på kortet. Der er i forvejen planlagt byggeri af omkring 145 boliger på det grå areal syd for Tranbjerggård. På det areal vil der blive bygget uanset hvad der sker med forslaget til temaplan.

Både for, imod og neutrale
Af de 70 Mårslet-svar er 31 klart positive overfor byudvikling ved Tranbjerggård, mens 24 er lige så klart imod.
De resterende 15 er neutrale i forhold til Tranbjerggård, og enten foreslår de byudvikling andre steder i Mårslet (ved Langballevej, ved Eskegården og ved Nymarksvej), eller også peger de på trafikale problemer som skal løses hvis der bygges ved Tranbjerggård.

For boliger til børnefamilier
Generelt taler tilhængerne om at der er behov for flere boliger til børnefamilier. Som her formuleret af Uwe Eisenhut: “Med den nye temaplan fremtidssikres Mårslet byudvikling og giver kommende børnefamilier en bedre mulighed for at bosætte sig i Mårslet.”
Samtidig påpeger både han og mange andre tilhængere af Tranbjerggård-udstykningen på at flere boliger vil gøre trafikken i Mårslet mere presset end den er i forvejen, og mange af dem taler derfor for anlæg af en ringvej vest om Mårslet, fra Hørretvej til Obstrupvej.

Imod: Vej vil skabe nye problemer
Men sådan en ringvej vil ikke løse nogen problemer, mener modstanderne af Tranbjerggård-planen. De argumenterer med at den tværtimod vil skabe gener for beboere i Frøkærparken, tiltrække trafik fra Højbjerg-Skåde området til Bering-Bedervejen og at den ikke vil lette det centrale Mårslet for biler der skal til og fra centerområdet og skolen.

Tæt på bevaringsværdigt landskab
Desuden advarer modstanderne mod at skolen ikke kan rumme de elever som vil følge med 220 nye boliger, og de opfordrer til at beskytte landskabelige værdier.
Som Lars og Tina Wang Vedelø har skrevet i deres høringssvar:
“Det foreslåede byggeri ved Tranbjerggård er placeret alt for tæt på det bevaringsværdige landskab mellem Mårslet, Hørret Skov og Holme Bjerge. Området med marker, åbne vidder og smuk natur kendetegner Mårslet og bør bevares. Da landsbyen Mårslet i forvejen er vokset med tæt på 40% de seneste 20 år, er det nu på tide at der findes andre og mere innovative løsninger!”

Næstformand i dobbeltrolle
Flere af kritikerne finder det problematisk at gårdejer Jens Thomsen sidder i en dobbeltrolle, da han sammen med sin familie ejer Tranbjerggård samtidig med han er næstformand i Mårslet Fællesråds forretningsudvalg.
Hverken det eller noget andet har Mårslet Fællesråd kommenteret på i forbindelse med høringen. Fællesrådet har nemlig slet ikke indsendt noget høringssvar. I hvert fald leder man forgæves efter det på kommunens høringsportal hvor alle svarene kan ses.

Forslag om ny by nær Malling
Derimod har de to nabo-fællesråd i henholdsvis Tranbjerg og Beder-Malling-Ajstrup givet deres holdninger til kende. Svaret fra Tranbjerg drejer sig om lokale forhold derovre, mens høringssvaret fra Beder-Malling-Ajstrup slår til lyd for at der bygges en helt ny by på den vestlige side af Oddervej, over for Malling. En sådan by vil formentlig få konsekvenser for Mårslet ved at mindske behovet for byggegrunde her i byen.

Opdatering 6. september: Mårslet Fællesråd har indsendt høringssvar.
Da ovenstående artikel blev skrevet 2. september, var der ikke offentliggjort noget høringssvar fra Mårslet Fællesråd. Men faktisk havde fællesrådet skrevet og indsendt et høringssvar inden fristen udløb 31. august, oplyser fællesrådsformand Anders Kjær. På grund af tekniske problemer kom det bare først på kommunens høringsportal 3. september.
Fællesrådets høringssvar kan hentes som pdf her. Mårslet Avis vil snarest muligt bringe et interview med Anders Kjær om hvordan han og fællesrådets forretningsudvalg ser på forslaget til temaplan og udstykning ved Tranbjerggård.

Du kan finde flere artikler om temaplanen under menupunktet Byudvikling.

PerH.

2 kommentarer

  1. Man kan da godt undre sig over hvorfor Fællesrådet ikke har udtalt sig ? Rådet skulle jo egentlig helst have en “byens stemme” og ikke være kommunens forlængede arm. Det er for sølle hvis det viser sig at rådet ikke har givet sin holdning til kende – hvad skal man så med fællesrådet?

    • Opdatering 6. september: Mårslet Fællesråd har indsendt høringssvar.
      Da ovenstående artikel blev skrevet 2. september, var der ikke offentliggjort noget høringssvar fra Mårslet Fællesråd. Men faktisk havde fællesrådet skrevet og indsendt et høringssvar inden fristen udløb 31. august, oplyser fællesrådsformand Anders Kjær. På grund af tekniske problemer kom det bare først på kommunens høringsportal 3. september.
      Fællesrådets høringssvar kan hentes som pdf her. Mårslet Avis vil snarest muligt bringe et interview med Anders Kjær om hvordan han og fællesrådets forretningsudvalg ser på forslaget til temaplan og udstykning ved Tranbjerggård.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.